Iedereen betrekken bij de klimaattransitie klinkt vanzelfsprekend, maar dat is in de praktijk niet zo eenvoudig. Het gaat dikwijls om ingrijpende maatregelen, die ons g...

Iedereen betrekken bij de klimaattransitie klinkt vanzelfsprekend, maar dat is in de praktijk niet zo eenvoudig. Het gaat dikwijls om ingrijpende maatregelen, die ons gewone doen en laten behoorlijk veranderen. Daarvoor een voldoende groot draagvlak creëren, is een heikele opdracht.Een van de manieren om het gekrakeel te overbruggen, is burgerparticipatie. De bedoeling is inwoners bij het beleid te betrekken, om zo tot meer gedragen beslissingen te komen. Maar dan nog heeft lang niet iedereen voldoende middelen om te investeren in nieuwe technologie of de renovatie van zijn eigen huis.Toch moet het mogelijk zijn om klimaatoplossingen te bedenken die tegelijkertijd sociaal rechtvaardig zijn én het draagvlak voor het klimaatbeleid vergroten.