In onze lijst van meest bruisende economieën voor 2008 prijken enkele Afrikaanse landen. Een ervan, Angola, staat zelfs op de eerste plaats. Maar die landen zijn in de top twaalf terechtgekomen om een dubbele, verontrustende reden: de torenhoge olieprijzen, die niet eeuwig zullen aanhouden, en een laag vertrekpunt, dat aangeeft dat ze het de jongste tijd moeilijk gehad hebben en misschien niet in staat zullen zijn om de ommekeer lang kracht bij te zetten. Dan hebben andere landen een solider verhaal te vertellen. De boeren, financiers en aannemers in Panama gedijen allemaal en het kanaal is een betrouwbare melkkoe. Aangetrokken door sectoren als textiel en toerisme, zullen buitenlandse investeerders miljarden dollars pompen in Vietnam.
...

In onze lijst van meest bruisende economieën voor 2008 prijken enkele Afrikaanse landen. Een ervan, Angola, staat zelfs op de eerste plaats. Maar die landen zijn in de top twaalf terechtgekomen om een dubbele, verontrustende reden: de torenhoge olieprijzen, die niet eeuwig zullen aanhouden, en een laag vertrekpunt, dat aangeeft dat ze het de jongste tijd moeilijk gehad hebben en misschien niet in staat zullen zijn om de ommekeer lang kracht bij te zetten. Dan hebben andere landen een solider verhaal te vertellen. De boeren, financiers en aannemers in Panama gedijen allemaal en het kanaal is een betrouwbare melkkoe. Aangetrokken door sectoren als textiel en toerisme, zullen buitenlandse investeerders miljarden dollars pompen in Vietnam. En dan is er natuurlijk nog China, veruit de scherpste topschutter in deze eredivisie. China zal in 2008 de wereldeconomie meer rijkdom aanbrengen dan eender welk ander land (evenveel als de VS, India en Japan samen). Dat is alvast één reden voor een optimistische kijk op de wereldvooruitzichten in een jaar dat waarschijnlijk overschaduwd zal worden door financiële onzekerheid.Alle cijfers: voorspellingen voor 2008, tenzij anders aangegeven. Inflatie: jaar-op-jaargemiddelde. Bbp: bruto binnenlands product in Amerikaanse dollars, berekend op basis van voorspellingen voor de wisselkoers van de dollar in 2008. Het bbp op basis van koopkrachtpariteit (ppp) staat tussen haakjes. Bron: ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT. london@eiu.comBELANGRIJKSTE GEBEURTENIS: In Rusland bestijgt een nieuwe tsaar de troon GROEI EUROZONE: 2,0 % GROEI EU-27: 2,1 % OOST- EN CENTRAAL-EUROPA: 4,7 % RUSLAND EN HET GOS: 6,6 %Groei bbp: 2,5 % Bbp: 465 miljard (ppp: 394 miljard) Inflatie: 1,5 % Bevolking: 10,4 miljoen Bbp per hoofd: 44.730 (ppp: 37.890) Het coalitieberaad zal waarschijnlijk een centrumrechtse regering van Vlaamse en Franstalige christendemocraten en liberalen in het leven roepen, terwijl de socialisten op de oppositiebanken zullen plaatsnemen. De Vlamingen, die 60 % van de bevolking uitmaken, zullen aandringen op een grotere gewestelijke autonomie, maar daarbij op taaie weerstand stuiten van hun Waalse en Franstalige Brusselse partners. De economie zal rustig verder tikken in een tempo dat de 2,5 % van 2007 bijna zal evenaren. In de gaten houden: prettig gestoordDe Belgen zullen hun reputatie van halvegaren eer aandoen met het Feest van de Vogelverschrikker (Brussel, april), het Gouden Steltengevecht (Namen, september) en de loopwedstrijd voor kelners (Brussel, september). Groei bbp: 2,5 % Bbp: 3,43 biljoen (ppp: 2,84 biljoen) Inflatie: 1,6 % Bevolking: 82,7 miljoen Bbp per hoofd: 41.400 (ppp: 34.270) De toekomst van de grote coalitie onder leiding van kanselier Angela Merkel zou wel eens kunnen afhangen van de prestatie die de kleine partner SPD (de sociaaldemocraten) neerzet bij de deelstaatverkiezingen in het begin van het jaar, meer bepaald in Nedersaksen en Hessen. Doet de partij het slecht, dan kan dat tweedracht scheppen tussen de centristen en de linkervleugel, en de positie versterken van zij die willen breken met Merkels CDU en haar partner, de CSU. Als de 'afscheurders' het halen, zou de SPD bij de daaropvolgende verkiezingen wel eens afgestraft kunnen worden. Er zal veel vraag zijn naar Duitse kwaliteitsmachines vanuit de grote ontluikende markteconomieën en de olieproducerende landen. In de gaten houden: oppepper voor bedrijvenDe vennootschapsbelasting wordt verlaagd van 25 naar 15 %, waardoor de ondernemingen meer geld zullen overhouden om te investeren in de oplevende economie. Groei bbp: 2,2 % Bbp: 2,68 biljoen (ppp: 2,17 biljoen) Inflatie: 1,9 % Bevolking: 61,4 miljoen Bbp per hoofd: 43.640 (ppp: 35.430) Een Franse Margaret Thatcher? Misschien niet, maar het eerste volle jaar van het presidentschap van Nicolas Sarkozy zal zich niettemin toespitsen op een strijd rond de werkgelegenheid tussen een hervormingsgezinde regering en goed verschanste vakbonden, die met hun aanleg voor protestacties al de meeste voorbije hervormingspogingen hebben doen sneuvelen. Sarkozy zal een open confrontatie wel uit de weg gaan en bijgevolg de breuk met het verleden, die hij tijdens zijn campagne beloofde, niet waarmaken. In plaats van de 35-urige werkweek af te schaffen, zal hij misschien gebruikmaken van belastingstimuli om de pil te vergulden. In de gaten houden: belastingdelinquentFrankrijk zal ingaan tegen de EU-trend naar slankere begrotingstekorten door een belastingverlaging in te voeren zonder te snoeien in de bestedingen. Die fiscale vonk zal de economie een zetje geven en de groei opvoeren naar 2,2 % tegenover 1,8 % in 2007. Groei bbp: 3,4 % Bbp: 270 miljard (ppp: 195 miljard) Inflatie: 3,0 % Bevolking: 4,3 miljoen Bbp per hoofd: 62.450 (ppp: 45.110) Nu de Green Party toegetreden is tot de coalitie, zal het beleid lichtjes verschuiven naar milieukwesties, al zal de algemene focus van de regering - de bedrijven concurrentieel houden - niet veranderen. Het economische beleid wordt wel ingewikkelder dan tijdens de boomjaren. