Nele Van Damme, co-CEO van Upgrade Estate, en Bruno Van Steenberghe, managing director van Kalani-Home, volgen Philippe Weiler (ex-L...

Nele Van Damme, co-CEO van Upgrade Estate, en Bruno Van Steenberghe, managing director van Kalani-Home, volgen Philippe Weiler (ex-Lidl) en Salvatore Ianello (Galler) op als de Nederlandstalige en de Franstalige Sustainability Professional. Dat is de nieuwe naam van wat vroeger de CSR Professional of the Year heette. De Sustainability Professional 2022 is iemand die in zijn bedrijf of organisatie een strategische duurzaamheidsrol speelt als motivator, inspirator en implementator. Dat kan als CEO, hr-manager, marketeer, projectleider of eventmanager. De zevende editie van de Sustainability Professional werd georganiseerd door het VBO en vzw Time4Society.