Salyp.
...

Salyp.De Europese Commissie eist dat in 2005 het autoresidu ( Auto Shredder Residu) met 40% daalt en tegen 2015 met 80%. "Met als gevolg dat vele autoconstructeurs met de handen in het haar zitten," beseft Ivan Vanherpe, projectmanager van Salyp. De NV Salyp is een onderdeel van de Salyp Group, een holding onder leiding van Hubert Saelens en zoon Omer (die concessiehouder zijn van Mercedes Benz in Ieper en Veurne). Ze investeerden 300 miljoen frank in Salyp. In 1998 startte Vanherpe zijn zoektocht naar een oplossing voor het recyclageprobleem. Wereldwijd is er jaarlijks ongeveer 10 miljoen ton afval te verwerken. Tot op heden recycleren de 1000 shredderbedrijven in de wereld enkel de metalen, de rest wordt verbrand of gestort als afval. Ook de schaarse autodemonteerbedrijven, waar het scheiden van het afval manueel gebeurt, kunnen onvoldoende volumes leveren en daarenboven ligt de prijs van het gerecycleerde eindproduct te hoog.Via internet kwam Vanherpe snel in contact met Aragonne National Laboratories, een onderzoekscentrum in Chicago gespecialiseerd in innovaties ten behoeve van het milieu. Aragonne ontwikkelde een techniek om autoafval te scheiden en te recycleren. In Duitsland vond Vanherpe Ökutec, een bedrijf dat plastic mechanisch kan recycleren tegen een lage kost. "We moesten enkel de kennis van die twee bedrijven samenvoegen," aldus Vanherpe. Hiervoor deed hij een beroep op Dirk Nollet en zijn Business Coaching. Dankzij zijn hulp werd er op 2 maart 1999 een exclusieve licentieovereenkomst gesloten met Aragonne en twee maanden later met Ökutec. "We hebben nu de knowhow, maar lopen niet te hard van stapel," zegt Vanherpe. Diverse bedrijven toonden midden september veel interesse voor Salyp op de internationale beurs Recycla Europe 1999. Op die beurs stelde Salyp zijn kunststofscheidingstechniek voor. Enkele bedrijven uit de sector en verschillende grote shredderbedrijven deden voorstellen om samen te werken, maar Vanherpe was eerder weigerachtig. Hij denkt dat een incubatieperiode van twee jaar een noodzaak is. Toch zijn er inmiddels uitstekende contacten met DaimlerChrysler, die in de loop van 2000 al tot een commercialisering zouden kunnen leiden. Ook General Motors en Ford hebben interesse. Vanherpe: "Met onze techniek wordt niet alleen een beter product geleverd, maar ook tegen een betere prijs. Momenteel betaalt een shredderbedrijf rond de 2 frank per kilo om zijn afval te storten of te verbranden. Een kost die de komende jaren tot tienmaal duurder zal worden. Met een Salyp-machine (kostprijs 10 miljoen frank) wordt dit 1 frank per kilo. Bovendien kunnen voordien onbruikbare materialen gerecycleerd worden." Voor de volgende drie jaar heeft Salyp een duidelijk businessplan. De eerste stap is de oprichting van het Salyp ELV Center in Ieper (ELV staat voor End of Life Vehicles). In dit centrum wil Salyp zijn nieuwe technologie demonstreren. De daaropvolgende stap is de oprichting van de VZW ELV Foundation. Deze raad van wijzen, zoals Ivan Vanherpe de VZW omschrijft, staat open voor iedereen die interesse toont voor de output van recyclage, zoals autoconstructeurs en toeleveranciers van plastic. Toetreden tot deze vereniging kan op voorwaarde dat er een toegevoegde waarde wordt geleverd. KRISTEL DE SWERT