Distrigas is een gashandelaar en een monopolist. Velen vragen zich af hoe bekwaam de onderneming is en of ze wel een briljante toekomst kan hebben. De Belgische beleggers leggen over enkele weken hun besluiten voor als ze op de beurs aandelen van de gasonderneming kunnen kopen. Zullen ze met hun voeten kiezen en dus weglopen van het aanbod ? Wat Distrigas vandaag kan, kan morgen een nieuwe onderneming, Gasnet Vlaanderen met Skandinavische en Russische partners evengoed.
...

Distrigas is een gashandelaar en een monopolist. Velen vragen zich af hoe bekwaam de onderneming is en of ze wel een briljante toekomst kan hebben. De Belgische beleggers leggen over enkele weken hun besluiten voor als ze op de beurs aandelen van de gasonderneming kunnen kopen. Zullen ze met hun voeten kiezen en dus weglopen van het aanbod ? Wat Distrigas vandaag kan, kan morgen een nieuwe onderneming, Gasnet Vlaanderen met Skandinavische en Russische partners evengoed. Distrigas heeft politieke problemen. Op 1 december 1993 eiste de Vlaamse minister-president Luc Van den Brande een aanzienlijke Vlaamse prezentie in (het toen nog te privatizeren) Distrigas. Die eis is niet ingelost én niet vergeten. Als straks een kwart van de aandelen in Distrigas naar de (gemengde) intercommunales doorschuift (waar Tractebel-dochter Electrabel de feitelijke baas is), valt de Vlaamse gemeenschap opnieuw naast formele zeggenschap. Bij de op til zijnde beursgang, wordt elke aandelenkoncentratie van meer dan 3 procent, bij wet verboden. Luc Van den Brande bezint zich momenteel volop over zijn strategie. Zielig Vlaanderen dan maar ? Wat Distrigas betreft niet echt. Distrigas is geen hoogvlieger. Vergeleken met andere gasbedrijven staat Distrigas stil. De onderneming geniet in eigen land van haar monopolie. Ze beschikt over lange-termijnkontrakten. Maar uitgerekend deze kontrakten zijn voor Distrigas een molensteen om de hals als de Europese liberalizering zich doorzet. Verre toekomstmuziek ? Dat zal je de topmensen van Gasunie of van British Gas dezer dagen alvast niet horen zeggen. In een gesprek met NRC Handelsblad (5 januari jl.) gaf topman George Verberg van Gasunie toe dat het monopolie van Gasunie in no time werd weggeveegd. Ook Britse konsumenten kunnen nu kiezen welk gas ze willen : dat van British Gas, van een Amerikaanse maatschappij of van een andere derde. De gaskompetitie begint te werken in Europa. Distrigas heeft weinig body. In wezen is de onderneming nauwelijks meer dan een doorgeefluik. Eigen opslagkapaciteit ? Deze krijgt van een aantal experts een onvoldoende mee. Eigen produktie ? Nul. Rendement ? Zwak. Bovendien zal het bejubelde Interconnector-projekt (een onderzeese gaslijn tussen Zeebrugge en Engeland) het rendement jarenlang aantasten. Het jongste Tractebel-jaarverslag laat daar geen twijfel over bestaan. Zeebrugge als Europese draaischijf ? Distrigas heeft rond 5 procent in Interconnector. Wat zal er gebeuren als het ekonomisch en strategisch machtige Frankrijk de hoofdrol opeist ? Hoe goed en voordelig zijn de kontrakten van Distrigas ? Distrigas is opgelucht dat de Kommissie voor Bank en Financiewezen akkoord is dat ze haar lange-termijnkontrakten met de Algerijnen niet moet toelichten in de beursprospektus. Bestaat de uit het verleden geërfde "gepriviligieerde relatie" met SP'ers ook nu nog ? Dé Europese gasmaatschappij van de eenentwintigste eeuw, het Russische Gazprom, zwaait met voorstellen voor partnerships. Als Distrigas die weg niet kiest, zullen haar klanten bijvoorbeeld de chemiebedrijven uit het Antwerpse die uitgestoken hand straks wél aanvaarden. In Duitsland is dat scenario bekend en beproefd : BASF-dochter Wintershall heeft een deal met Gazprom. De traditionele Duitse gasmonopolist ( Ruhrgas) moet de konkurrentie aanvaarden. Terwijl Telenet Vlaanderen nog steeds geen interessante rendementen kan voorspiegelen aan zijn mogelijke partners, blijft de vraag die Trends opwierp in de zomer '95. Waarom zouden Vlaamse financiers, samen met partners uit Skandinavië én Gazprom, geen Gasnet Vlaanderen stichten. Deze nieuwe trader kan met EU-steun de toegang forceren tot het aardgasnet van Distrigas. Third Party Access over die pijplijnen is een kwestie van slechts enkele jaren. De aardgasindustrie is traditioneel in de goede zin van het woord, er is weinig technologische innovatie. Gasnet Vlaanderen is veel meer verdedigbaar dan Telenet Vlaanderen. Wat Distrigas kan, zal Gasnet Vlaanderen beter kunnen. K.C.