INSPRAAK VAN DE GEWESTEN.
...

INSPRAAK VAN DE GEWESTEN.De directeur-generaal van de Nationale Delcrederedienst (NDD)Willy Boes verwerpt de kritiek van de Vlaamse regering : haar vertegenwoordiger in de raad van bestuur van de NDD had zich tegen de goedkeuring van het jaarverslag verzet omdat er geen regionaal opgesplitste gegevens in staan. "We hebben geen regionale cijfers omdat de bedrijven uit de drie gewesten onderling zodanig verstrengeld zijn de ene keer als toeleverancier, dan weer als hoofdverantwoordelijke bij diverse projecten dat je die cijfers niet uit elkaar kan trekken," zegt Willy Boes. "Bovendien is in geen enkel gefederaliseerd land de kredietverzekering geregionaliseerd. In de zwaar concurrentiële markten van vandaag streeft iedereen grotere volumes na, schaalvergroting en allianties met andere Europese kredietverzekeraars. Opsplitsing ondermijnt onze slagkracht."De suggestie dat de gewesten in de Delcredere extra eigen middelen zouden inbrengen, waardoor aparte klemtonen in het beleid mogelijk worden, vindt Boes interessant. "Maar zo'n regionaal beleid is beter gediend met een coördinerende rol van de Delcredere. Wellicht is de beste oplossing een aanwezigheidspolitiek van de Delcredere in de regio's, zodat de dienst dichter bij de exporteurs staat."Volgens Maria De Smet, kabinetschef buitenlands beleid van de Vlaamse minister-president, heeft de discussie niets te maken met een opsplitsing van de Delcredere : "Het moet perfect mogelijk zijn aan te geven hoeveel van de omzet van de NDD bij Vlaamse bedrijven wordt gerealiseerd. Waarom zou het Vlaamse aandeel in een exportdossier niet kunnen bepaald worden als dat wel kan voor het buitenlands aandeel ? Als directeur-generaal Boes suggereert dat de Gewesten eigen middelen in de NDD zouden inbrengen, dan is het verstrekken van regionale cijfers een voorafgaande noodzakelijke voorwaarde. De Gewesten moeten volledige zeggenschap hebben over de aanwending van die middelen. Bijgevolg dient hun vertegenwoordiging in de raad van bestuur versterkt. De door de heer Boes bepleite coördinatie heeft te veel weg van het "eigen gelijk" van een federale instelling, waarbij geen rekening wordt gehouden met de bevoegdheden van de Gewesten inzake industrieel en exportbeleid. Als de Delcredere een aanwezigheidspolitiek wil voeren in de Gewesten, dan moet de NDD dat doen in samenspraak met de Gewesten." DELCREDEREDIENST Gewesten kunnen eigen middelen inbrengen en accenten leggen.