Al tientallen jaren krijgt Marc De Schutter, van de prepressgroep De Schutter, te horen dat " de stiel ten dode is opgeschreven." De meeste prepressbedrijfjes "overleven" met een twintigtal werknemers. Technologische ontwikkelingen werken immers drempelverlagend: een deel van het klassieke drukvoorbereidende werk (fotogravure, zetwerk en scannen) verschuift naar industriële drukkers en uitgeverijen die de prepressactiviteit zelf in huis halen: het maken van drukvormen door fotogravure of repro, offset (vlakdruk) en flexo (hoogdruk).
...

Al tientallen jaren krijgt Marc De Schutter, van de prepressgroep De Schutter, te horen dat " de stiel ten dode is opgeschreven." De meeste prepressbedrijfjes "overleven" met een twintigtal werknemers. Technologische ontwikkelingen werken immers drempelverlagend: een deel van het klassieke drukvoorbereidende werk (fotogravure, zetwerk en scannen) verschuift naar industriële drukkers en uitgeverijen die de prepressactiviteit zelf in huis halen: het maken van drukvormen door fotogravure of repro, offset (vlakdruk) en flexo (hoogdruk). "Het komt er dus op aan je met vakmanschap te profileren. Dat kost geld. Niet voor niets slorpen productvernieuwing en het technologisch bijblijven jaarlijks gemiddeld zo'n 100 miljoen frank op. Voeg daarbij de opleiding van personeel om te leren omgaan met de toenemende complexiteit van computers en fysische dragers," zegt directeur Marc De Schutter.Nieuwe overnamesDe moedermaatschappij, Photogravure De Schutter in het historisch centrum van Antwerpen, draagt voortaan de benaming " a De Schutter company" mee, net zo goed als de overige bedrijven uit de groep: Esco en Allmansland in België, Helio Repro en HRG in Nederland en Helio Asia in Thailand. Binnenkort komt er in Denemarken a De Schutter company bij. Nu al heeft De Schutter het grootste machinepark in België voor fotogravure en behoort de prepressgroep met 350 werknemers in haar branche tot de toptien in Europa. Er wordt strategisch uitgekeken naar bijkomende overnames in en buiten de EU. "De naamsverandering - met behoud van de identiteit van de deelbedrijven onder één eenvormig logo - werd in de hand gewerkt door de snelle evoluties in de prepresssector," zegt De Schutter: "De business draaiende houden, vereist immers een combinatie van internationale naamsbekendheid als gespecialiseerde groep met een sterke klantenbinding via lokaal ingeplante productievestigingen in heel Europa."Ondanks stijgende volumes aan offsetfilms en drukcilinders, blijft de omzet in Antwerpen - door de neerwaartse prijzendruk in de sector - sedert jaren hangen op zowat de helft van het miljard frank groepsomzet in 1997. Photogravure De Schutter, gesticht in 1946, wordt in de geconsolideerde resultaten relatief kleiner, maar er komen nieuwe ondernemingen bij - tot nu in 100% eigendom van de nog steeds familiale groep.Twee beweegredenendrijven de interne en de externe vernieuwing en expansie: " Vertrouwen verkopen en het volgen van de klant," zo balt Marc De Schutter de dynamiek van de groep in twee slagzinnen samen. Dat "vertrouwen verkopen" vrij clichématig overkomt, beseft hij, maar "ik kan het niet beter omschrijven, omdat vertrouwen in dit vak maximaal berust op een gewaarborgde consistentie of uniformiteit in kwaliteit en stipte naleving van de leveringstermijnen. En de klant volgen mag je bijna letterlijk nemen. Zeker in de verpakkingsector - waartoe we ons steeds meer richten - komt dit neer op het geografisch ingeplant zijn waar grote verpakkingsdrukkers een fabriek neerzetten. Eventueel aan de andere kant van de wereld" (zie kader: Pionier in Thailand). Wereldspelers van dit formaat zijn onder meer klanten als het Deense