De invoering van informatietechnologie en telecommunicatie hebben die maatschappelijke verandering aanzienlijk in de hand gewerkt. De gsm, de laptop en het internet hebben ongetwijfeld ertoe bijgedragen dat het werk gedecentraliseerd werd en het idee tot leven gewekt, dat werken overal kan. Er bestaan dan ook heel wat mogelijkheden, van het virtuele kantoor en de satel...

De invoering van informatietechnologie en telecommunicatie hebben die maatschappelijke verandering aanzienlijk in de hand gewerkt. De gsm, de laptop en het internet hebben ongetwijfeld ertoe bijgedragen dat het werk gedecentraliseerd werd en het idee tot leven gewekt, dat werken overal kan. Er bestaan dan ook heel wat mogelijkheden, van het virtuele kantoor en de satellietbureaus tot de businesscenters. Maar zijn die ook doeltreffend en staan de bedrijven er wel achter? Hierna volgen enkele elementen van het antwoord.Nooit zonder werkstationSinds een aantal jaar volgt ImmoTrends, via verschillende dossiers over facility management, de evolutie op het vlak van de werkomgeving. Het opkomende new office-concept stelt ondernemingen in staat om gelijktijdig op twee vlakken te werken: enerzijds wordt de productiviteit van de werknemers aangewakkerd door de invoering van een doeltreffend, communicatiegericht werkkader, anderzijds wordt de rentabiliteit van de gebouwen gemaximaliseerd door een betere organisatie en planning van de beschikbare oppervlakken. Het new-officeconcept doet een beroep op technieken zoals hot desking (gedeelde bureaus). Wanneer een onderneming voor haar hele organisatie die werkwijze gebruikt, spreekt men van kantoorhotels. Intussen werd de notie 'afzonderlijk bureau' vervangen door het begrip 'werkstation'. De belangrijkste bedoeling bij dat alles is om aan elke activiteit een adequate oppervlakte toe te bedelen. De open ruimten (landschappen) en de gesloten ruimten (die bevorderlijk horen te zijn voor de concentratie), de vergaderzalen, de opleidingslokalen en de plaatsen voor informeel contact (zoals een bar, een salon enzovoort) worden steeds talrijker. Een stijgend aantal bedrijven wentelt zich met genoegen in die nieuwe organisatievorm, die nochtans enorm veel voorbereiding en change management vergt.