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat er nu gesnoeid moet worden in de bestedingen, wat binnen de regering tot stress kan leiden. De economische groei zal vertragen naar 3,4 %, komende van bijna 6 % in 2005-2006. In een referendum dat voor mei verwacht wordt, zal het nieuwe EU-verdrag goedgekeurd worden. In de gaten houden: premier op beklaagdenbankEerste minister Bertie Ahern moet voor een onderzoekscommissie verschijnen wegens zogeheten financiële onregelmatigheden tijdens zijn ambtstermijn als minister van Financiën. Als hij daar niet zonder kleerscheuren af komt, is het niet uitgesloten dat zijn coalitiepartners uit de regering stappen en vervroegde verkiezingen uitgeschreven worden. Groei bbp: 1,6 % Bbp: 2,22 biljoen (ppp: 1,88 biljoen) Inflatie: 1,9 % Bevolking: 58,1 miljoen Bbp per hoofd: 38. 190 (ppp: 32.390) De Unionecoalitie die geleid wordt door Romano Prodi maakt een goede kans om ook in 2008 in het zadel te blijven. Daarna wordt het allemaal wat onzekerder. Mocht de regering vallen over een van de vele kwesties die haar ideologisch uiteenlopende leden verdelen, dan zullen voormalig premier Silvio Berlusconi en zijn Casa delle Liberta-alliantie waarschijnlijk opnieuw aan de macht komen. Maar zonder een wijziging aan de kiesregels die hij zelf invoerde, zal een nieuw Berlusconiregime even ondoeltreffend zijn als het vorige. De economische groei zal vertragen en de regering zal haar begrotingsdoelstelling niet halen, al zal ze het 3 %-plafond van de eurozone niet doorbreken. Groei bbp: 5,4 % Bbp: 56 miljard (ppp: 69 miljard) Inflatie: 2,5 % Bevolking: 4,6 miljoen Bbp per hoofd: 12.220 (ppp: 15.120) De kleinere partijen zullen na de verkiezingen van november 2007 de politieke balans in evenwicht houden omdat ze opgevrijd worden door zowel de centrumlinkse oppositiepartij van de sociaaldemocraten als de centrum- rechtse Kroatische Democratische Unie. Het zal vooral de nieuwe alliantie van de Kroatische Sociaalliberale Partij en de Kroatische Boerenpartij zijn die aan de touwtjes trekt. Welke kant het uiteindelijk zal uitgaan, is echter onzeker. De toetreding tot de EU zou al in 2009 een feit kunnen worden. De economische groei zal een comfortabele 5,4 % bedragen. Groei bbp: 2,3 % Bbp: 820 miljard (ppp: 687 miljard) Inflatie: 1,9 % Bevolking: 12,6 miljoen Bbp per hoofd: 49.550 (ppp: 41.490) De regerende coalitie van CDA, PvdA en de kleine protestantse partij ChristenUnie, plant een bescheiden toename van de overheidsuitgaven. Gezondheidszorg, onderwijs, milieubescherming en stadsvernieuwing zullen daar waarschijnlijk het meest van profiteren. Het betekent ook dat de begroting opnieuw in de rode cijfers zal duiken. In de gaten houden: nee en nog eens neeAls de regering een referendum organiseert over het nieuwe EU-verdrag, zullen de Nederlandse kiezers hun neestem uit 2005, die ertoe bijdroeg dat het idee van een volwaardige Europese grondwet afgevoerd werd, opnieuw uit de kast halen. Groei bbp: 2,6 % Bbp: 426 miljard (ppp: 278 miljard) Inflatie: 2,2 % Bevolking: 4,7 miljoen Bbp per hoofd: 90.180 (ppp: 58.850) Een goed resultaat in de lokale verkiezingen eind 2007 zal de rood-groene driepartijencoalitie in 2008 een vlotte doortocht garanderen. Door de hoge olieprijzen stroomt het geld toe en de lopende rekening zal het jaar afsluiten met een bruisend overschot van 15 % van het bbp. De belastingen zijn in 2007 gestegen en het geld zal dit jaar uitgegeven worden aan initiatieven rond plaatselijke besturen en transport, maar ook aan zwaargewichten als gezondheidszorg en onderwijs. In de gaten houden: "all you need is herring"De havenstad Stavanger krijgt de eer om de titel van Europese Culturele Hoofdstad te delen met het Britse Liverpool, de thuishaven van The Beatles. Groei bbp: 6,2 % Bbp: 152 miljard (ppp: 431 miljard) Inflatie: 9,0 % Bevolking: 46,0 miljoen Bbp per hoofd: 3 307 (ppp: 9370) Oekraïne blijft de evenwichtbalk tussen oost en west bewandelen: sinds de Oranje Revolutie zijn beide kampen al aan de macht geweest en geen van beide heeft door de oppositie van de andere veel kunnen bereiken. De leidinggevende figuren - Viktor Janoekovitsj van de Partij van de Regio's, Viktor Joestsjenko van het Blok Ons Oekraïne en Joelia Timosjenko van het blok dat haar naam draagt (zie kader) - zullen zich in 2008 met de ellebogen naar de macht proberen te werken. In 2009 wenkt het presidentschap. Bbp: 453 miljard (ppp: 640 miljard) Inflatie: 3,0 % Bevolking: 38,1 miljoen Bbp per hoofd: 11.880 (ppp: 16.810) De snelle economische groei heeft de politiek kostbare belasting- en begrotingshervormingen minder dringend gemaakt, maar dat kon niet verhinderen dat de coalitie onder premier Jaroslav Kaczynski is gevallen. Het is weinig waarschijnlijk dat de constellatie van partijen die aan vervroegde verkiezingen zullen deelnemen een werkbare regering zal opleveren, verdeeld als ze zijn over persoonlijkheden, historische grieven en ideologie. Het centrumrechtse Burgerplatform en de Boerenpartij hebben een nieuwe regering gevormd onder leiding van Donald Tusk. De economische groei zal vertragen, maar toch nog een comfortabele 5,1 % bereiken. In de gaten houden: vrolijke klankenHet internationale koorfestival Mundus Cantat zal in mei de amateurstemmen samenbrengen in de kuststad Sopot. Groei bbp: 2,1 % Bbp: 231 miljard (ppp: 240 miljard) Inflatie: 2,0 % Bevolking: 10,6 miljoen Bbp per hoofd: 21.710 (ppp: 22.550) Portugal, de jongste jaren een van de begrotingszondaars van de EU, heeft tot 2008 de tijd gekregen om zijn huishouding in orde te brengen. Door de broeksriem aan te trekken, zal de begrotingskloof teruggebracht kunnen