"In de geschiedenis van Justitie is dit het meest correct verleende moderniseringsproject ooit," zo bestempelt een niet echt neutrale waarnemer de gunning voor het Phenix-project die MarcVerwilghen (VLD, toen minister van Justitie, nu van Ontwikkelingssamenwerking) verleende aan het informaticabedrijf Dolmen. Verwilghens opvolger, Laurette Onkelinx ( PS), vernietigd...

"In de geschiedenis van Justitie is dit het meest correct verleende moderniseringsproject ooit," zo bestempelt een niet echt neutrale waarnemer de gunning voor het Phenix-project die MarcVerwilghen (VLD, toen minister van Justitie, nu van Ontwikkelingssamenwerking) verleende aan het informaticabedrijf Dolmen. Verwilghens opvolger, Laurette Onkelinx ( PS), vernietigde de gunning onlangs (zie Opinie, blz. 172). Phenix moet de aanzet worden tot de volledige digitalisering van Justitie. Een consortium rond Dolmen, HP en Microsoft klopte zes andere aanbieders met een offerte die zowat de helft goedkoper was dan de rest. De inspectie van Financiën bracht tweemaal een negatief verslag uit over de gunning, maar begin juli - tijdens de regeringsonderhandelingen - plaatste Verwilghen toch de eerste bestelling bij Dolmen. In het oorspronkelijke ontwerp van de offerteaanvraag was gespecificeerd dat het project met Java-technologie moest worden uitgevoerd om de compatibiliteit met de bestaande infrastructuren te waarborgen. Onder druk van Microsoft werd dat later gewijzigd tot Java "en equivalenten", waardoor Microsofts nieuwe .NET-technologie in aanmerking kwam. De federale overheidsdienst Informatica vreest dat Microsoft via het goedkope contract een monopolie binnen de overheidsdiensten kan bewerkstelligen. Dolmen is nu naar de rechtbank gestapt om de uitvoering van het contract te eisen. Als dat niet lukt, volgt ongetwijfeld een geschil ten gronde. Advocaat CarlosDewolf, een specialist in administratief recht, schat dat Dolmen veel kans maakt om later een schadevergoeding te krijgen. "De rechter zal weinig rekening houden met de manier waarop het contract is verleend," stelt hij. "Een contract is een contract." De gebruikelijke schadevergoeding is in zulke gevallen 10 % van het totale budget. Dewolf stelt overigens vast dat de politici zich weinig aantrekken van die procedures. "Meestal valt een gerechtelijke beslissing over het wanbeheer tijdens een gunningsprocedure pas jaren later," klinkt het. "De minister is dan meestal al lang weg uit die functie en heeft er weinig last van. De politieke voordelen van de gunning heeft de politicus dan al lang binnengehaald."H.B.