Het gebied van Dendermonde tot Zele telt enorm veel KMO's. De schrik om te investeren zit er diep in. Dat drukt op de ekonomische groei van de hele regio.
...

Het gebied van Dendermonde tot Zele telt enorm veel KMO's. De schrik om te investeren zit er diep in. Dat drukt op de ekonomische groei van de hele regio.Als van België wordt gezegd dat het een land is van KMO's, dan geldt dit nog meer voor het arrondissement Dendermonde. Kan 90 % van de Belgische ondernemingen worden bestempeld als KMO, dan is dit in het Dendermondse 95 %. Een gebied met als industriële zwaartepunten Dendermonde en Zele. Hierbij is Dendermonde goed voor 22,8 % van de omzet (Zele 17,4 %) en verzorgen Dendermondse bedrijven ook 21,8 % van de tewerkstelling (Zele 20,85 %) en 31 % van de totale toegevoegde waarde (Zele 17,27 %). Probleem is ook hier de te lage rendabiliteit : 5 tot 6 %. "Die situatie duurt nu al bijna acht jaar en is ongezond. Het nettorendement is te klein om veel investeringskapitaal aan te trekken, " meent Marcel Verschelden, auteur van een financiële doorlichting van de bedrijven uit het Dendermondse, handelsrechter én ondervoorzitter van de Dendermondse Kamer voor Handel en Nijverheid. "Het feit dat hier in verhouding meer KMO's zijn dan elders heeft natuurlijk zijn gevolgen. Zo is de gemiddelde belastingdruk voor de ondernemingen hier groter. KMO's kunnen immers relatief gezien minder aftrekbare onkosten indienen en beschikken niet over zo iets als koördinatiecentra. Voorts is de produktiviteit van een werknemer in de KMO veelal kleiner. KMO's zijn meestal erg voorzichtig met investeringen omdat ze niet zo aan marketing kunnen doen en financieel uiteraard minder tegenslagen kunnen inkasseren. Ze zullen dus makkelijker hun geld sparen en zijn bang dat na de slechte jaren '92-'93 het einde van de spreekwoordelijke tunnel nog ver weg is, " zegt nog Marcel Verschelden. Een toestand die uiteraard gevolgen heeft. Het resultaat is dat de solvabiliteit en likwiditeit, door de stijgende financiële opbrengsten, in verhouding tot de rest van het land beter scoren en dat leveranciers nu iets sneller worden betaald.Negatief is het achterwege blijven van de investeringen, wat drukt op de ekonomische groei. "Wat dient te gebeuren is een betere voorlichting van de starters, een degelijke financiële begeleiding van kmo's, ook voor het interpreteren van de jaarrekening. Voorts moeten de handelsrechtbanken nog efficiënter werken en dient het minimum ondernemingskapitaal verder opgetrokken te worden, " poneert nog Verschelden die ook wettelijk wat zou willen veranderd zien aan het statuut van vereffenaars. "Daar zijn nog altijd te veel schandalen, " klinkt het.MARCEL VERSCHELDEN (KAMER VOOR HANDEL EN NIJVERHEID DENDERMONDE) KMO's zien nog altijd het eind van de tunnel niet.