Aandeelhouders wachten altijd vol ongeduld -- en soms met enige ongerustheid -- op het moment dat hun dividenden worden uitgekeerd. Zekerheid hebben ze nooit. Heel wat factoren kunnen ertoe leiden dat het dividend wordt teruggeschroefd of zelfs geschrapt: een tegenvallende winst, zware investeringen die niet langer kunnen wachten of een wijziging van de strategie tegenover de aandeelhouders.
...

Aandeelhouders wachten altijd vol ongeduld -- en soms met enige ongerustheid -- op het moment dat hun dividenden worden uitgekeerd. Zekerheid hebben ze nooit. Heel wat factoren kunnen ertoe leiden dat het dividend wordt teruggeschroefd of zelfs geschrapt: een tegenvallende winst, zware investeringen die niet langer kunnen wachten of een wijziging van de strategie tegenover de aandeelhouders. Tot de financiële crisis in 2008 uitbrak, waren de Belgische banken gulle dividendbetalers. Die tijden zijn voorlopig voorbij. Nadat KBC in 2008 en 2009 geen dividend had betaald, keerde de bank-verzekeraar in 2010 een brutodividend van 0,75 euro uit. In 2011 moesten de aandeelhouders van KBC zich tevredenstellen met 0,01 euro bruto en voor het boekjaar 2012 bedraagt het dividend 1 euro bruto. Geen enkele andere Belgische beursgenoteerde bank keerde in 2012 een dividend uit. Ook de tijd dat de telecomsector een dividendkampioen was, lijkt voorbij. Mobistar bood in 2012 een dividendrendement van rond 10 procent met een brutodividend van 3,70 euro, dat in twee keer werd uitbetaald. Bij de voorstelling van de jaarcijfers over 2012 liet de telecomgroep weten dat het dividend voor 2013 wellicht beperkt zou blijven tot 1,80 euro (dat bedrag moet op 2 mei wel nog worden goedgekeurd door de aandeelhouders). Belgacom keerde aan het eind van het boekjaar 2012 nog een aantrekkelijk dividend uit, maar waarschuwde zijn aandeelhouders al dat het uitzonderlijke dividend van 0,81 euro van december 2012 wellicht geen vervolg krijgt in 2013. Het zijn moeilijke tijden voor de telecombedrijven, die opereren in een mature markt waar een bikkelharde concurrentie heerst en de regelgeving almaar strenger wordt. Wie een aantrekkelijk dividend wil verdienen, kan zich het beste richten tot bedrijven met een recurrente en stabiele winst, bijvoorbeeld uit de farmaceutische sector. Een andere optie zijn bedrijven zoals vastgoedbevaks, die wettelijk verplicht zijn hun aandeelhouders te belonen. Houd wel de fiscaliteit op dividenden van buitenlandse bedrijven in het oog. Op een aandeel van GDF-Suez bijvoorbeeld draagt een Belgische belegger in Frankrijk eerst 30 procent roerende voorheffing af. Daarna betaalt hij nog eens 25 procent voorheffing in België. Hij kan de belasting die hij in het buitenland heeft betaald weliswaar recupereren, maar die procedure is omslachtig en soms heel duur. KARINE HUET