worden binnen aanvaardbare eurogrenzen, maar dat kan evengoed ook tijdelijk zijn. Het overheidsbeleid ging grotendeels ten koste van de ambtenaren, wier machtige vakbonden stevig weerwerk hebben geboden. Nu de verkiezingen van 2009 naderen, zal het engagement voor de budgettaire zaak misschien wegkwijnen. De economische groei zal iets opklimmen naarmate de bedrijven opnieuw meer zullen gaan uitgeven. In de gaten houden: hang tenDe wereldsurfspelen zullen hier plaatsvinden in oktober. Groei bbp: 5,5 % Bbp: 185 miljard (ppp: 249 miljard) Inflatie: 4,3 % Bevolking: 21,6 miljoen Bbp per hoofd: 8550 (ppp: 11.490) Nu het doel van de toetreding tot de EU bereikt is, is er nog weinig dat de politieke krachten van het land bindt. Verkiezingen, eerst voor het Europees Parlement in het najaar van 2007, dan voor de plaatselijke besturen halverwege 2008 en ten slotte voor het nationaal parlement in november zullen de toestand beheersen. De resultaten zullen de slinkende steun voor de Nationale Liberale Partij (PNL), die de minderheidsregering leidt, en de opkomst van de Democratische Partij, de vorige partner van de PNL in de oppositie, weerspiegelen. In de gaten houden: deficitair gevaarHet tekort op de lopende rekening zal oplopen tot meer dan 13 % van het bbp en dat zal een grote bron van zorgen zijn, nu de inkomsten uit de privatiseringen beginnen af te nemen. Ook over het begrotingstekort wordt menig wenkbrauw opgetrokken. Groei bbp: 6,3 % Bbp: 1,42 biljoen (ppp: 2,08 biljoen) Inflatie: 7,8 % Bevolking: 141,8 miljoen Bbp per hoofd: 10.010 (ppp: 14.650) Democratische tradities zijn niet diepgeworteld in Rusland en Vladimir Poetin staat op het toppunt van zijn macht. De president, wiens tweede en laatste ambtstermijn in 2008 afloopt, zal dus wel een middel vinden om de touwtjes in handen te houden. Of de populaire Poetin nu president blijft, premier wordt of gewoon van buiten invloed zal uitoefenen op zijn opvolger, feit is dat de Russische politiek onstandvastig zal zijn. Politieke stabiliteit, aangehouden economische groei en de toenemende invloed van Rusland in de wereld zouden evenwel de groeiende middenklasse voorlopig tevredenstellen, terwijl de democratie langzaam verdampt. Nog een jaar van hoge olieprijzen zal de economie doen zieden, maar de zwakke investeringsneiging zal de energieproductie beperken. Groei bbp: 2,6 % Bbp: 1,53 biljoen (ppp: 1,45 biljoen) Inflatie: 2,4 % Bevolking: 45,7 miljoen Bbp per hoofd: 33.530 (ppp: 31.650) Ironisch genoeg zullen het precies groepen zijn die ernaar streven autonoom te worden van Spanje die zullen beslissen wie er na de verkiezingen in maart zal regeren. Het onvermogen van de Socialistische Arbeiderspartij om de vredesgesprekken met de Baskische separatisten gaande te houden, maakt een hervatting van de gewelddadige aanslagen waarschijnlijk. Na de stembusgang zal de centrumrechtse Catalaanse nationalistische partij Convergentie en Unie het machtsevenwicht in handen hebben. De socialisten zijn nipt favoriet om een tweede termijn in de wacht te slepen. De economie zal vertragen omdat de consumenten zich zullen inhouden en de woningmarkt zal verbleken. Groei bbp: 4,2 % Bbp: 177 miljard (ppp: 245 miljard) Inflatie: 3,6 % Bevolking: 10,2 miljoen Bbp per hoofd: 817.280 (ppp: 23.970) Na twee mislukte pogingen in 2007 om een motie van wantrouwen tegen de regering door te drukken, zal de Tsjechische Sociaal Democratische Partij (CSSD) in 2008 allicht denken: derde keer, goede keer. Eerste minister Mirek Topolanek zal trachten de CSSD af te weren en tegelijk de eenheid in zijn driepartijencoalitie te bewaren. Die taak zal bemoeilijkt worden door gekibbel binnen Topolaneks eigen Burgerlijk Democratische Partij (ODS) over belastinghervormingen. Dat zal de omvang van het begrotingstekort in 2008 bepalen en het tijdschema voor de invoering van de euro, die gepland is voor 2012, beïnvloeden. In de gaten houden: rakettenoffensiefDe kracht van de publieke tegenstand tegen de plannen voor een Amerikaanse antiraketbasis op Tsjechisch grondgebied zal op de proef gesteld worden als het parlement in het begin van het jaar over de kwestie stemt. Groei bbp: 5,3 % Bbp: 508 miljard (ppp: 791 miljard) Inflatie: 6,1 % Bevolking: 76,2 miljoen Bbp per hoofd: 6670 (ppp: 10.380) Premier Recep Tayyip Erdogan en zijn Partij voor Gerechtigheid en Ontwikkeling (AKP) zijn aan een tweede ambtstermijn bezig en zullen van het steviger mandaat dat ze van de kiezers kregen, gebruikmaken om de economische verwezenlijkingen te consolideren en verse buitenlandse investeringen aan te trekken. Ze zullen ook liberale hervormingen naar voren schuiven, vrijheid van meningsuiting incluis. Intussen zullen de seculiere oppositie en haar militaire bondgenoten zich blijven ergeren aan de gematigde islamitische achtergrond van de partij. Het uiteindelijke doel van lidmaatschap van de EU zal de economische beleidsvoering blijven sturen, maar het blijft een ver vooruitzicht. Groei bbp: 2,2 % Bbp: 2.84 biljoen (ppp: 2.34 biljoen) Inflatie: 1,9 % Bevolking: 60,7 miljoen Bbp per hoofd: 46.740 (ppp: 38.340) De wittebroodsweken van Gordon Brown als premier zijn voorbij na het mislukte plan om vervroegde verkiezingen uit te schrijven in oktober 2007. In 2008 zal het waarschijnlijk niet tot een stembusgang komen en dat zal Brown blootstellen aan aantijgingen dat hij geen mandaat heeft om te regeren. Hij is en blijft echter een formidabele persoonlijkheid die de bevolking vertrouwen inboezemt. De conservatieven, die zich in de oppositie achter hun centristische leider David Cameron scharen, zullen een geloofwaardige kracht vormen in 2008, maar het tegelijk moeilijk hebben om hun ideologische verschillen te begraven. In de gaten houden: continentale