Jakarta.
...

Jakarta.Terwijl zijn kollega van Tractebel-dochter Powerfin in de andere vleugel van het luxueuze vertegenwoordigingskantoor in Jakarta zijn koffers pakt (zie Trends van 18 januari jl.), blijft Paul Dehennin, vertegenwoordiger van Tractebel Engineering in Indonesië, geloven in de toekomst : "De markt is er. Maar als je je deel wil, moet je bestendig aanwezig zijn in die markt. Daarom hebben we vorig jaar dit kantoor geopend, op een toplokatie, kwestie van imago. Dat is ook belangrijk als je wil meetellen bij de groten. We hebben zojuist aan drie Indonesische ingenieurs een studiebeurs gegeven om aan de VUB een aanvullende opleiding in gastechnologie te volgen. Op termijn willen we dit bureau vullen met Indonesische ingenieurs." Momenteel is Tractebel Engineering bezig met een haalbaarheidsstudie voor steenkoolontginning op het eiland Sumatra. "Omdat we veelzijdig zijn en in tal van domeinen expertise bezitten, werken we case by case in samenwerking met een lokale partner. Dat vergt kontakten, relaties, netwerken," verduidelijkt Dehennin. Indonesië is voor de Brusselaar geen onbekend terrein. Van '91 tot '94 was hij projektleider voor kontrole en toezicht bij de bouw van een Steg-centrale van 1500 megawatt bij Soerabaya, Oost-Java. Daarvoor verrichtte Tractebel Engineering studies voor watervoorziening in Timor, voor de planning van een elektriciteitsnet in Kalimantan, werd een masterplan opgesteld voor gasdistributie in Bandoeng. "In Azië plaats je best een bezadigd, filozofisch ingesteld persoon," zegt Dehennin, die deze stelling perfekt belichaamt. Met een oosterse glimlach : "Je moet hier in elk geval diplomatisch zijn. In werkvergaderingen met Indonesiërs en Japanners, moet het individu zich in de groep kunnen integreren. Radikale opmerkingen zijn storend. Al te individualistische of arrogant overkomende tussenkomsten zijn uit den boze. Dat gaat in tegen onze westerse aanpak. Geduld is een mooie deugd. Bijeenkomsten kunnen lang aanslepen. Er wordt telkens naar een algemene consensus gestreefd bij het afsluiten van een meeting."Paul Dehennin begon zijn loopbaan bij Electrobel, nadat hij in 1961 als burgerlijk ingenieur (elektrotechniek) afstudeerde aan de KU-Leuven. Reizen en exportbevordering stonden centraal bij de invulling van zijn hoofdzakelijk technisch-commerciële funkties bij Electrobel en Tractebel. In de jaren '70 was Dehennin resident in Libië en begin de jaren '80 in Abou Dhabi. "Indonesië, qua bevolking het vierde grootste land ter wereld, is booming. Dat zal stilaan ook in Europa doorgedrongen zijn," lacht Dehennin. "Er staan heel veel projekten op stapel. Je komt gemakkelijker aan de bak als je met soft loans aankomt. Voor België is dat een handicap. Wij proberen projekten te vinden in infrastruktuurwerken, energie- en gasvoorziening, waarvoor wij een financiering in elkaar kunnen steken via Creditexport en internationale banksyndikaten." PAUL DEHENNIN (TRACTEBEL ENGINEERING) Je moet je integreren in de markt, dus ook in de lokale kultuur.