De Waalse socialisten hebben de zelfstandigen ontdekt. Het Manifeste pour les indépendants stelt een deplafonnering voor van de berekening van de sociale bijdragen. Vandaag betalen zelfstandigen vanaf 67.300 euro geen bijdragen meer. Minister van Middenstand Sabine Laruelle (MR) wijst het voorstel van Elio Di Rupo af en krijgt daarbij steun van haar partijvoorzitter Didier Reynders.
...

De Waalse socialisten hebben de zelfstandigen ontdekt. Het Manifeste pour les indépendants stelt een deplafonnering voor van de berekening van de sociale bijdragen. Vandaag betalen zelfstandigen vanaf 67.300 euro geen bijdragen meer. Minister van Middenstand Sabine Laruelle (MR) wijst het voorstel van Elio Di Rupo af en krijgt daarbij steun van haar partijvoorzitter Didier Reynders. Op papier zou de deplafonnering 270 miljoen euro opbrengen. In de praktijk zeker minder, want de invoering van een sociale bijdrage op de totale inkomsten van de zelfstandigen zou de zoektocht naar achterpoortjes openen (zoals de oprichting van managementvennootschappen). Een snelle berekening leert dat de 2000 meest gefortuneerde zelfstandigen in België in geval van een deplafonnering tot 50.000 euro per persoon moeten betalen. In België geven zes personen met een zelfstandigenstatuut inkomsten aan boven de 2,25 miljoen euro per jaar. Voor hen zou de deplafonneringsfactuur kunnen neerkomen op 400.000 euro per persoon per jaar. "Het stelsel van de zelfstandigen is méér solidair dan dat van de loontrekkenden," zegt minister Laruelle. "Ongeacht hun inkomen, zijn de uitkeringen dezelfde, of u nu 10.000 euro of 150.000 euro per jaar verdient. De hoogste inkomens dragen veel meer bij dan het bedrag van de sociale uitkeringen dat ze in ruil daarvoor ontvangen. De laagste inkomens ontvangen veel meer.""De deplafonnering zou de veralgemening van een slecht idee zijn," hekelt Etienne de Callataÿ, hoofdeconoom bij de Bank Degroof. "De anomalie zit niet in de plafonnering van de sociale bijdragen voor de zelfstandigen, maar in de deplafonnering van het stelsel voor de loontrekkenden, die teruggaat naar het begin van de jaren tachtig. Die maatregel heeft de grote salarissen ertoe aangezet om hun toevlucht te zoeken tot andere vormen van vergoeding. Vandaag is het aantal loontrekkenden in ons land dat meer verdient dan 100.000 euro gering."In zijn huidige vorm maakt het socialistische voorstel weinig kans op slagen. De betrokken partijen zouden echter wel tot een akkoord kunnen komen over een herplafonnering. "De liberalen zijn bereid om te praten over een nieuw plafond," geeft Didier Reynders toe. Dat betekent dat de zelfstandigen met een hoog inkomen de dans waarschijnlijk niet zullen ontspringen. Een van de naar voren geschoven scenario's is het optrekken van het huidige plafond van 67.300 euro naar 85.000 euro. Er zou ook een inspanning worden gevraagd aan de lagere inkomenscategorieën. Kwestie van evenwicht. De sociale bijdragen zouden forfaitair stijgen met 100 euro of de basisaanslagvoet zou stijgen van 19,65 % naar 22 %. JYH JYH