driftDe pro-Amerikaanse sympathieën van Brown zullen getemperd worden door de politieke kostprijs die verbonden is aan het voorzetten van Blairs engagement in Irak en er zouden spanningen met Amerika kunnen opduiken als Groot-Brittannië zijn militaire prioriteiten opnieuw bekijkt. Groei bbp: 3,4 % Bbp: 464 miljard (ppp: 336 miljard) Inflatie: 2,1 % Bevolking: 9,2 miljoen Bbp per hoofd: 50.310 (ppp: 36.420) De centrumrechtse vierpartijencoalitie Alliantie voor Zweden zal marktvriendelijke hervormingen blijven nastreven en het land verder wegvoeren van de dirigistische nalatenschap van de geruime tijd dominante Sociaaldemocratische Partij. Privatisering, vrijmaking van de markt, een aanval op de afhankelijkheid van welzijnszorg en de bevordering van de ondernemingsactiviteit zullen hoog op de regeringsagenda staan. BELANGRIJKSTE GEBEURTENIS: Olympische Spelen in China GROEI IN AZIË EN OCEANIË (ZONDER JAPAN): 6,6 % Groei bbp: 3,0 % Bbp: 874 miljard (ppp: 805 miljard) Inflatie: 2,9 % Bevolking: 20,6 miljoen Bbp per hoofd: 42.420 (ppp: 39.060) Een combinatie van kiezersmoeheid en zelfverminking leidde tot het einde van de elf jaar oude regering van John Howard en zijn liberaal-nationale coalitie na de verkiezingen eind 2007. De Laborpartij van Kevin Rudd neemt de macht over en zal waarschijnlijk een aantal van Howards marktgerichte hervormingen terugschroeven, onder meer de wet uit 2006 die de collectieve arbeidsovereenkomsten aan banden legde. De economische groei zal vertragen naarmate de bedrijven minder uitgeven. Groei bbp: 10,1 % Bbp: 3,94 biljoen (ppp: 12,91 biljoen) Inflatie: 3,0 % Bevolking: 1,33 miljard Bbp per hoofd: 2960 (ppp: 9700) De grootste show ter wereld komt naar het meest volkrijke land van de planeet. De communistische leiders van China beschouwen de Olympische Spelen als een ideale gelegenheid om het internationaal imago op te poetsen dat bezoedeld werd door autocratie, weinig respect voor de mensenrechten, adembenemende vervuiling en onzekerheid over de manier waarop het land zijn toenemende invloed moet aanwenden. In eigen huis zal de regering de economie, die dreigt haar eigen snelheidsrecord te breken, blijven temperen en ze zal daarbij geholpen worden door de afname van de wereldwijde vraag naar Chinese exportproducten. Groei bbp: 5,2 % Bbp: 219 miljard (ppp: 306 miljard) Inflatie: 3,6 % Bevolking: 7,0 miljoen Bbp per hoofd: 31.150 (ppp: 43.560) De roep naar een snelle invoering van het algemeen stemrecht zal luider worden naarmate de verkiezingen voor het wetgevend orgaan van het gebied naderen. Maar op het vasteland zullen de oren dichtgepropt worden. Het economische beleid zal er zich op toespitsen gebruik te maken van de spectaculaire opgang van China, voornamelijk door de economische banden aan te halen. De eis voor een minimumloon of herverdelende belastingen zal weerklinken om de toenemende ongelijkheid tegen te gaan, maar de regering zal daar op haar beurt doof voor blijven. De economische groei zal blijven vertragen, maar toch nog een behoorlijke 5,2 % halen. Groei bbp: 7,9 % Bbp: 1,33 biljoen (ppp: 5.31 biljoen) Inflatie: 5,2 % Bevolking: 1,13 miljard Bbp per hoofd: 1180 (ppp: 4720) Vervroegde parlementsverkiezingen behoren tot de mogelijkheden nadat de door de Congrespartij aangevoerde coalitieregering van de United Progressive Alliance (UPA) ruzie gemaakt heeft met haar communistische bondgenoten over het nucleaire akkoord met de VS (dat de communisten beschouwen als een verraad aan de status van India als niet-gebonden natie). Februari wordt het waarschijnlijke tijdstip van de verkiezingen, al kan de taak om meer dan een half miljard kiezers op te trommelen wel wat weer tijd vergen. Het is onwaarschijnlijk dat de UPA als grootste blok aan de kant geschoven wordt, maar ze zal ook geen meerderheid halen, zodat we nog meer compromissen en politieke instabiliteit mogen verwachten. In de gaten houden: temperatuurmetingDe economische groei zal terugglijden naar 7,9 % en de inflatie van de groothandelsprijzen (die door de centrale bank vooral in het oog gehouden wordt) zal dalen naar 5,2 %, zodat de vrees voor oververhitting normaal gezien moet afnemen. Groei bbp: 6,4 % Bbp: 462 miljard (ppp: 1,10 biljoen) Inflatie: 5,8 % Bevolking: 237,5 miljoen Bbp per hoofd: 19.950 (ppp: 4680) President Susilo Bambang Yudhoyono zal in de aanloop naar de presidents- en parlementsverkiezingen van 2009 op zijn hoede zijn voor een eventueel tanende loyaliteit van Golkar, de partij die hem een meerderheid in het parlement bezorgde. Golkar heeft al een ontmoeting gehad met de oppositiepartij Indonesische Democratische Partij van de Strijd (DPI-P). Als ze besluiten om samen te werken, kunnen ze bij de parlementsverkiezingen heel wat zetels in de wacht slepen, maar waarschijnlijk niet de herverkiezing van Yudhoyono tot president tegenhouden. De regering zal moeite hebben om het vertrouwen van de investeerders te herstellen. In de gaten houden: handelsbandenEen vrijhandelsakkoord met Japan wordt van kracht aan het begin van dit jaar. Voor Indonesië is dat een primeur. Groei bbp: 1,9 % Bbp: 4,96 biljoen (ppp: 4,48 biljoen) Inflatie: 0,5 % Bevolking: 127,5 miljoen Bbp per hoofd: 38.930 (ppp: 35.170) Eerste minister Yasuo Fukuda zal er zich op toeleggen de boel op te ruimen na de rampzalige ambtsperiode van zijn voorganger Shinzo Abe. Zijn belangrijkste taak bestaat erin om het vertrouwen in de al geruime tijd regerende Liberale Democratische Partij te herstellen. Onthullingen over massaal wanbeheer van de pensioenen zal nog nazinderen en zijn vakbekwaamheid zal vanaf het begin op de proef gesteld worden. De verleiding zal groot zijn om de steun op het platteland opnieuw op te bouwen door heel wat overheidsgeld