Wat kerosine is voor een vliegtuig, is eigen vermogen voor een financiële instelling. Zonder gaat het niet. Dexia zit opnieuw bijna door zijn tank eigen vermogen heen, en moet dus dringend een landingsplaats vinden. Anders moeten de overheden opnieuw ingrijpen om de groep in de lucht te houden.
...

Wat kerosine is voor een vliegtuig, is eigen vermogen voor een financiële instelling. Zonder gaat het niet. Dexia zit opnieuw bijna door zijn tank eigen vermogen heen, en moet dus dringend een landingsplaats vinden. Anders moeten de overheden opnieuw ingrijpen om de groep in de lucht te houden. Volgens de brandstofmeter is er nochtans niet veel aan de hand. Eind 2008 had Dexia nog een kern-eigen vermogen van 17,4 miljard euro, goed voor een kapitaalbuffer (Tier 1 ratio) van 10,6 procent. Dat is op papier meer dan comfortabel, ook voor de toezichthouders. Maar daar eindigt het verhaal niet. Dexia moet ook een grote portefeuille obligaties (die het aanhoudt voor beleggingsdoeleinden) waarderen tegen marktprijzen, en dat heeft de bank al heel wat papieren verliezen gekost. Eind 2008 was die afwaardering opgelopen tot 13,6 miljard euro. Dat verlies moet niet langs de resultatenrekening passeren, maar moet wel in mindering van het eigen vermogen gebracht worden, waardoor Dexia-CEO Pierre Mariani eind 2008 nog amper 3,9 miljard eigen vermogen in de boeken terugvond. En dan heeft Dexia nog geluk dat het nieuwe boekhoudregels (IAS 39) mag toepassen, waardoor een deel van die minwaarden niet meer moeten worden afgeboekt. Anders was het eigen vermogen teruggevallen tot 2,6 miljard euro. De markt en de tegenpartijen van Dexia houden vooral dit eigen vermogen (en niet het kern-eigen vermogen) in de gaten. Toen Dexia in september 2008 ook bijna door zijn eigen vermogen heen zat, moesten de Belgische, Franse en Luxemburgse overheden ingrijpen en 6 miljard euro kapitaal pompen in Dexia. Die extra buffer is intussen dus helemaal op, en Dexia kan een dramatisch kwartaal zoals het vierde van vorig jaar nauwelijks nog verteren. Het balanstotaal van Dexia was eind 2008 ongeveer 167 keer groter dan het eigen vermogen - als deze hefboom bij een bank groter is dan 20 gaan in principe de alarmbellen rinkelen. Er mag dus langs de actiefkant op de balans van Dexia niet veel meer mis gaan, of het eigen vermogen is helemaal op. Dexia werkt daarom hard aan een landing. Het management probeert zo snel mogelijk de risico's op de balans te verminderen (om de hefboom te drukken). Het doet dat door onder meer de beleggingsportefeuille af te bouwen en de Amerikaanse dochter FSA grotendeels te verkopen. De groep streeft ook opnieuw operationele winstgevendheid na, om op die manier het bloeden van het eigen vermogen te stelpen. En Dexia brandt wellicht meer dan één kaars voor een herstel op de financiële markten, want dan zou Dexia een deel van de nu geboekte minwaarden kunnen terugnemen, waardoor het eigen vermogen van Dexia opnieuw dichter zou aansluiten bij haar kern-eigen vermogen. Het wordt een race tegen de klok. D.K.