Op vraag van CD&V-parlementslid Sonja Becq werd in de commissie voor Binnenlandse Zaken van het Vlaams Parlement een debat georganiseerd over het crematoriabeleid van Vlaams minister van Binnenlandse Zaken Paul Van Grembergen ( Spirit). Daarin deden ook ex-minister van Binnenlandse Zaken Leo Peeters (SP.A) ...

Op vraag van CD&V-parlementslid Sonja Becq werd in de commissie voor Binnenlandse Zaken van het Vlaams Parlement een debat georganiseerd over het crematoriabeleid van Vlaams minister van Binnenlandse Zaken Paul Van Grembergen ( Spirit). Daarin deden ook ex-minister van Binnenlandse Zaken Leo Peeters (SP.A) en Annie De Maght ( VLD) zich gelden. Wat opviel, is dat niemand het beleid van Hasselt en Brugge verdedigde. Die steden sloten een akkoord met de privé-eigenaars van de crematoria, de Nederlandse Waterland-groep, waarbij in de praktijk bijna niets veranderde aan de intussen verboden werkwijze (zie Trends, 16 oktober 2003). De minister werd aangepord om zich in deze zaak kordaat op te stellen. "De minister had al veel vroeger moeten optreden," aldus Becq namens de oppositie. Voor Peeters, burgemeester van Kapelle-op-den-Bos, is het akkoord dat Hasselt sloot dan ook geen voldongen feit. "Als het juridisch advies het toelaat, zal Hasselt zeker geen groen licht krijgen om zijn akkoord over de crematoria verder uit te voeren," zegt hij. Die stelling wordt bevestigd door het kabinet-Van Grembergen. Ondertussen is zowel door de Agalev-fractie in de Brugse gemeenteraad als door de Belgische Vereniging voor Crematie een klacht neergelegd bij de West-Vlaamse gouverneur. Zij vragen de schorsing en vernietiging van de beslissing van Brugge om de exploitatie van het crematorium verder over te laten aan Waterland. Volgens alle gecontacteerde waarnemers lijkt een vernietiging van het Brugse besluit door de minister vrij reëel. De bevoegde minister zou snel een beslissing in de zaak nemen, ook voor Hasselt. Ondertussen heeft de intercommunale Havicrem een akkoord gesloten voor het crematorium van Vilvoorde. Om de continuïteit voor vier maanden te verzekeren, neemt die het beheer van het crematorium van Waterland over voor een vast maandelijks bedrag. Volgens ingewijden zou dat rond de 120.000 euro liggen. Het gaat om een voorlopige overeenkomst, in afwachting van de onteigening bij hoogdringendheid die door de minister wordt gesteund. Willy Van Damme