Na de sterke koersklim van de voorbije maanden leidden een verzwakking van de dollar en ietwat ontgoochelende eerstekwartaalresultaten van Delhaize tot een pittige correctie. Het aandeel noteert intussen ruim 20 % onder de recente piek, waardoor de waardering opnieuw vrij aantrekkelijk in plaats van fair mag worden genoemd. Het onderliggende herstelverhaal blijft overeind en is veelbelovend voor de volgende jaren, al zal Delhaize in België meer tijd en geld moeten investeren om de vergissingen van het verleden recht te zetten.
...

Na de sterke koersklim van de voorbije maanden leidden een verzwakking van de dollar en ietwat ontgoochelende eerstekwartaalresultaten van Delhaize tot een pittige correctie. Het aandeel noteert intussen ruim 20 % onder de recente piek, waardoor de waardering opnieuw vrij aantrekkelijk in plaats van fair mag worden genoemd. Het onderliggende herstelverhaal blijft overeind en is veelbelovend voor de volgende jaren, al zal Delhaize in België meer tijd en geld moeten investeren om de vergissingen van het verleden recht te zetten. Die mix van het nieuwe elan en het gevecht met de oude demonen tekent de eerstekwartaalcijfers, met zelfs een licht overwicht van die laatste elementen. De onderliggende bedrijfswinst (ebit) steeg weliswaar met 4,4 % in vergelijking met het eerste kwartaal van 2014, maar die groei is integraal te danken aan de versteviging van de dollar (USD) met gemiddeld 21 %. Zonder die dollarbonus kromp de onderliggende ebit met een ontgoochelende 11,2 %. De onderliggende ebit-marge is gedaald tot amper 3 %, het laagste peil in jaren. De daling is vooral te wijten aan de strijd om het verloren marktaandeel in België te veroveren. In de eerste drie maanden van dit jaar daalde de vergelijkbare omzet in België nog met 2,8 % en brokkelde het marktaandeel af met 87 basispunten (0,87 %). De onderliggende ebit-marge bleef in België steken op een heel magere 1,4 %, vooral omdat Delhaize fors investeerde in lagere prijzen, promoties en reclame om de verloren klanten terug te winnen. De prijzen in de winkels daalden daardoor met 0,4 %. Dankzij het sociaal akkoord van 23 februari kan Delhaize nu wel de noodzakelijke herstructurering doorvoeren, waardoor het management tegen de tweede jaarhelft een verbetering van de omzet en winstgevendheid verwacht in België. In de Verenigde Staten, de belangrijkste markt voor Delhaize, blijft de bijsturing resultaat afwerpen. De vergelijkbare omzet steeg met 2,5 %. De onderliggende marge hield daarbij stand en klokte af op 3,8 %. Delhaize blijft er investeren in de heropfrissing van de Food Lion-winkels, terwijl bij Hannaford wordt gekeken naar expansie via winkeluitbreiding en overnames. In Zuidoost-Europa, de derde markt van Delhaize, daalde de vergelijkbare omzet met 0,8 %, vooral door een nieuwe inzinking in Griekenland. De onderliggende ebit herstelde er wel, zoals verwacht, met 30 %. Opvallend ook in het eerste kwartaal is de grote kloof tussen de onderliggende ebit van 173 miljoen EUR en de uiteindelijke nettowinst van amper 28 miljoen EUR. Behalve de klassieke interestbetalingen en belastingen boekte Delhaize een eenmalige kost van 41 miljoen EUR in verband met de inkoop van lopende obligaties. Daarnaast legde Delhaize ook een voorziening van 16 miljoen EUR aan voor een geschil met de mededingingsautoriteiten. De zaak dateert van 2007 en een beslissing wordt dit jaar nog niet verwacht. Door de ontgoochelende resultaten over het eerste kwartaal pakte een te verwachten correctie scherper uit dan verwacht. Het turnaround-verhaal blijft echter intact, al zal de opkuisoperatie in België meer kosten dan verwacht. De waardering is met een koerswinstverhouding van 16 opnieuw een stuk aantrekkelijker geworden. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeld Rating: 1B