De Brusselse vestiging van Müller International Property Agents zal geen lustrum vieren...
...

De Brusselse vestiging van Müller International Property Agents zal geen lustrum vieren...Duitslands grootste vastgoedmakelaar, Müller International, sluit de Brusselse vestiging. Deze beslissing kadert in een grootscheepse reorganisatie van de Müller-groep, die ook enkele kleinere vestigingen in Duitsland verliest. De bestuurders van de Belgische afdeling (die verantwoordelijk was voor de hele Benelux) wachtten de sluiting niet af en boden reeds in januari hun ontslag aan. Het gaat om Philip Coates en Peter De Bie. Zij beweren dat de Müller-groep van strategie begon te veranderen nadat het Duitse Veba hoofdaandeelhouder werd. Dat gebeurde vorig jaar. Veba wou dat Müller zich opnieuw concentreerde op de binnenlandse (Duitse) markt. Voor supranationale contacten kan Müller immers een beroep doen op de partners in het internationale samenwerkingsverband Oncor, een netwerk met meer dan 40 leden wereldwijd. Precies voor dit internationale netwerk gaat Philip Coates voortaan werken, als coördinator voor de Europese leden. Coates zal alle grote klanten opvolgen, lokale partners steun verlenen, persrelaties verzorgen, vergelijken zoeken in disputen tussen Oncor-leden en contacten onderhouden met Oncor-leden in andere continenten.Voor internationale samenwerking moet Müller van nu af bij ex-werknemer Coates terecht. Die beklemtoont dat de relaties met de Duitse makelaar niet verzuurd zijn door de scheiding. Müller steunde naar verluidt Coates kandidatuur voor de taak van Europees coördinator. Ook spreekt hij tegen dat tegenvallende resultaten van de Belgische vestiging de oorzaak van de sluiting van het Brusselse kantoor zouden zijn. Het boekjaar 1995 werd naar verluidt opnieuw met winst afgesloten.WIE VAN DE DRIE ?Ongetwijfeld heeft in de beslissing van Müller (en van hoofdaandeelhouder Veba) meegespeeld dat Duitse beleggers niet meer geïnteresseerd zijn in Brussels vastgoed. Door de muntkoppeling kunnen ze niet langer met sterke Duitse marken in zwakke franken komen investeren. En Brussel blijft voor hen een vastgoedmarkt die niet groter of liquider is dan die van de gemiddelde Duitse stad.Het wegblijven van de Duitse investeerders zorgde misschien niet voor verlies bij Müller Brussel, maar wel voor een wijzigende samenstelling van de winst. In 1995 zou bijna driekwart van de winst buiten Brussel zijn behaald. Vooral in Nederland, maar ook in Luxemburg.Binnen Oncor zal Coates zich ook bezig houden met de werving van nieuwe leden voor het samenwerkingsverband. De kandidaten zouden staan te drummen. Het Luxemburgse Terraconsult (dat tot voor kort één vennootschap wilde vormen met Müller Brussel) trad recent toe tot het netwerk. En Coates' eerste taak bestaat erin valabele kandidaten te werven in Zwitserland, Oekraïne, Portugal en Scandinavië. En België ? Nu Müller Brussel ophoudt te bestaan, komt er een plaatsje vrij in de Oncor-organisatie (die per gebied slechts één lid toegang verleent). Voor het plaatsje aan de tafel van de Oncor-familie zouden er in Brussel naar verluidt twee gegadigden zijn. Makelaars met een personeelsbestand van zowat 10 personen die nog niet tot een internationaal samenwerkingsverband behoren, of zich in hun huidige netwerk ongelukkig voelen. Wie de markt een beetje kent, weet dat slechts een handvol makelaars aan deze omschrijving beantwoorden. Peter De Bie, de andere bestuurder van Müller België, blijft eveneens actief op de vastgoedmarkt. Hij wordt onafhankelijk consulent en zal in die hoedanigheid onder meer bijstand verlenen aan Leaseinvest, de onroerend goed-dochter van de Antwerpse beursgenoteerde holding Ackermans & van Haaren. Leaseinvest zal voor A&VH vastgoedbeleggingen doen, certificaten uitgeven (voorlopig alleen voor intern gebruik) en naar synergieën zoeken voor het onroerend goed van de groep. GEERT WELLENSPHILIP COATES Van onder Müller naar boven Müller.