uit te geven, maar dat zal de doelstelling om het begrotingstekort terug te schroeven aantasten. Niettemin, als de wereld gezond genoeg blijft om de Japanse exportproducten te kopen, zal de economie aangroeien met een respectabele 2,1 %. In de gaten houden: blokjeseconomieToekomstige managementadviseurs zullen meedingen naar het Open Aziatisch Kampioenschap van de First Lego League, dat in april in Tokio plaatsvindt. Groei bbp: 9,2 % Bbp: 116 miljard (ppp: 183 miljard) Inflatie: 8,7 % Bevolking: 15,6 miljoen Bbp per hoofd: 7450 (ppp: 11.760) Nursultan Nazarbayev heeft een deel van zijn macht overgedragen aan het parlement, maar dat wordt wel gedomineerd door getrouwen, zodat hij nauwelijks gevaar loopt. Nu de lengte van de presidentiële termijn verlengd werd en plannen voor een dynastieke opvolging wellicht voorgoed opgeborgen werden, lijkt Nazarbayev op weg om zich voor lange tijd te settelen. De onvrede in de groeiende ondernemersklasse neemt weliswaar toe, maar zal waarschijnlijk geen bedreiging vormen voor de zittende president. In de gaten houden: democratische bakenKazachstan vormt een alternatief voor Rusland als energieleverancier aan het westen. Het land zou aangemoedigd kunnen worden met de bevestiging dat het in 2009 de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa mag voorzitten. Groei bbp: 5,9 % Bbp: 157 miljard (ppp: 492 miljard) Inflatie: 6,3 % Bevolking: 167,2 miljoen Bbp per hoofd: 940 (ppp: 2940) Pervez Musharraf heeft zijn generaalsuniform uitgetrokken om het presidentschap te behouden (met controle over veiligheid en buitenlandse zaken), terwijl Benazir Bhutto en Nawaz Sharif aansturen op een boycot van de algemene verkiezingen. Als Musharraf een akkoord met Bhutto sluit, zal zij misschien premier worden. Daar heeft hij noch zijn partij zin in. Laat hij haar vallen, dan zal ze met Sharif proberen hem te onttronen. In februari, wanneer het parlement samenkomt, heeft hij een tweederdemeerderheid nodig om zijn eerdere beslissing om de noodtoestand af te roepen, te legitimeren. Hoe dan ook zal de positie van Musharraf niet stabiel zijn. Groei bbp: 5,1 % Bbp: 162 miljard (ppp: 198 miljard) Inflatie: 1,0 % Bevolking: 4,6 miljoen Bbp per hoofd: 35.640 (ppp: 43.420) De regerende Volkspartij voor Actie zal de Singaporezen een snelle economische groei blijven bezorgen in ruil voor het aanvaarden van haar verstikkende greep op de macht. Haar prestatievermogen wordt echter aangetast en de partij zal op de proef gesteld worden: ze moet opboksen tegen toenemende concurrentie in de regio, een verouderende bevolking en de noodzaak om het productieapparaat te herstructureren. Maar de economie zal opnieuw een respectabel jaar doormaken dankzij de gezonde vraag naar elektronica en farmaceutische producten. In de gaten houden: handelsbetrekkingenHet vrijhandelsakkoord met China, dat waarschijnlijk in 2008 afgerond zal worden, vormt een belangrijk onderdeel van de plannen van de regering om voluit te surfen op de golven van de globalisering. Groei bbp: 4,6 % Bbp: 409 miljard (ppp: 827 miljard) Inflatie: 1,4 % Bevolking: 22.8 miljoen Bbp per hoofd: 817.950 (ppp: 36.330) Voor een keer zullen de relaties met China niet op de voorgrond staan wanneer Taiwan, respectievelijk in januari en maart, een nieuw parlement en een nieuwe president kiest. De kandidaten zullen daarbij de separatistische retoriek afzwakken en hun campagnes toespitsen op corruptiebestrijding en politieke hervormingen. Het resultaat van de wetgevende verkiezingen zal de race naar het presidentschap beïnvloeden, maar de oppositiepartij Kuomintang (KMT) is goed geplaatst om beide te domineren. Een door de KMT geleide regering zou er zich op toeleggen om de groeivoet van de economie op te trekken naar het Aziatische gemiddelde. In de gaten houden: zonder omwegenVanaf het begin van 2008 komen er misschien rechtstreekse vluchten tussen Taiwan en het vasteland. Groei bbp: 5,0 % Bbp: 263 miljard (ppp: 697 miljard) Inflatie: 2,1 % Bevolking: 67,0 miljoen Bbp per hoofd: 3930 (ppp: 10.400) Het kan zijn dat de kiezers eind 2007 dachten dat ze, door een nieuwe grondwet te steunen, eigenlijk "dank u en vaarwel" zeiden tegen de generaals die een jaar eerder de regering-Thaksin Shinawatra aan de dijk hadden gezet. Als, wat waarschijnlijk lijkt, kandidaten van Shinawatra's ontbonden Thai Rak Thaipartij het goed doen in de verkiezingen die rond deze tijd gepland zijn, bestaat de kans dat de oude wonden weer opengereten worden en dat tegen eind 2008 het model van een door de militairen gesteunde burgerregering weer in zwang komt. Groei bbp: 8,1 % Bbp: 83 miljard (ppp: 347 miljard) Inflatie: 7,3 % Bevolking: 87,0 miljoen Bbp per hoofd: 953 (ppp: 3990) De communistische leiders van het land zullen de corruptie blijven aanpakken, die gezien wordt als de grootste bedreiging voor de legitimiteit van de partij. Om het bestuur te verbeteren, zal het regerende triumviraat, dat geleid wordt door partij- secretaris Nong Duc Manh, meer inzage geven aan de rechtstreeks verkozen nationale assemblee, maar daarmee zullen de politieke hervormingen ook ophouden. De economie zal blijven boomen en met 8,1 % groeien. In de gaten houden: belastingconcurrentieDe vennootschapsbelasting zal waarschijnlijk verlaagd worden van 28 naar 25 % om te kunnen concurreren met de omliggende landen. Groei bbp: 5,3 % Bbp: 1,02 biljoen (ppp: 1,23 biljoen) Inflatie: 2,4 % Bevolking: 49,2 miljoen Bbp per hoofd: 21.560 (ppp: 25.390) Het jaar zal wellicht ingeluid worden met de presidentiële inauguratie van Lee Myung-bak, die als kind afval verzamelde in de straten van Seoul maar het daarna toch bracht tot burgemeester. Zijn Grand National Partyregering zal zich concentreren op de boomende economische groei. Ze