Niemand is aansprakelijk voor noodweer. Dat betekent dat u storm- of hagelschade aan uw huis of aan uw wagen zelf moet betalen, tenzij u een verzekering hebt afgesloten die zulke schade vergoedt. Wordt het noodweer erkend als ramp, dan kunt u een vergoeding krijgen van het Rampenfonds. Dat geldt allemaal niet als de schade onrechtstreeks wordt veroorzaakt door hagel -- bijvoorbeeld als een andere wagen op het gladde wegdek slipt en inrijdt op uw wagen, of als tuinmeubilair van de buren in uw tuin terechtkomt en daar schade veroorzaakt. In die gevallen kunt u de andere bestuurder of uw buur -- of meestal hun verzekering -- de schade laten vergoeden.
...

Niemand is aansprakelijk voor noodweer. Dat betekent dat u storm- of hagelschade aan uw huis of aan uw wagen zelf moet betalen, tenzij u een verzekering hebt afgesloten die zulke schade vergoedt. Wordt het noodweer erkend als ramp, dan kunt u een vergoeding krijgen van het Rampenfonds. Dat geldt allemaal niet als de schade onrechtstreeks wordt veroorzaakt door hagel -- bijvoorbeeld als een andere wagen op het gladde wegdek slipt en inrijdt op uw wagen, of als tuinmeubilair van de buren in uw tuin terechtkomt en daar schade veroorzaakt. In die gevallen kunt u de andere bestuurder of uw buur -- of meestal hun verzekering -- de schade laten vergoeden. De wettelijk verplichte burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering (BA) van een wagen dekt geen stormschade. De polis verzekert alleen de schade die u veroorzaakt als u aansprakelijk bent voor een ongeval. Was het wegdek door hagel glad en botst u zo tegen een andere wagen, dan betaalt uw verzekering alleen de schade aan die andere wagen. Hebt u een allrisk- of omniumverzekering, dan kunt u stormschade wel laten vergoeden door uw verzekeraar. U krijgt ook een compensatie als u slipt en uw wagen schade oploopt. Soms moet u rekening houden met een vrijstelling, afhankelijk van de polis die u hebt afgesloten. De verzekeraar keert dan een vergoeding uit vanaf dat bedrag. Ook als u een beperkte of kleine omniumpolis hebt, kan directe hagelschade verzekerd zijn. Houd er rekening mee dat een beperkte omniumpolis bij een slippartij de schade aan uw eigen wagen niet dekt. Los van de herstellingskosten kunt u met een omnium- of een beperkte omniumverzekering soms aanspraak maken op een gratis vervangwagen voor de tijd die de reparatie in beslag neemt. Lees uw polis aandachtig of win inlichtingen in bij uw verzekeraar. Uw woning- of brandverzekering dekt storm- en hagelschade aan uw huis. Dat is bijvoorbeeld het geval als ruiten van uw veranda breken, of als een glazen koepel of uw zonnepanelen worden beschadigd. Wat buiten het huis staat -- zoals tuinmeubelen -- is in principe niet gedekt. De verzekeraar gaat ervan uit dat u die tijdig in veiligheid kunt brengen. Kijk uw polis na of die schade voor vergoeding in aanmerking komt. U kunt aan uw verzekeraar vragen dat de herstellingskosten en de opruimings- en afbraakkosten worden terugbetaald. Is uw woning onbewoonbaar, dan kunnen ook de huisvestingskosten worden vergoed. Uw verzekeraar betaalt ook de kosten terug die u deed om de gevolgen van de schade te beperken, bijvoorbeeld het tijdelijk en voorlopig dichtmaken van het dak. Kijk uw polis na voor de juiste vergoedingen. Komen uw tuinmeubelen tijdens een storm bij de buren terecht, waar ze schade veroorzaken, dan kunt u een beroep doen op uw aansprakelijkheidsverzekering. Als uw woning schade oploopt, verzamelt u daar het beste zo veel mogelijk bewijzen van. Neem foto's van de schade. Neem zo snel mogelijk contact op met uw verzekeraar en laat een dossier openen. U kunt de herstellingen doen die nodig zijn om de schade niet erger te maken en de gevolgen ervan te beperken. Voor definitieve herstellingen wacht u het beste op het fiat van de verzekeraar, of tot het moment dat hij een expert stuurt. Kunt u uw schade niet verhalen op een verzekering, dan kunt u eventueel nog terugvallen op het Rampenfonds. De storm moet daarvoor wel worden erkend als ramp. Dat gebeurt pas na een lange procedure, waarin uiteindelijk de ministerraad beslist of er sprake is van een ramp. De uitzonderlijke aard van de gebeurtenis wordt vastgesteld aan de hand van wetenschappelijke criteria. Ook de financiële impact van de ramp speelt een rol. Houd er rekening mee dat u van het Rampenfonds meestal geen vergoeding kunt vragen voor schade die verzekerbaar was. Had u geen brandverzekering afgesloten voor uw woning, dan kunt u geen vergoeding ontvangen van het fonds. Voor hagelschade aan uw wagen die niet gedekt is door een (beperkte) omniumverzekering, is het zeer twijfelachtig of u een vergoeding kunt krijgen van het Rampenfonds. Ook die schade had u kunnen verzekeren. JAN ROODHOOFT