Danisco, het Duitse Combibloc of Amcor uit Australië. Van het miljard groepsomzet gaat ruim 80% naar de kernactiviteit, meer bepaald prepress en het maken van drukcilinders. Meer dan 60% van deze basisactiviteit is gericht op de verpakkingsindustrie, iets minder dan 40% behelst klassieke fotogravure: het maken van de repro (offsetfilms) voor advertenties in opdracht van mediaplanners en publiciteitsagentschappen, voor reclame van de grootdistributie (onder meer de huis-aan-huisbladen van Makro), bijsluiters voor de farma-industrie, brochures allerhande en gelegenheidspublicaties. Van productie naar adviesVroeger kwam de prepress slechts indirect via de drukker met de eindklant in contact. Tegenwoordig is er meer rechtstreekse samenwerking met het oog op een verhoogde efficiëntie bij het klaarmaken van de fotogravure en het drukproces. Een prepressbedrijf moet zich nu onderscheiden door het juiste traject voor het drukwerk te adviseren.Marc De Schutter: "Elke kant heeft een interne repro manager die meedenkt van bij het ontwerp tot het uitwerken van de drukorders. Bij sommigen, zoals Procter & Gamble, detacheren we permanent een on site manager. Een referentieproef wordt steeds vaker digitaal doorgestuurd; klanten gaan de kwaliteit niet langer op de drukpers controleren. Onze art studio ziet er op toe dat bij de implementatie van het creatieve ontwerp in het drukproces de kleinste details maximaal tot hun recht komen. We houden ook digitale databanken bij, zodat logo's en beeldmateriaal van de klant kunnen worden opgeroepen en bijgewerkt. Deze trends naar precisie en werk op maat van de klant duwen ons van een louter productiebedrijf in een steeds belangrijker adviserende rol." Het Esco-filiaal in Antwerpen gaat daarin het verst. Als uitvoerder van totaalprojecten volgt het eenmalige publicaties of inhuisbladen op van de conceptie tot de afwerking bij de drukker.Omdat de klanttechnologische innovaties, zoals het elektronisch doorsturen van opdrachten, ook maximaal gaat benutten, worden leveringstermijnen almaar korter. Zo ontstaat de paradoxale situatie dat afstanden, ondanks ISDN-lijnen, toch weer belangrijker worden: "Vroeger had je een paar dagen om één en ander heen en weer te sturen. Orders moeten nu soms binnen de 24 uur klaar zijn en dus zit je voor de levering van drukcilinders en films best niet te ver van je klant. Voor diepdruk bedraagt de maximumgrens zo'n 400 kilometer, voor flexo en offset de helft daarvan. 'Vertrouwen verkopen' en 'de klant volgen' zijn in die zin synomiemen geworden."Concentratiebewegingen nemen toe, zowel onder verpakkingsdrukkers als bij hun afnemers - multinationale ondernemingen die hun verpakkingslijnen voor food & non food-producten zo efficiënt mogelijk willen benutten; zij centraliseren hun verpakkingsopdrachten om de kosten te drukken. "En wij zitten daar als hun leverancier tussenin. Unilever, Campbell Soup, Danone, Masterfoods (Mars), McCain, zijn ook onze klanten. Sommige - en dat gebeurt steeds vaker - sluiten contracten met preferentiële leveranciers. We moeten dus mee, willen of niet," lacht De Schutter die, zonder een tip van de sluier te lichten, tegen eind dit jaar een 100%-dochter in Denemarken aankondigt. In 1977 deed De Schutter zijn eerste buitenlandse acquisitie in Nederlands Limburg, Helio Repro (nu 300 miljoen frank omzet); in 1993 volgde HRG in Groningen (50 miljoen frank omzet); vorig jaar werd in Thailand Helio Asia opgericht. De Schutter Groep bestudeert "een aantal overnamedossiers in Europa." Tot nu zonder externe kapitaalinbreng. "Een conservatief dividendenbeleid is zo één van de voordelen van een familiale groep," merkt Marc De Schutter droogjes op.ERIK BRUYLAND