De harde realiteit van de cijfers regeert de financiële wereld. Maar ook tegenover de maatschappelijke problemen wil de Fortis-groep niet onverschillig blijven. Daarom richtte de financiële instelling in 1996 de vzw Fortis Foundation Belgium op, die vandaag de sociale mecenaten bundelt van de Fortis-dochters AG 1824, ASLK Bank, ASLK Verzekeringen en Generale Bank. De vzw wil in de eerste pl...

De harde realiteit van de cijfers regeert de financiële wereld. Maar ook tegenover de maatschappelijke problemen wil de Fortis-groep niet onverschillig blijven. Daarom richtte de financiële instelling in 1996 de vzw Fortis Foundation Belgium op, die vandaag de sociale mecenaten bundelt van de Fortis-dochters AG 1824, ASLK Bank, ASLK Verzekeringen en Generale Bank. De vzw wil in de eerste plaats strijden tegen de sociale uitsluiting. Ze steunt Belgische instellingen die op het terrein actief zijn in drie werkingsgebieden: de sociaal kwetsbare kinderen, jongeren die opgroeien in moeilijke omstandigheden en de solidariteit tussen de generaties. De inrijperiode van de vzw is voorbij. Dankzij de input van de Generale Bank werd het jaarlijkse budget opgetrokken van 35 tot 50 miljoen frank. In 1998 ging de vzw voor 67 miljoen frank engagementen aan die over verschillende jaren lopen, nu staat de teller al op 170 miljoen. "Dit mecenaat is geen sponsoring. Het is een gegeven dat alle grote bedrijven iets doen voor de maatschappij als de behoefte groot is," motiveert de nieuwe voorzitter van het uitvoerend comité van de Fortis Foundation. John De Ridder is een ASLK-product. Na zijn humaniorastudies aan het Aalsterse atheneum startte hij in 1966 zijn loopbaan bij de spaarinstelling. "Ik heb er heel de sociale ladder beklommen," overschouwt hij zijn carrière. In 1981 werkte zij zich op tot kaderlid op universitair niveau. In 1968 al belandde hij op het algemeen secretariaat, waar de Aalstenaar belast werd met het mecenaat. In 1983 schopte hij het tot secretaris van het directiecomité en de raad van bestuur van ASLK Verzekeringen en in 1992 tot secretaris-generaal van ASLK Bank. Als vertegenwoordiger van ASLK was De Ridder nauw betrokken bij de oprichting van de Fortis Foundation. Met de integratie van de Generale Bank bood zich dan de kans de foundation te leiden. "Met veel belangstelling want de interesse voor het sociale mecenaat is doorheen mijn loopbaan sterk gegroeid," zegt De Ridder. De voorbije dertig jaar verzamelde de nieuwe voorzitter heel wat ervaring op het vlak van wetenschappelijk, cultureel en sociaal mecenaat. Zo stond hij aan de wieg van de financiering van het kankeronderzoek door ASLK en is hij beheerder van VIVA, een vzw van Fortis voor de financiering van klinisch onderzoek. Tussen 1996 en 1999 combineerde hij het mecenaat en sponsoringgebeuren van de ASLK Bank. Hij is ook lid van het bestuurscomité van het Armoedefonds bij de Koning Boudewijnstichting.