Een neutrale koersreactie kregen we op de cijfers over het derde kwartaal van portefeuillewaarde DSM. De resultaten lagen dan ook in lijn met de analistenconsensus. De omzet kwam uit op 1,95 miljard EUR, tegenover een gemiddelde schatting van de analisten van 1,93 miljard EUR. De recurrente (zonder eenmalige elementen) bedrijfskasstroom (rebitda) kwam uit op 287 miljoen EUR, iets boven de analistenconsensus van 283,2 miljoen EUR. De bedrijfstop bleef dan ook bij de eerdere prognose dat de rebitda dit jaar hoger zal liggen dan vorig jaar. Al is dan op de eerste plaats te danken aan een sterke dollar en ondanks een daling me...

Een neutrale koersreactie kregen we op de cijfers over het derde kwartaal van portefeuillewaarde DSM. De resultaten lagen dan ook in lijn met de analistenconsensus. De omzet kwam uit op 1,95 miljard EUR, tegenover een gemiddelde schatting van de analisten van 1,93 miljard EUR. De recurrente (zonder eenmalige elementen) bedrijfskasstroom (rebitda) kwam uit op 287 miljoen EUR, iets boven de analistenconsensus van 283,2 miljoen EUR. De bedrijfstop bleef dan ook bij de eerdere prognose dat de rebitda dit jaar hoger zal liggen dan vorig jaar. Al is dan op de eerste plaats te danken aan een sterke dollar en ondanks een daling met 100 miljoen EUR van de vitamine E-activiteiten, waar de prijzen al geruime tijd onder druk staan Beleggers keken echter vooral uit naar de strategie-update die een dag later werd gepresenteerd. We kunnen niet stellen dat we een enthousiaste marktreactie hebben gekregen op de voorstelling van 'DSM Strategy 2018'. Het management onder leiding van topman (CEO) Feike Sijbesma staat wat onder druk van activisten zoals Third Point LLC om tot een opsplitsing van de vennootschap te komen, met enerzijds 'Nutrition'-activiteiten met hoge marges en anderzijds 'Performance Materials', waar de marges beduidend lager liggen. Daarvan wil het DSM-management duidelijk niet weten. De keuze richting 2018 blijft om beide domeinen binnen één bedrijf te houden. DSM mikt op 5 à 10 % jaarlijkse groei van de ebitda de komende jaren door organische groei, kostenbesparingen (125 à 150 miljoen EUR) en efficiënter gebruik van kapitaal. De voorstelling van het plan komt er met op de achtergrond overnamespeculatie, waarbij vooral het Duitse Evonik als koper wordt of werd genoemd. We beschouwen DSM, net als Solvay, als een achterblijver binnen de Europese chemiesectoren en mikken de komende maanden op een inhaalbeweging. Het advies blijft dan ook 'koopwaardig' (rating 1A).Bij portefeuillemaatschappij Cosan -een beetje te beschouwen als 'NV Brazilië'- blijven de moeilijke economische en politieke omstandigheden in Brazilië op de koers wegen. Want ook de cijfers over het derde trimester waren absoluut niet rampzalig en zelfs een stuk beter dan het tweede kwartaal. De groepsomzet is met 14,2 % gestegen, tot 11,4 miljard Braziliaanse real (BRL). De bedrijfskasstroom (ebitda) klom met 1,7 % (van 975 naar 992 miljoen BRL) of een daling van de ebitda-marge van 9,7 naar 8,7 (voor boekjaar 2014 nog 10,1 %). Door de gestegen netto financiële schuld en de appreciatie van de dollar (USD) tegenover de BRL zijn vooral de financiële lasten opgelopen. Hierdoor was het nettoresultaat wel licht negatief (-13,3 miljoen BRL). Voor het volledige boekjaar blijft de groep mikken op een duidelijk hogere omzet en een hogere ebitda. De erg negatieve perceptie ten aanzien van het grootste Latijns-Amerikaanse land zorgt voor een extreem lage waardering, tegen 7 keer de verwachte winst 2016, maar vooral slechts 0,2 keer de boekwaarde, 0,4 keer de omzet en 6 keer de verhouding ondernemingswaarde (ev) tegenover de verwachte bedrijfskasstroom (ebitda) 2016. Het advies blijft 'koopwaardig' (rating 1B). COSAN IS EXTREEM LAAG GEWAARDEERD