zal bovendien de herverdelingsagenda die de vorige regering had opgesteld, opzijschuiven. Het nationalisme zal onder Lee Myung-bak niet getemperd worden, maar hij zal wel aan- sturen op een versterking van de relaties met de Verenigde Staten. In de gaten houden:filosofieIn juli wordt het Wereldfilosofiecongres in Seoul georganiseerd. Het doel van de conferentie is "om de aandacht te vestigen op het belang van het filosofisch denken op de filosofie". BELANGRIJKSTE GEBEURTENIS: Presidentsverkiezingen in de VS GROEI IN NOORD-AMERIKA (NAFTA): 2,2 %Groei bbp: 2,2 % Bbp: 1,30 biljoen (ppp: 1,22 biljoen) Inflatie: 2,0 % Bevolking: 33,2 miljoen Bbp per hoofd: 40.010 (ppp: 38.500) De conservatieve minderheidsregering van premier Stephen Harper gaat wellicht op zoek naar een volstrekte meerderheid in vervroegde verkiezingen, al lijkt een tweede termijn in de minderheid het meest waarschijnlijke scenario. De regering staat onder druk vanwege haar milieubeleid, de verdeling van de inkomsten over de provincies en de aanwezigheid van Canadese troepen in Afghanistan, maar de verdeelde oppositie is er tot nog toe niet in geslaagd om het ongenoegen onder de bevolking ten volle uit te buiten. Verwacht wordt dat de economie met 2,5 % zal groeien, maar dat veronderstelt wel dat de Verenigde Staten hun rommelhypotheekzorgen afschudden en een recessie vermijden. In de gaten houden: voorvertoningIn maart vindt in het International Center van Toronto de Extra-Sensory Perception Psychic Expo plaats. Groei bbp: 3,1 % Bbp: 900 miljard [ppp: l, 29 biljoen) Inflatie: 3,8 % Bevolking: 110,0 miljoen Bbp per hoofd: 8200 (ppp: 11.840) Het wordt een belangrijk jaar voor president Felipe Calderon. Hij wil een aantal fundamentele hervormingen door het congres jagen en moet daarvoor de oppositiepartij Partido Revolucionario Institucional (PRI) overtuigen om zijn minderheidsregering rond de Partido de Accion Nacional te steunen. In 2007 werd een soepele vooruitgang geboekt in de pensioenen, maar gekibbel op het laatste moment deed belangrijker fiscale hervormingen nog bijna in de prullenmand belanden. Het wordt wel hoog tijd om tot een samenwerking te komen, want de grootmoedigheid van de PRI zal snel afnemen naarmate de halftijdse parlementsverkiezingen van 2009 naderen. In de gaten houden: karteloorlogenCalderon kreeg veel applaus toen hij soldaten uitstuurde om de drugkartels langs de grens met de VS te bekampen, maar die harde aanpak dreigt uit te monden in een verwarde impasse die de steun voor de gevolgde strategie en voor de regering zal ondermijnen. Groei bbp: 1,2 % Bbp: 14.40 biljoen (ppp: 14.40 biljoen) Inflatie: 2,7 % Bevolking: 104,8 miljoen Bbp per hoofd: 47.330 (ppp: 47.300) De democrate Hillary Clinton wordt waarschijnlijk de eerste vrouwelijke president van de VS omdat het oorlogsmoeë land zich zal afkeren van de incompetente republikeinen en de pijnlijke Bushjaren. Tot in november zal het jaar gedomineerd worden door een non-stopverkiezingscampagne. In januari worden in sommige staten al de eerste voorverkiezingen gehouden. Het is niet uitgesloten dat de partijen hun presidentskandidaten vroeger dan ooit aanduiden, wat de weg zal vrijmaken voor een maandenlange bitsige campagne. De patstelling tussen de president en het Congres zal het wetgevende raderwerk doen stokken. De economie zal merkbaar vertragen en heel misschien in een recessie duiken als de luwte op de woningmarkt blijft aanhouden. Sommige troepen zullen Irak verlaten of zich ten minste terugtrekken naar minder blootgestelde posities. In de gaten houden: eiland USADe toenemende invloed van de democraten zal het land in een meer isolationistische richting duwen. Dat zal weerspiegeld worden in een minder assertief buitenlands beleid, maar ook in een meer protectionistische economische politiek. De gesprekken over de wereldhandel zou- den daardoor kunnen verpieteren.BELANGRIJKSTE GEBEURTENIS: Chavezwatching GROEI IN LATIJNS-AMERIKA: 4,5 %Groei bbp: 5,7 % Bbp: 270 miljard (ppp: 772 miljard) Inflatie: 10,5 % Bevolking: 39,8 miljoen Bbp per hoofd: 6790 (ppp: 19.420) Cristina Kirchner (zie kader), de vrouw van uittredend president Nestor Kirchner, zal kunnen genieten van korte politieke wittebroodsweken vooraleer ze de macht in handen neemt na de verkiezingen van eind 2007. De economische boom die het land tijdens de ambtstermijn van haar echtgenoot beleefde, werd gevoed door nadrukkelijke overheidsinterventie in markten en prijzen. Die distortie opnieuw ontwarren, wordt een riskante zaak. Naarmate de groei afneemt, wordt het overschot op de begroting kleiner en stijgt de inflatie. Het misnoegen zal opnieuw de kop opsteken. Het politieke gebeuren zal gedomineerd worden door de campagne rond de deeltijdse verkiezingen aan het einde van 2008. Daarbij zullen de spanningen binnen de regerende coalitie boven water komen. De anticorruptiereputatie van de regerende partij werd tijdens de twee termijnen dat ze aan de macht was aan diggelen geslagen en de processen tegen leidinggevende figuren zullen de critici moed inpompen. De markt blijft stevig voor de Braziliaanse exportproducten, maar de lauwe economische groei zal de aanspraken van Brazilië op het statuut van superstar fnuiken. Groei bbp: 5,8 % Bbp: 169 miljard (ppp: 462 miljard) Inflatie: 4,5 % Bevolking: 47,6 miljoen Bbp per hoofd: 3550 (ppp: 9690) Alvaro Uribe zal zijn tweede termijn als president voortzetten, gesteund door een meerderheid in het Congres en een solide populariteitsscore. Maar aloude aantijgingen van een heimelijke verstandhouding tussen de staat en de illegale paramilitaire eenheden zullen op de voorgrond treden wanneer het Hooggerechtshof zijn onderzoek doorzet. Dat is misschien wat lastig, maar voor het overige