Geen kinderspel : plastics produceren voor snoepgoed en de omzet in één jaar verdubbelen. Lukt het Candyplast ?
...

Geen kinderspel : plastics produceren voor snoepgoed en de omzet in één jaar verdubbelen. Lukt het Candyplast ?Om maar liefst 90 percent van de produktie uit te voeren, moet je van goeden huize komen. Of blijkbaar in een niche werken zoals klein speelgoed en verpakkingen voor (kinder)snoepgoed, steeds in plastiek. Dat is tenminste de ervaring van de broers Miroslav en Nikola Rojnik, die samen de in Brussel gevestigde naamloze vennootschap Candyplast besturen. Op de fundamenten van wat hun vader al in 1962 begonnen was, richtten zij in 1979 deze NV op, die nu een gevestigde naam is in kringen van snoepgoedspecialisten. Hun produkten worden uitgevoerd naar zo'n vijftigtal landen waaronder Frankrijk, Zwitserland, de Verenigde Staten en Canada. Eigen verkoopfilialen zijn er in Rusland, Tsjechië en Kroatië, Het gaat (snoep)goed met Candyplast. Het familiebedrijf levert verpakkingen en gadgets aan zowel invoerders als groothandelaars in de confiserie. Daaraan werken in ons land twintig mensen. Maar daarnaast draait in het Franse Lyon sinds midden '95 ook nog een produktie-eenheid, nog eens goed voor 18 werknemers. Het omzetcijfer van Candyplast groeide de afgelopen jaren uitgesproken explosief : van de 46 miljoen frank omzet in 1992 ging het in '94 al naar 160 miljoen. Maar daar blijft het niet bij, wanneer de wensen van gedelegeerd bestuurder Miroslav Rojnik uitkomen."We hebben nu een oktrooi genomen op een nieuw type verpakking, de PikoPack. Naar aanleiding van deze uitvinding heeft de GIMB een kapitaalinjektie ten belope van 40 miljoen frank onderschreven. Die moet de ontwikkeling van de PikoPack mogelijk maken. Het zijn PVC-buisjes waarin verschillende soorten snoepgoed samen gestopt kunnen worden. Door hun kompakte vorm nemen deze tubes minder plaats in dan de traditionele verpakking. Zelfs al wordt deze buis geopend, dan kun je ze toch opnieuw 100 percent hermetisch afsluiten. Wat natuurlijk bijkomende toepassingsmogelijkheden biedt. Voorbeelden ? Specerijen, droge voeding en andere produkten. Onze doelgroep hier vormen zowel de kleine winkels als de warenhuizen. " PikoPack moet bij Candyplast voor een nieuwe boom zorgen, want de Rojniks zijn ambitieus en mikken voor 1996 zo maar even op een ruime verdubbeling van hun omzet, tot zeggen en schrijven 400 miljoen frank. Om die bijkomende kapaciteit te halen, zouden er overigens binnen de zes maanden nog vijftien extra werkkrachten aangeworven worden. Het zijn dus niet al ontslagen wat de klok slaat, tenminste niet in de zoete sektor. MIROSLAV ROJNIK (CANDYPLAST) Houdt kinderen zoet.