De oplossing bestaat erin om dergelijke diensten gemeenschappelijk te maken voor meerdere gebruikers van het gebouw. Daardoor worden de kosten draaglijk. En als de eigenaar dan nog al die diensten managet, krijgen we een ideale situatie.
...

De oplossing bestaat erin om dergelijke diensten gemeenschappelijk te maken voor meerdere gebruikers van het gebouw. Daardoor worden de kosten draaglijk. En als de eigenaar dan nog al die diensten managet, krijgen we een ideale situatie. In Brussel biedt het Buro & Design Center die mogelijkheid. "Ons concept ligt ergens tussen dat van het businesscenter en het klassieke kantoor," legt business unit manager Ste-phan Buelens uit. "Net zoals het businesscenter bieden we verschillende diensten aan, maar we leunen ook sterk aan bij het klassieke kantoor als het over huurcontracten gaat. De contracten zijn immers gebaseerd op de klassieke '3-6-9'-formule. In een zakencentrum is het mogelijk om een werk-ruimte per dag af te huren. Onze klanten vragen meestal een ruimte vanaf 60 m2, wat wel iets te groot is voor een businesscenter, maar dan weer te klein voor een klassiek kantoor. Daar vinden de transacties over het algemeen plaats vanaf 200 m2." Ook de huurprijs is vergelijkbaar met wat in het vastgoed gebruikelijk is: voor een standaard huurcontract moet u rekenen op zo'n 155 euro per vierkante meter en per jaar, te verhogen met de lasten (29 euro per m2 en per jaar). Op dit ogenblik haalt het Buro & Design Center een bezettingsgraad van 95 %. De vrije ruime wordt ingericht en verhuurd als conferentiezaal, een gemakkelijk alternatief gezien de flexibele indeling van het gebouw. Het laat de huurders ook toe om de ingenomen oppervlakte volgens hun behoeften te vergroten of verkleinen en dat is een bijkomende troef voor klanten die gespecialiseerd zijn in informatica of ICT, twee sectoren die zeer snel evolueren. De eigenaar beheert het hele gebouw maar ook de bijbehorende diensten: beveiliging, catering, telecommunicatie, onderhoud, receptie en parking. Met de verschillende leveranciers werden service level agreements gesloten: de geleverde prestaties worden regelmatig geëvalueerd. "De kosten worden gedragen door zevenhonderd klanten: het Buro & Design Center en de Trade Mart behoren immers tot dezelfde eigenaar," luidt de analyse van Stephan Buelens. "Dat resulteert dus in een bescheiden doorrekening van de kostprijs per huurder. Het tweede voordeel van die formule is dat er synergie wordt geschapen tussen een heleboel huurders." Véronique Pirson