is Uribe's positie veilig. De economie zal er een gezonde groei van 5,8 % op nahouden. Het land is aan het veranderen, maar dan wel in een evolutionair, eerder dan een revolutionair tempo. Dit jaar zal de 81-jarige Fidel Castro opstijgen, ofwel om de rol van éminence grise op zich te nemen, ofwel om zijn schepper te ontmoeten. Zijn broer Raul (75) zal als waarnemend president zijn macht consolideren, maar dan wel als hoofd van een regeringsteam, eerder dan als een onbetwist leider. Een opener politiek debat zal geduld worden. In de gaten houden: de relaties met de VSDie zullen tot een paar graden boven het absolute nulpunt stijgen omdat in Cuba vooruitgang geboekt wordt met de hervormingen en de republikeinen in Washington aan invloed verliezen. Groei bbp: 5,4 % Bbp: 111 miljard (ppp: 227 miljard) Inflatie: 2,3 % Bevolking: 29,2 miljoen Bbp per hoofd: 3820 (ppp: 7770) De stevige wereldgroei en de hoge grondstofprijzen hebben president Alan Garcia toegelaten om zijn bescheiden populistische beleid voort te zetten. Zijn autoriteit zal echter aangetast worden door zijn zwakke positie in de wetgevende vergadering, toenemend vakbondsactivisme, corruptieschandalen en opstandige provinciale besturen. Stijgende lonen en een sterke investeringsneiging zullen de economie ondersteunen. In de gaten houden: zwanenzangLima zal optreden als gastheer voor een van de laatste buitenlandse bezoeken van de Amerikaanse president George Bush wanneer hij in november 2008 deelneemt aan het Apec-forum (Asia Pacific Economic Co-operation). Groei bbp: 4,0 % Bbp: 268 miljard (ppp: 239 miljard) Inflatie: 19,6 % Bevolking: 27,8 miljoen Bbp per hoofd: 9650 (ppp: 8620) Hugo Chávez, wiens derde machtsperiode al ver gevorderd is, probeerde vergeefs via een referendum alle beperkingen op het aantal presidentiële ambtstermijnen op te heffen. Politieke tegenstand hoeft de president niet te vrezen, maar de economie zal minder robuust worden naarmate de inkomsten uit petroleum inkrimpen en de inflatie oprukt naar 25 %. De zwakkere economische prestaties kunnen voor problemen zorgen, maar nog niet dit jaar. BELANGRIJKSTE GEBEURTENIS: Irans nucleaire ambities GROEI IN MIDDEN-OOSTEN EN AFRIKA: 5,6 % GROEI SUBSAHARAANS AFRIKA: 6,3 %Groei bbp: 5,3 % Bbp: 132 miljard (ppp: 287 miljard) Inflatie: 4,0 % Bevolking: 34,4 miljoen Bbp per hoofd: 3850 (ppp: 8340) Politieke en economische stabiliteit wordt het ordewoord voor dit jaar. President Abdelaziz Bouteflika zal publieke goedkeuring krijgen voor een grondwetswijziging die hem zal toelaten op te komen voor een derde ambtstermijn in 2009. Hij zal ook de burgerlijke controle consolideren. De economie zal baat blijven vinden bij de hoge prijzen voor koolwaterstoffen en dure investeringen in infrastructuur en productie. Meer marktvriendelijke hervormingen zullen stilaan doorsijpelen. In de gaten houden: jihadconcessieDe belangrijkste radicale islamitische groepering van Algerije heeft zich officieel aangesloten bij het Al Qaedanetwerk en het is niet uitgesloten dat ze aan het buitenland gelieerde doelwitten in het vizier neemt. Groei bbp: 7,3 % Bbp: 145 miljard (ppp: 440 miljard) Inflatie: 5,7 % Bevolking: 77,5 miljoen Bbp per hoofd: 1870 (ppp: 5680) President Hosni Mubarak, die aan zijn vijfde termijn bezig is, zal blijven doorgaan met economische hervormingen, die al geleid hebben tot een scherpe daling van de inkomensbelasting en de douanerechten, om zo het groeiritme te verbeteren en de levensstandaard op te krikken. Die politieke strategie is erop gericht om de populariteit van islamisten, zoals het buiten de wet gestelde Moslimbroederschap, te fnuiken. Intussen zullen repressie door de politie en strikte beperkingen van de burgerlijke vrijheden het uitverkoren wapen blijven in de strijd tegen de islamisten. Groei bbp: 8,0 % Bbp: 20 miljard (ppp: 84 miljard) Inflatie: 12,0 % Bevolking: 85,1 miljoen Bbp per hoofd: 229 (ppp: 990) Volgens de Ethiopische kalender treden we niet 2008 maar 2000 binnen. Het millenniumjaar biedt een gelegenheid voor nauwere politieke samenwerking. Verwacht wordt dat veertig oppositieleden, die beschuldigd worden van een samenzwering tegen de staat en voor wie de procureur-generaal de doodstraf geëist had, zullen worden vrijgelaten. Die amnestie zal de lucht doen opklaren en zou kunnen leiden tot een doeltreffender wetgeving. De economie wordt aangevuurd door een recordoogst en door de op landbouw gebaseerde industrialiseringstrategie van de regering. In de gaten houden: grensgevalDe territoriale confrontatie met het naburige Eritrea zal voortduren, maar een terugkeer naar een oorlogstoestand is onwaarschijnlijk. Groei bbp: 3,0 % Bbp: 63 miljard (ppp: 91 miljard) Inflatie: 39,0 % Bevolking: 29,4 miljoen Bbp per hoofd: 2150 (ppp: 3100) De terugtrekking en afbouw van de Amerikaanse troepen zal voor de Iraakse religieuze en stammenfacties een van de laatste hinderpalen wegnemen en hen de ruimte geven om hun onderlinge twisten te versterken. Dat zal de aandacht afleiden van het centrale politieke proces en het leven van de regering van Nuri al-Maliki niet makkelijker maken. Het enige wat in haar voordeel speelt is het ontbreken van een voor de hand liggende vervanging. Dit wordt misschien wel het jaar dat Irak overhelt naar een feitelijke splitsing met een relatieve stabiliteit in sommige streken, in sterk contrast met de voortwoekerende strijdgebieden in en rond Bagdad. In de gaten houden: invasieDe Turkse regering heeft tot dusver de bevelhebbers van het leger kunnen tegenhouden de Koerdische rebellen, die vanaf de grens met Iraaks Koerdistan binnenvallen, bij elkaar te vegen. De druk om militair iets te ondernemen, zal echter toenemen als de aanvallen blijven voortduren. Groei bbp: 4,0 % Bbp: 279 miljard (ppp: 844 miljard) Inflatie: 15,5 % Bevolking: 71.3 miljoen Bbp per hoofd: 3900 (ppp: 11.800) President-stokebrand Mahmoud Ahmadinejad zal misschien ondervinden dat zijn positie steeds meer bedreigd is, nu de hervormers die hij ooit bedwong een comeback op touw zetten. De parlementsverkiezingen in maart zullen daarvoor een test zijn en een sterk resultaat van de hervormingsgezinden zou het gezag van de president ondermijnen en een springplank bieden voor een aanval op zijn job bij de presidentsverkiezingen van 2009. Dat zal dan waarschijnlijk gebeuren in bondgenootschap met conservatieven die pragmatischer ingesteld zijn dan de onbuigzame leider, onder leiding van hun machtige boegbeeld Akbar Hashemi Rafsanjani. In de gaten houden: giftige praatVerre van een matigende kracht te zijn in het nucleaire debat, zal een sterker hervormingsgezind kamp zich wel nadrukkelijker op de borst trommelen in de strijd met de hardliners om in die kwestie van nationale trots de steun van de bevolking te krijgen. Groei bbp: 4,5 % Bbp: 172 miljard (ppp: 226 miljard) Inflatie: 2,3 % Bevolking: 7,3 miljoen Bbp per hoofd: 23.520 (ppp: 31.000) De vrees om de kiezer tegemoet te treden in een nieuwe verkiezing is wat de vijfpartijencoalitie nog bij elkaar houdt. De reputatie van eerste minister Ehud Olmert van de Kadimapartij werd aangetast door zijn vermeende slechte aanpak van de Libanese oorlog in 2006 en door daaropvolgende aantijgingen van corruptie. Maar de Arbeiderspartij en haar nieuwe leider, politiek oudgediende Ehud Barak, winnen veld in de opiniepeilingen. Als die heropleving blijft voortduren, kan de Arbeiderspartij wellicht vinden dat ze oppositiepartij Likoed goed tegenspel kan bieden, en aansturen op vervroegde verkiezingen. Een sterke groei van de export en de bedrijfsinvesteringen zal de economie netjes draaiende houden, terwijl de inflatie laag zal blijven en de lopende rekening een overschot zal vertonen. In de gaten houden: gemiste vredeDoor de politieke onzekerheid in combinatie met de opperste verwarring in de Palestijnse politiek zal het vredesproces met de Palestijnen blijven vastlopen. Groei bbp: 7,8 % Bbp: 152 miljard (ppp: 212 miljard) Inflatie: 7,6 % Bevolking: 149,5 miljoen Bbp per hoofd: 1020 (ppp: 1420) Nigeria mag dan wel de meest bevolkte democratie in Afrika zijn, de kiezers hebben weinig te zeggen bij de aanstelling van nationale leiders. President Umaru Yar'Adua verpersoonlijkt dat systeem: hij kwam aan de macht na buitensporig gesjoemel tijdens de verkiezingen van april 2007. Het eerste volle jaar dat de president aan de macht zal zijn, zal aantonen of hij wel degelijk het werktuig van hervormingen is dat zijn achtergrond en politieke programma doen uitschijnen. Zelfs een bescheiden streven naar transparante verkiezingen, ambtelijke aansprakelijkheid en economische onpartijdigheid zou het land al helpen om ten volle zijn aanzienlijke potentieel te verwezenlijken. De hoge petroleumprijzen zullen de aangehouden groei van het bbp ondersteunen, maar de rest van de economie - die gedomineerd wordt door de landbouw - is onderontwikkeld. Groei bbp: 5,6 % Bbp: 401 miljard (ppp: 397 miljard) Inflatie: 3,2 % Bevolking: 26,6 miljoen Bbp per hoofd: 16.100 (ppp: 15.950) De politieke hervormingen zullen achterlopen op zelfs de meest bescheiden aspiraties van koning Abdullah bin Abdel-Aziz al-Saud, die een evenwicht zoekt tussen de uiteenlopende ambities van zijn uitgebreide familie en zich tegelijk wil verzekeren van de loyaliteit van het invloedrijk establishment van geestelijken. Radicale islamisten zullen een onmiddellijke bedreiging vormen en de manoeuvres van Iran om de titel van regionaal zwaargewicht te veroveren zullen op iets langere termijn de aandacht opeisen (al zal de reactie niet zover gaan dat er militaire actie ondernomen wordt). De hoge olieprijzen zullen de inkomsten van de staat de hoogte in jagen en investeringen in de energiesector aantrekken. Groei bbp: -2,0 % Bbp: 2 miljard (ppp: 22 miljard) Inflatie: 4182,7 % Bevolking: 13,2 miljoen Bbp per hoofd: 133 (ppp: 1640) Voor de meeste burgers heeft Zimbabwe opgehouden te functioneren als een staat. De regering publiceert beleidsdocumenten en statistieken, maar die hebben niets te betekenen en niemand besteedt er veel aandacht aan. Een derde van de bevolking heeft het land al verlaten en ruim de helft van de overblijvers zal in 2008 afhangen van voedselhulp om in leven te blijven. President Robert Mugabe, een krasse 83'er, zal zichzelf een nieuwe termijn gunnen in de verkiezingen van maart 2008 en verdergaan met de onderdrukking van de concurrentie binnen en buiten zijn Zanu-PF-partij. De economie kan samengevat worden in een heel groot en een heel klein getal: 4000 % inflatie, -2 % groei. Groei bbp: 5,1 % Bbp: 261 miljard (ppp: 695 miljard) Inflatie: 5,7 % Bevolking: 47,8 miljoen Bbp per hoofd: 5460 (ppp: 14.530) De politieke aandacht zal gaan naar de strijd om de opvolging van president Thabo Mbeki in 2009. Het regerende African National Congress, dat de steun geniet van twee derde van de kiezers, zit in een zetel en de aanstelling van een partijvoorzitter aan het einde van 2007 zal een tijdperk van interne wedijver inluiden. Mbeki zal allicht ontslag nemen als partijleider en een even marktgerichte en centristische opvolger steunen, waarschijnlijk vicepresident Phumzile Mlambo-Ngcuka. Rivalen aan de linkerzijde van de partij zullen zich achter de gewezen vicepresident Jacob Zuma scharen, maar aanhoudende beschuldigingen van corruptie kunnen al snel maken dat ze op een ander paard gaan wedden. Het economische beleid zal pragmatisch en fiscaal conservatief blijven. De bouw- en investeringsboom vertoont nog geen tekenen van vertraging.