Begin 2005 aanvaardde Alex Joos (40) het voorzitterschap van het Belgisch Direct Marketing Verbond. Het BDMV verenigt aanbieders en gebruikers van direct- en interactieve marketingdiensten en bedrijven in verkoop op afstand. Na ruim een jaar zegt Joos dat hij als voorzitter geconfronteerd is met een complex geheel. "Alles is gebaseerd op hetzelfde thema, direct marketing, maar daaronder is het een amalgaam van sectoren en problemen. De ambitie is om die allemaal op elkaar af te stemmen."
...

Begin 2005 aanvaardde Alex Joos (40) het voorzitterschap van het Belgisch Direct Marketing Verbond. Het BDMV verenigt aanbieders en gebruikers van direct- en interactieve marketingdiensten en bedrijven in verkoop op afstand. Na ruim een jaar zegt Joos dat hij als voorzitter geconfronteerd is met een complex geheel. "Alles is gebaseerd op hetzelfde thema, direct marketing, maar daaronder is het een amalgaam van sectoren en problemen. De ambitie is om die allemaal op elkaar af te stemmen."Als voorzitter is het soms dansen op het slappe koord wegens die verschillende sectoren en de daaraan gekoppelde belangen. "Je moet diplomatisch zijn en de consensus zoeken. Maar ik wil wel méér dan dat. Ik wil mee richting geven aan het BDMV in de komende jaren. De toekomst is immers uitdagend." Hij verwijst naar de ontwikkeling van het digitale in (direct) marketing. 2005 is voor het BDMV gekenmerkt door het opnemen van de onlineverkopers (onder de benaming Be-Commerce) en de integratie in de traditionele sector van verkoop op afstand binnen de vereniging. "Ook e-commerce is verkoop op afstand, maar de e-commercesector heeft nog niet altijd zelf de perceptie dat het zo is. Ze zijn met nieuwe media bezig, de traditionele verkoop op afstand met de oude media. Maar je moet de discussie over het gebruik van media overstijgen."Joos stipt aan dat de synergie tussen het nieuwe en het gevestigde werkt. Het BDMV zet zich alvast samen met Be-Commerce aan de uitwerking van een label voor e-commerce dat de consument vertrouwen in de aanbieders moet geven. "Dat is niet zomaar een label. Daarvoor moet aan bepaalde voorwaarden voldaan zijn. Als ik de reacties zie vanuit de overheid, dan zijn we op weg naar een door iedereen aanvaard label voor verkoop op afstand en via het internet. Voor de consument is het label een garantie dat hij via zo'n e-commercesite gerust kan kopen."Vorig jaar werd bij BDMV behoorlijk veel energie gestopt in Be-Commerce, maar dat wil niet zeggen dat de klassieke aanbieders uit het oog verloren werden. "Een groot deel van onze leden is bezig met traditionele direct marketing in een wereld die digitaal is. Maar interactief is niet alleen digitale televisie, internet of sms, interactief is ook direct mail. Het was nodig dat we veel aandacht hadden voor het digitale, maar we mogen ons er niet toe beperken. Er moet een goed evenwicht zijn."Het BDMV staat voor de verdediging van direct marketing, niet alleen bij organisaties als De Post, maar ook bij de overheden. Alex Joos heeft "de indruk dat we erin slagen daar de juiste kanalen aan te boren. Het BDMV wordt gerespecteerd door de overheid én wordt ook aangesproken. Door andere organisaties als Fedis en de Unie van Belgische Adverteerders worden we gerespecteerd en door de overheid worden we gezien als de instantie om mee te communiceren."AvP