Voor wie in een kleine structuur of thuis werkt, is het gebruik van 'Gebruikersaccounts' een praktisch middel om een onderscheid te maken tussen verschillende computeromgevingen, de ene bijvoorbeeld voorbehouden aan het werk en de andere aan de vrije tijd.
...

Voor wie in een kleine structuur of thuis werkt, is het gebruik van 'Gebruikersaccounts' een praktisch middel om een onderscheid te maken tussen verschillende computeromgevingen, de ene bijvoorbeeld voorbehouden aan het werk en de andere aan de vrije tijd. "Als u een nieuwe computer koopt, kent Windows automatisch alle privileges en toelatingen toe aan een unieke gebruiker," meldt Alain Van Volden, group IT manager bij Systemat. "Niets belet u echter om een of meerdere nieuwe identiteiten te creëren, die bijvoorbeeld slechts toegang krijgen tot sommige toepassingen of netwerken, of een beperkt aantal functies. Ook kan daarmee de toegang tot een printer ontzegd worden, of vermeden worden dat programma's die uit een bepaalde bron afkomstig zijn (cd-rom, internet, netwerk, ...) geïnstalleerd worden."In de bedrijven is de toegang die aan de verschillende computers gegeven wordt, een onderdeel van het beleid van de dienst informatica, legt Van Volden uit. "Dat heeft ook te maken met de functie van de betrokken medewerker. Een rondreizende technicus moet in het binnenste van Windows kunnen duiken, in tegenstelling tot een handelsafgevaardigde of een administratief assistent, die over het algemeen geen enkele reden hebben om iets aan hun pc's te veranderen."Windows maakt een onderscheid tussen twee soorten gebruikersaccounts: de account 'Computerbeheerder' en de account 'Beperkte mogelijkheden'. In het kort komt het erop neer dat een beheerdersaccount de gebruiker toelaat om alle parameters van de computer te wijzigen, en meer bepaald om accounts te creëren of bestaande accounts te wijzigen of te annuleren. Daartegenover staat dat een standaardaccount of een account met beperkte mogelijkheden slechts toegang geeft tot bepaalde parameters van Windows. Dat is om verrassingen te vermijden. Om een gebruikersaccount te creëren, gaat u onder het startmenu naar het configuratiescherm, waar u het icoon 'Gebruikersaccounts' aantreft. Tijdens de operatie stelt Windows voor om een formule te kiezen waarbij de toegankelijke of standaardfuncties beperkt worden. De parameters kunnen achteraf nog gewijzigd worden. Het wordt aangeraden om een paswoord te gebruiken om toegang te krijgen tot een bepaald gebruikersprofiel. Een doorsneegebruiker moet gebruik kunnen maken van een e-mailprogramma, een browser en een bureausuite. Over het algemeen brengt het verbod op het downloaden van programma's geen problemen met zich, het is zelfs een beveiliging tegen virussen die onbezonnen gedownload zouden worden. De nieuwe Windows Vista heeft de functies die toegekend worden aan de 'gebruikers-niet-beheerders' uitgebreid. Die kunnen nu ook de uurgordel wijzigen of bestaande programma's updaten. De overgang van de ene sessie naar de andere gebeurt moeiteloos. De programma's moeten niet afgesloten worden tijdens het gebruik. De transitie gebeurt via het startmenu. Wanneer u terugkeert naar uw persoonlijke account, zal u uw bestanden en programma's aantreffen in de toestand waarin u ze hebt achtergelaten. De illusie dat men op een enkele pc over verschillende computers kan beschikken, heeft echter haar grenzen. Het gaat om een zuivere programmafunctie. Als tijdens een sessie een of ander programma defect raakt, is de kans groot dat dit in alle sessies het geval zal zijn, omdat het over hetzelfde programma gaat. Als er problemen zijn met het materiaal, zullen de gegevens van alle profielen daardoor getroffen worden. Bewaren op een aparte harde schijf of een cd-rom blijft dan ook aangeraden. Boris Jancen