Eén van de opmerkelijke tabellen in deze editie van de Sectorale Analyse van de Grootdistributie (een werkstuk van onderzoeksbureau Marketing Map) is die waarin voor de verschillende super- en hypermarktketens de evolutie van het bedrijfsresultaat van 1997 ten opzichte van 1996 wordt getoond. Als gemiddelde staat daar -8,2%, een duidelijk bewijs dat er in 1997 keihard gebikkeld is in de sector. Voor de nv GB-Unic - we zaten nog vóór de herstructurering en de intrede van Promodès begin '98 - was het -25,9%, voor Delhaize "De Leeuw" -22,8%. Twaalf van de twintig ketens en groeperingen in de tabel zagen hun bedrijfsresultaat verslechteren, twee ( Bigg's-Continent en Match) konden niet significant worden vergeleken, maar stonden met negatieve absolute cijfers achter hun naam. Slechts zes gingen erop vooruit. Het kleinere Cash Fresh, een keten die vooral in de provincie Antwerpen present is, deed liefst 71,6% beter (cfr. infra). Colruyt was hier de tweede grootste groeier met een 19,4% hoger bedrijfsresultaat, Spar de derde met +13,8%.
...

Eén van de opmerkelijke tabellen in deze editie van de Sectorale Analyse van de Grootdistributie (een werkstuk van onderzoeksbureau Marketing Map) is die waarin voor de verschillende super- en hypermarktketens de evolutie van het bedrijfsresultaat van 1997 ten opzichte van 1996 wordt getoond. Als gemiddelde staat daar -8,2%, een duidelijk bewijs dat er in 1997 keihard gebikkeld is in de sector. Voor de nv GB-Unic - we zaten nog vóór de herstructurering en de intrede van Promodès begin '98 - was het -25,9%, voor Delhaize "De Leeuw" -22,8%. Twaalf van de twintig ketens en groeperingen in de tabel zagen hun bedrijfsresultaat verslechteren, twee ( Bigg's-Continent en Match) konden niet significant worden vergeleken, maar stonden met negatieve absolute cijfers achter hun naam. Slechts zes gingen erop vooruit. Het kleinere Cash Fresh, een keten die vooral in de provincie Antwerpen present is, deed liefst 71,6% beter (cfr. infra). Colruyt was hier de tweede grootste groeier met een 19,4% hoger bedrijfsresultaat, Spar de derde met +13,8%. Dit soort vergelijkingen tussen de diverse ketens maken deze studie heel boeiend voor wie zicht wil krijgen op de operationele en financiële sterkten en zwakten van de diverse spelers (ook al slaan de cijfers uit de 1300 geanalyseerde jaarrekeningen noodgedwongen meestal op '97, omdat bij het afsluiten van het rekenwerk de gegevens over '98 bij de meeste bedrijven nog niet waren ingediend).Colruyt alweerColruyt steekt qua performantie opnieuw met kop en schouders boven de andere uit. Qua omzet per vierkante meter (een belangrijke maatstaf in de distributie, zeker wanneer die vierkante meter zo duur is als in België) klom de distributeur uit Halle van 364.000 naar 389.000 frank. Daarmee sprong hij over het hoofd van de supermarkten Delhaize "De Leeuw", die zich van 381.000 naar 387.000 frank hesen. Alleen Makro doet nog beter, met 451.000 frank. Maar Makro voert dan ook een zeer uitgebreid non-food assortiment, en daarmee wordt door de gemiddeld hogere prijzen per item gemakkelijk een hogere omzet per vierkante meter gehaald. Indrukwekkender nog is de 5,5% die Colruyt neerzet voor de ratio bedrijfsresultaat/omzet (zie grafiek Bedrijfsresultaat), terwijl het nochtans van een lagere aankoopmarge (omzet - inkoopprijs producten) vertrekt dan bijvoorbeeld GB-Unic (waaronder Maxi-GB, Super-GB en de "groothandels"-leveringen aan de Unics thuishoren) of Delhaize "De Leeuw" (waaronder ook de leveringen aan de zelfstandige geaffilieerden). In deze categorie scoort ook hard-discounter Aldi bijzonder goed: van een aankoopmarge van amper 11,9% houdt die uiteindelijk 3,3% over. Analist