In 1996 telde Belgacom nog bijna 25.000 werknemers, ondertussen is het personeelsbestand gedaald tot ongeveer 15.000. "Tussen 1997 en 2005 zullen 10.458 werknemers het bedrijf verlaten hebben door een vrijwillig vertrekprogramma," zegt Astrid De Lathauwer, chief human resources officer bij Belgacom. "Het is een algemene tendens binnen de telecomsector waar ook Belgacom niet aan ontsnapt."
...

In 1996 telde Belgacom nog bijna 25.000 werknemers, ondertussen is het personeelsbestand gedaald tot ongeveer 15.000. "Tussen 1997 en 2005 zullen 10.458 werknemers het bedrijf verlaten hebben door een vrijwillig vertrekprogramma," zegt Astrid De Lathauwer, chief human resources officer bij Belgacom. "Het is een algemene tendens binnen de telecomsector waar ook Belgacom niet aan ontsnapt." Het is opvallend dat die afvloeiingen plaatsvinden zonder zware sociale conflicten. De verklaring is volgens De Lathauwer niet ver te zoeken: binnen Belgacom wordt hard gezocht naar oplossingen om personeel te herscholen, waardoor het ofwel binnen het telecombedrijf aan de slag kan blijven, ofwel via een netwerk van jobcenters in andere ondernemingen aan de slag kan gaan. Zo was er het PTS-programma, dat in 1997 gelanceerd werd en waarbij 6600 medewerkers betrokken werden in een herscholingsprogramma. Toen Astrid De Lathauwer in 2000 bij de HR-afdeling van Belgacom kwam, werd het personeelsherscholings- en -verminderingsprogramma BeST (de opvolger van PTS) op gang geschoten. Het moest meer dan 2000 medewerkers in een omscholingsprogramma betrekken. In het kader van dat programma hebben meer dan 3000 medewerkers het bedrijf ondertussen verlaten. De laatste zal in 2006 vertrekken. Ook hier werd gekozen voor de 'zachte' aanpak: een omscholingsprogramma met daaraan gekoppeld de mogelijkheid tot vrijwillig vertrek. Vandaag zijn meer dan 500 werknemers binnen Belgacom in reconversie en op zoek naar een andere job, onder wie meer dan 100 contractuele medewerkers. De Lathauwer leerde ook uit fouten die in het verleden werden gemaakt. Belgacom is omzichtiger geworden met het vervroegde vertrek van 50-plussers. "Veel van die mensen nemen kritische en zelfs strategische functies in, vooral op technisch vlak," zegt De Lathauwer. "Je kunt die dus niet in een handomdraai vervangen."Investeren in career transition blijft ook in de toekomst bij Belgacom het ordewoord. Binnen de operator wordt daarvoor per persoon per jaar 4000 tot 6000 euro besteed - een bedrag waar veel HR-managers alleen van kunnen dromen. "Nochtans is zo'n proactieve aanpak meer dan aangewezen," zegt De Lathauwer. Ze verhult echter niet dat het als HR-manager makkelijker is om bepaalde dossiers door te drukken wanneer men nauw samenwerkt met het topmanagement. En voor Belgacom is dat zeker het geval. De Lathauwer is eigenlijk al sinds oktober 2002 chief human resources officer bij Belgacom, maar pas sinds juli 2003 is ze lid van het directiecomité. Ze staat dus zeer dicht bij CEO Didier Bellens. De Lathauwer: "Hij beseft zeer goed dat een bedrijf nood heeft aan een duidelijke HR-strategie. Eigenlijk zou de HR-manager in élk bedrijf deel moeten uitmaken van het directiecomité." A.M.In 1996 telde Belgacom nog bijna 25.000 werknemers, ondertussen is het personeelsbestand gedaald tot ongeveer 15.000.