Ook Brugge wil nu volop de grondvesten voor z'n digitaal economisch weefsel uitbouwen. Zuid-West-Vlaanderen achterna.
...

Ook Brugge wil nu volop de grondvesten voor z'n digitaal economisch weefsel uitbouwen. Zuid-West-Vlaanderen achterna. "Brugge Die Scone" gaat het " Texas van West-Vlaanderen" achterna. Toch inzake nieuwe media. "Overheid, bedrijven en particulieren moeten overtuigd worden van het belang en het gemak van de nieuwe elektronische communicatietechnieken," oreerde CVP-senator Johan Weyts vorige maand op een persontbijt. In het Brugse Oud Sint-Jan gaf hij het startschot voor de website Digitale Regio Brugge (http://www.brugge21.be), een platform waarop bedrijven en instellingen uit de Brugse regio en de kust hun elektronische informatie zullen bundelen. "De site is nog in aanbouw," legt Johan Jonckheere uit, secretaris van de vzw Brugge 21, die het project ruggesteunt. Eén bedrijf kwam al over de brug : Philips Brugge. "We gaan eerstdaags andere kandidaten polsen," zegt Jonckheere. De vzw kan rekenen op de (financiële) steun van de stad Brugge (250.000 frank), Electrabel (100.000 frank) en het Zeebrugse havenbestuur MBZ (250.000 frank). Ledenbijdragen (van Gom West-Vlaanderen, Belgacom, NCMV en VKW) en sponsoring moeten het fondsenplaatje vervolledigen. "We willen door middel van een regionale index de verschillende Internet-initiatieven uit de regio op een coherente manier koppelen en promoten," aldus Jonckheere. Het project wil zo regionale informatie hapklaar maken voor de burger, de winkelende privé-persoon, de toerist en de zakenman."Een tweede initiatief zal erin bestaan diezelfde gegevens toegankelijk te maken voor alle burgers, wát ook de eindapparatuur is waarover zij beschikken," prijkt ambitieus in de persmap. "Klopt," zegt Jonckheere. "De penetratie van Internet is nog niet erg groot. De mogelijkheid om onze centrale database op te roepen via telefoon, de tv of een informatiezuil in de stad zou de drempel in aanzienlijke mate verlagen." Samenwerking met kabelintercommunale Teve West, waarvan Johan Weyts voorzitter is, en het Brugse stadbestuur zouden dit kunnen aanzwengelen. Kortrijk, z'n vzw Open Net en de website Digitale Regio Kortrijk (http://www.kortrijk.be) zijn voor de Brugse digitale pioniers het voorbeeld. Slechts door telematicaprojecten van dit kaliber, kan de streek zijn hersenvlucht van veelbelovende arbeidskrachten tegengaan, redeneert Johan Weyts. "Het verschaft werk aan die hooggeschoolde jongeren die nu al te vaak andere horizonten opzoeken of dagelijks naar Brussel heen en weer pendelen. Door telematica zullen meer mensen hun wonen en werken kunnen combineren in het aangename kader van onze historische stad." JOHAN WEYTS (VZW BRUGGE 21) Digitale dam tegen de Brugse hersenvlucht.