- Verhoging van de roerende voorheffing op dividenden: het verlaagde tarief van 15 procent dat wordt toegekend aan vennootschappen die na 1994 werden opgericht, verdwijnt. Dividenden zijn voortaan onderworpen aan een heffing van 21 procent. Die aanpassing maakt de uitbetaling van dividenden voor professionele vennootschappen beduidend minder interessant dan vroeger. De aanslag van de liquidatiebonussen (10 %) blijft echter ongewijzigd.
...

- Verhoging van de roerende voorheffing op dividenden: het verlaagde tarief van 15 procent dat wordt toegekend aan vennootschappen die na 1994 werden opgericht, verdwijnt. Dividenden zijn voortaan onderworpen aan een heffing van 21 procent. Die aanpassing maakt de uitbetaling van dividenden voor professionele vennootschappen beduidend minder interessant dan vroeger. De aanslag van de liquidatiebonussen (10 %) blijft echter ongewijzigd. - Bijkomende heffing van 4 procent: wordt toegepast op intresten en dividenden die tegen 21 procent worden belast, zodra die meer bedragen dan 20.020 euro per jaar. Gaat gepaard met verlies van anonimiteit. - Verhoging van het voordeel van alle aard van zware wagens: de berekeningsmethode houdt niet langer rekening met het aantal privékilometers, maar gaat voortaan uit van de cataloguswaarde van het voertuig, de CO2-uitstoot en de ouderdom. De maatregel heeft er al heel wat zelfstandigen toe aangezet hun Porsche of Bentley te verkopen, omdat het voordeel van alle aard als het ware is geëxplodeerd. - Verhoging van de voordelen van alle aard voor de privéwoning: deze belasting verdubbelt zowat als het kadastraal inkomen meer dan 745 euro bedraagt. Ook het voordeel voor gratis elektriciteit en verwarming wordt opgetrokken. - Hervorming van de individuele pensioentoezegging (IPT): zelfstandigen met een vennootschap kunnen hun eigen individueel pensioenfonds opzetten, maar dat moet voortaan wel worden uitbesteed. De interne pensioenprovisies die werden aangelegd tot 31 december 2011, worden bevroren. Daarnaast worden ze onderworpen aan een belasting van 1,75 procent, die ofwel volledig kan worden betaald in 2012, of gespreid over drie boekjaren (2012, 2013 en 2014) tegen 0,60 procent per jaar. - De strengere antimisbruikbepaling: de nieuwe formulering van de antimisbruikbepaling maakt het voor de belastingadministratie gemakkelijker om juridische constructies te herkwalificeren die enkel tot doel hebben belastingen te ontwijken. Zo kan de gesplitste aankoop van een onroerend goed worden geviseerd. - De geheimecommissielonenaanslag van 309 procent: een voordeel in natura van 100 euro voor kleding of het gebruik van een gsm dat niet correct wordt aangegeven, kost 309 euro extra door de toepassing van de bijzondere aanslag. Die aanslag bestond al langer, maar ze wordt strenger toegepast. Met de aanslag in de personenbelasting, verhoogd met 10 procent, loopt dat bedrag op tot 389 euro. Dat is bijna negen keer de normale belasting.