G ie Goris (47) schenkt koffie in kopjes van Fair Trade, het waarmerk voor producten die de producent eerbiedigen. Hij doet dat in het voormalige bedrijfsgebouw van Jacqmotte in de Brusselse Marollen. Vandaag is het pand een bijenkorf die gonst van de derdewereldorganisaties. Pikant detail, Jacqmotte, onderdeel van Douwe Egberts/Sara Lee, is de enige Belgische koffieproducent die het Max ...

G ie Goris (47) schenkt koffie in kopjes van Fair Trade, het waarmerk voor producten die de producent eerbiedigen. Hij doet dat in het voormalige bedrijfsgebouw van Jacqmotte in de Brusselse Marollen. Vandaag is het pand een bijenkorf die gonst van de derdewereldorganisaties. Pikant detail, Jacqmotte, onderdeel van Douwe Egberts/Sara Lee, is de enige Belgische koffieproducent die het Max Havelaar-keurmerk van Fair Trade niet steunt. Gie Goris wordt de hoofdredacteur van het nieuwe maandelijkse tijdschrift van de mondiale beweging, dat vanaf januari 2003 als extra magazine verschijnt bij ons zusterblad Knack. Het blad wordt de opvolger van Wereldwijd, dat ook werd geleid door Gie Goris, en De Wereld Morgen, het magazine van 11.11.11. De redactie werkt volledig autonoom. De samenwerking met Knack situeert zich op het vlak van de distributie en de reclamewerving. Door zich aan Knack te koppelen wordt de verspreiding maar liefst vertienvoudigd. Voor die - volgens sommigen - wat verrassende zet is er een goede reden. Wereldwijd haalde ooit een oplage van 70.000 exemplaren, nu zijn dat er nog 12.000. Het dalende lezersbestand is een gevolg van de terugloop van de missies en de grote verspreiding van ontwikkelingsnieuws in andere media.Gie Goris is Kempenaar en mijnwerkerszoon. Het gezin Goris zat met lidkaarten van KWB, KAV, KAJ en CM duidelijk in de katholieke zuil. Gie Goris haalde een diploma A2 elektronica en elektriciteit. "Ik heb twee linkerhanden," glimlacht hij. "Daarom ben ik tussen 1974 en 1978 godsdienstwetenschappen gaan studeren aan de KU Leuven." Die studie gaf hem de mogelijkheid om korte tijd als leraar dogmatiek aan een theologisch seminarie in Tanzania te werken. In die tijd leerde hij Wereldwijd kennen, het blad van de katholieke missionarissen. Gie Goris werd daarna animator van Broederlijk Delen. Parallel schoolde hij zich als deskundige in de ontwikkeling van Azië. Vanaf 1990 werd Gie Goris voltijds medewerker van Wereldwijd. De komst van het nieuwe, pluralistische blad is voor hem het logische resultaat van een evolutie. "De oude huiver tussen bladen met katholieke wortels en bladen met pluralistische wortels is passé." F.C.Gie Goris (47). Wordt: hoofdredacteur van het nieuwe blad van de mondiale beweging.Vrije tijd: reizen, schrijven en lezen. "De oude huiver tussen bladen met katholieke wortels en bladen met pluralistische wortels is passé."