Chris Opdebeeck van Marketing Map wijst erop dat Colruyt in 1998 voor de derde keer op rij een groter bedrijfsresultaat haalt (4 miljard frank) dan GB Unic en Delhaize samen (1,3 miljard plus 1,8 miljard), hoewel het qua omzet (72 miljard excl. BTW in '97) nog geen derde van het gecombineerde cijfer van die andere twee (125 miljard plus 108 miljard) realiseert (*). Wat het openenvan nieuwe vestigingen betreft, zijn het de discounters die, zoals het hele voorbije decennium, de kroon blijven spannen, met Aldi (18 in 1997, 12 in 1998) en Lidl (resp. 17 en 19) voorop. Daarna volgen Colruyt (10 en 6, waaronder wel een aantal verplaatsingen, geen echte openingen) en Intermarché (8 en 6). Dat het marktaandeel van Aldi in de periode '87-'97 "slechts" van 7,3% naar 9,7% ging en dat van Colruyt van 5,5% naar 12,2%, laat al veronderstellen dat de groei van die laatste niet alleen aan het openingsritme van nieuwe winkels te danken kan zijn. Een knap stukje variantie-analyse in de studie van Opdebeeck toont inderdaad dat in Colruyts klim van 23 miljard omzet en 5,5% marktaandeel in 1987 naar 72 miljard en 12,2% marktaandeel in 1997 "slechts" 10,9 miljard voortspruit uit een stijging van de verkoopoppervlakte, en maar liefst 25,7 miljard uit de verbetering van het rendement per m²; inflatie en "overige factoren" tekenen voor de resterende 12,7 miljard. Bij de andere grote marktaandeelwinner over die periode, de geaffilieerden van Delhaize, is de verhouding omgekeerd. Daar is de sprong van 7,1 miljard (1,3% marktaandeel) naar 31,4 miljard frank (5,5% marktaandeel) voor 12,1 miljard toe te wijzen aan de uitbreiding van de oppervlakte en voor 4,5 miljard aan de verbeterde omzet per m². MarkantBij de omzetgroei in boekjaar 1998 tekenen de Delhaize-geaffilieerden +15,7% op, Colruyt +8% (*). Opvallend: de supermarktketen Cash Fresh (van Distrigroup 21) ziet zijn omzet met 46,7% toenemen tot 4,9 miljard frank (inclusief BTW), grotendeels dankzij het inpalmen van ex-Unic- en ex-Nopri-vestigingen (nu respectievelijk al 7 en 2) waarvan de zelfstandige uitbaters liever overstapten dan zich om te vormen tot Super GB Partner. Binnen de GB-familie verhogen de twee hypermarkten Bigg's Continent hun gezamenlijke omzet met 16% tot 7,5 miljard frank (BTW in). Maxi GB en Super GB samen klommen 2,5% tot 115,5 miljard. Maxi GB, het hypermarkt- format met een gemiddelde winkeloppervlakte van 6018 m², is duidelijk een zorgenkind: het haalt slechts 200.000 frank omzet per m², tegenover 291.000 frank bij supermarktzuster Super GB en 293.000 bij Bigg's-Continent. De vergelijking met de Continent-hypermarkten van mede-aandeelhouder Promodès in Frankrijk is nog scherper, merkt Chris Opdebeeck op: Continent (gemiddeld 6151 m² groot) bereikt er 430.000 Belgische frank per vierkante meter. GB moet het maar van de positieve kant bekijken: als het goed oplet in de les van meester Promodès, kan het hier een serieuze omzet- boost vinden. Sectorale Analyse van de Grootdistributie in België, elfde editie, 1999. Marketing Map, Tel. (03)666.66.48.(*) De Colruyt-cijfers over '98 werden geschat o.b.v. de halfjaarresultaten. De definitieve zijn pas gisteren, 30 juni, bekendgemaakt.In de becijfering van het taartdiagram (omzetcijfers over 1997, incl. BTW) zijn discounter Lidl (die geen cijfers publiceert) en de niet-geaffilieerde volledig zelfstandige supermarkten niet mee opgenomen. Marketing Map raamt de omzet van Lidl in 1998 op 8 miljard frank.Aankoopmarge = Omzet min ingekochte goederenBrutomarge 1 = Aankoopmarge min ingekochte dienstenBrutomarge 2 = Brutomarge 1 min personeelskostenBedrijfsresultaat = Brutomarge 2 plus "overige opbrengsten" min "overige kosten"RAF PAUWELS