Zowat 365 dagen later is al een heel eind weg afgelegd. "De omzet is over het afgelopen jaar bijna verdubbeld, zodat we op dat vlak alleszins niet mogen klagen. Onze doelstelling voor het eerste jaar is gerealiseerd, vooral dankzij een stevige groei in de segmenten Business Solutions & Development en Managed Services. Ook op het vlak van IBM Intel Solutions hebben we een behoorlijke progressie geboekt. De Oost- en West-Vlaamse bedrijven zijn hoofdzakelijk georiënteerd op HP Intelinfrastructuur en dat bastion zij...

Zowat 365 dagen later is al een heel eind weg afgelegd. "De omzet is over het afgelopen jaar bijna verdubbeld, zodat we op dat vlak alleszins niet mogen klagen. Onze doelstelling voor het eerste jaar is gerealiseerd, vooral dankzij een stevige groei in de segmenten Business Solutions & Development en Managed Services. Ook op het vlak van IBM Intel Solutions hebben we een behoorlijke progressie geboekt. De Oost- en West-Vlaamse bedrijven zijn hoofdzakelijk georiënteerd op HP Intelinfrastructuur en dat bastion zijn we nu aan het aanvallen. Niet zonder succes overigens," vertelt Steven Vynckier. De regiomanager Oost- en West-Vlaanderen van MSP stipt aan dat zijn team 20 % nieuwe klanten kon aantrekken. "Bovendien is het team uitgebreid van drie naar zes medewerkers en hebben we er ook de provincie Henegouwen bij gekregen. Vooral in de regio Moeskroen zijn we momenteel erg actief.""Het aantal werknemers van MSP is het voorbije jaar toegenomen van 150 naar 180. Wanneer er behoefte is aan meer technische ondersteuning, kunnen we uiteraard op de eerste plaats terugvallen op de moedermaatschappij. Toch zijn we zelf ook op zoek naar nieuwe medewerkers. Het betreft meer bepaald een junior accountmanager en, inderdaad, ook iemand met een stevige technische bagage."Is het aanvankelijke streefcijfer van een verdrievoudiging van de omzet over een periode van drie jaar nog steeds realistisch? Vynckier denkt van wel. "We zijn goed op weg om ons objectief te realiseren. Eerlijk is eerlijk, de marktomstandigheden zijn momenteel gunstig. De economie draait vlot en we merken duidelijk dat de bedrijven bereid zijn om in technologie te investeren. We krijgen nogal wat externe aanvragen binnen, dus zonder dat we daarvoor zelf extra inspanningen moeten leveren."De doelstelling voor dit jaar is een stijging van de omzet met 30 % tot 40 %. Tijdens de eerste jaarhelft bedroeg de groei ongeveer 30 %. "We gaan nog een tandje bijsteken, maar ik denk wel dat ons objectief gerealiseerd kan worden. De meeste bedrijven investeren hoofdzakelijk tijdens het vierde kwartaal in technologie."Ook op een ander vlak heeft Steven Vynckier zijn objectieven kunnen realiseren. "Met onze voetbalploeg Vichte zijn we in de middenmoot geëindigd, wat in de gegeven omstandigheden als een goede prestatie mag worden beschouwd. Zelf slaagde ik er in om zevenmaal te scoren, waarmee ik ongeveer aan mijn gemiddelde zit. Ook voor het nieuwe voetbalseizoen bekijk ik de zaken positief. Mijn voeten jeuken..." IS: regiomanager Oost- en West-Vlaanderen bij MSP. VRIJE TIJD: speelt voetbal bij Vichte.JST