Productie stilgevallen
...

Productie stilgevallenBegin deze week pleegde de directie van de Groep Desimpel overleg met een aantal vakbondsafgevaardigden. Belangrijkste agendapunt was de stilgevallen productie in nagenoeg alle Belgische vestigingen. Op 25 november 1996 al stuurde business services director Johan Deschuyter een brief naar de leden van de ondernemingsraad waarin hij een "winterstop" van de productie aankondigde. Die was noodzakelijk voor het onderhoud van de ovens en de afbouw van de voorraden. Desimpel telt in totaal elf fabrieken in België (zes in Vlaanderen, vijf in Wallonië). Nog op 25 november verleden jaar werd aangekondigd dat vijf fabrieken tijdelijk (voor een periode van één tot twee maanden) zouden worden gesloten. De Vossenberg (Hooglede) zou normaal dicht blijven, maar deze beslissing wordt in maart 1997 herzien. Vandaag blijkt dat tien van de elf Belgische fabrieken voor onbepaalde tijd inactief zijn. Alleen in de Briquetterie de Wanlin wordt geproduceerd. Volgens Johan Deschuyter komt dit omdat Distrigas vanaf 6 januari zijn gasleveringen tijdelijk stopzette. De directie van Desimpel, die overmacht inroept, bevestigde dat in Kortemark 80 % van de arbeiders tijdelijk werkloos is "omwille van economische redenen". Zelfs in de Kortemarkse fabriek Handvorm 2 waarvoor geen stilstand was aangekondigd ligt de productie door de onderbreking van de gastoevoer momenteel stil. Zeker nog tot 1 februari komt er geen verandering in deze toestand. Dit alles heeft in vakbondskringen ernstige vragen doen rijzen. Het gesprek eerder deze week moest enige klaarheid scheppen in de toestand. De vakbonden hadden, na een interview in Trends met Christophe Desimpel (19 december 1996), een extra ondernemingsraad geëist. De directie heeft de kwestie al op 7 januari behandeld tijdens een ondernemingsraad. Dat er ook fabriekssluitingen op til zijn (Christophe Desimpel verklaarde op 19 december 1996 dat dit "overwogen" werd voor fabrieken die handvormstenen maken), heeft de directie inmiddels in alle toonaarden ontkend. In november 1996 werd in ieder geval een grondige herstructurering doorgevoerd in de steenbakkerijen van Niel. Tien werknemers vloeiden af via een brugpensioenregeling op 52 jaar. De Hanson Groep, sinds januari 1996 eigenaar van Desimpel, wil alle afdelingen doorlichten inzake kostenstructuur. Alle handvormafdelingen worden inmiddels doorgelicht. De werknemers vrezen in ieder geval al dan niet terecht voor naderend onheil en zullen de problematiek bespreken op de eerste Europese ondernemingsraad van de Hanson Brick Groep. Die komt op 29 januari samen.