Nieuwe vormen van werken hebben het in België, met zijn rigide arbeidsmarkt, vaak moeilijk om vaste voet aan de grond te krijgen. Toen het hr-dienstenbedrijf Acerta in 2018 begon met het platform Bridge, waarmee bedrijven werknemers kunnen delen, was dat een sprong in het duister. Via Bridge kunnen bedrijven werknemers tijdelijk elders laten werken, als er in de onderneming minder werk is. Op die manier vermijden bedrijven dat personeel tijdelijk werkloos of ontslagen wordt. Omgekeerd kunnen bedrijven een beroep doen op extern personeel om pieken in de werkdruk op te vangen.
...

Nieuwe vormen van werken hebben het in België, met zijn rigide arbeidsmarkt, vaak moeilijk om vaste voet aan de grond te krijgen. Toen het hr-dienstenbedrijf Acerta in 2018 begon met het platform Bridge, waarmee bedrijven werknemers kunnen delen, was dat een sprong in het duister. Via Bridge kunnen bedrijven werknemers tijdelijk elders laten werken, als er in de onderneming minder werk is. Op die manier vermijden bedrijven dat personeel tijdelijk werkloos of ontslagen wordt. Omgekeerd kunnen bedrijven een beroep doen op extern personeel om pieken in de werkdruk op te vangen. Brigde diende aanvankelijk om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken. "Het was bijvoorbeeld interessant voor kmo's die op zoek waren naar een schaars en specifiek IT-profiel, maar die persoon geen voltijdse baan konden aanbieden. Met het platform kon die onderneming dat talent eventueel delen met een andere kmo. Een ander voorbeeld is een laborant die in verschillende ziekenhuizen wordt ingezet", verklaart Kathelijne Verboomen, de directeur van het Kenniscentrum van Acerta. "Op basis van rechtspraak was het mogelijk één arbeidsrelatie te hebben en toch bij meerdere werkgevers aan de slag te gaan. Maar er kwam ook veel weerstand tegen die innovatie. De uitzendsector, die eigenlijk ook aan het delen van personeel doet, was ertegen." De bedrijven reageerden positief. Een enquête van april 2019 leert dat 62,4 procent van de CEO's en directieleden overweegt van zo'n deelplatform gebruik te maken. "Maar toen kwam corona en was er geen krapte meer, maar een overschot aan werkkrachten", zegt Kathelijne Verboomen. "Ik vreesde dat we Bridge in de koelkast moesten stoppen. Tot we tot de conclusie kwamen dat je ook werknemers kunt delen met een overschot aan personeel. Veel Belgen werden tijdelijk werkloos. We konden hen inzetten in de land- en tuinbouw, en later ook in de zorg. Zo won het delen van personeel opnieuw aan belang." In de eerste maanden van de lockdown bleek het moeilijk om sectoren te stimuleren om hun personeel te delen. "Arbeiders- en lagere profielen gingen via uitzendarbeid aan de slag toen de economie aantrok", weet Kathelijne Verboomen. "Bij hogere bedienden en kaderleden was dat anders. Zij zijn niet zo voor het wat onzekere uitzendcontract. Het Bridge-concept is voor hen aantrekkelijker, want ze behouden hun sociale rechten en hun bescherming. Het delen van werknemers bleek zowel mogelijk in hoogconjunctuur als in moeilijke tijden. Ik verwacht dat het zelfs het nieuwe rekruteren wordt. Het zal tijdelijke werkloosheid en ontslagrondes vermijden." Verboomen ziet niet enkel mogelijkheden voor het delen van personeel tussen bedrijven, maar ook tussen afdelingen van één onderneming. "Switchen ligt niet altijd voor de hand, omdat er tussen de afdelingen vaak verschillende arbeidsvoorwaarden, lonen en verlofstelsels gelden. Met Bridge kunnen we een permanente flexibiliteit inbouwen."