Data Protection Officer. Ergens geeft het de indruk dat e...

Data Protection Officer. Ergens geeft het de indruk dat er een James Bond schuilt in een DPO. Nu nog uitmaken wie van Wim Labie, zaakvoerder Lava Consult; Maciej Skonieczka, privacy and data protection consultant Cranium; en Ronny Kenens, eigenaar BI-Consult, de 001ste is en wie 007.