"Met deze wedstrijd willen we nieuwe, ondernemende ideeën in de groene technologie stimuleren", legt Kris Jehaes, student aan de VlerickManagment School in Leuven, het doel van de Cleantech Challenge uit. Samen met de studentenvereniging Academics For Companies (AFC) Leuven en Leuven Research and Development (LRD) organiseren enkele managementstudenten op 16 april de eerste nationale Cleantech Challenge.
...

"Met deze wedstrijd willen we nieuwe, ondernemende ideeën in de groene technologie stimuleren", legt Kris Jehaes, student aan de VlerickManagment School in Leuven, het doel van de Cleantech Challenge uit. Samen met de studentenvereniging Academics For Companies (AFC) Leuven en Leuven Research and Development (LRD) organiseren enkele managementstudenten op 16 april de eerste nationale Cleantech Challenge. Tijdens die ecologische competitie nemen studententeams het tegen elkaar op met ideeën en technologieën voor een milieuvriendelijkere wereld. Elk team bestaat uit drie tot vijf universiteits-, doctoraats- of MBA-studenten die samen een innovatief, ecologisch concept bedenken en uitwerken. "Multidisciplinair is het sleutelwoord", vertelt Jan Lepoutre, professor aan de VlerickManagment School. "Een team bestaat zowel uit studenten met een economische achtergrond als studenten met een technische, wetenschappelijke basis. Een ingenieur van de KUL, een econoom van de UA en een bioloog van de UGent kunnen bijvoorbeeld zo'n team vormen. Als we vooruitgang willen boeken, moeten we de muren tussen de verschillende disciplines slopen. In ons land hebben wij alle kennis in huis, alleen moeten wij die kennis samenbrengen. Door de competenties te bundelen ontstaat er een unieke kennisoverdracht met als resultaat nieuwe, groene ideeën die zowel technisch als economisch haalbaar zijn." CleantechChallenge is niet nieuw in ons land, maar voor het eerst is het dit jaar wel een nationale competitie. Tijdens de vorige twee edities beperkte de wedstrijd zich tot studenten van de KUL en de VlerickManagment School. In 2009 leverde Leuven zelfs een winnaar van de Cleantech Challenge in Londen. In verschillende Europese landen vinden namelijk Cleantechs plaats. Twee jaar geleden ging een Leuvens concept voor hernieuwbare biomassa met het prijzengeld aan de haal. Ook dit jaar mag België zijn twee sterkste teams naar Londen sturen waar 5000 euro wacht op de winnaar. Het winnende team in Leuven krijgt ook 5000 euro toegestopt voor de verdere prototyping van zijn concept. "De competitie is niet uitsluitend bedoeld voor ideeën waar hoogstaande technologie of ingewikkelde theorie mee gemoeid is", legt Tom Voet van AFC uit. "Een team kan bijvoorbeeld ook werken met een financieel model voor zonnepanelen zodat het voor iedereen makkelijker wordt om ze te kopen. De enige voorwaarde is dat de ideeën bijdragen tot een groenere wereld en ook realistisch uitvoerbaar zijn. Elk team moet trouwens een businessplan voorleggen." Om de studenten wegwijs te maken in de competitie vindt op 24 februari een kick-off plaats in Kinepolis in Leuven. Op dit netwerkevenement kunnen de studenten contacten leggen met investeerders, coaches of andere studenten om het team aan te vullen. Inschrijvingen zijn mogelijk tot 4 maart. JOCHEN VANDENBERGH