HET IS EEN WEDSTRIJD die je niet winnen kan. Dat nummer van Bram Vermeulen zaliger moet hoog in de playlist van Dominique Leroy staan. Proximus leiden is een wedstrijd die je niet winnen kan. De belangen staan te haaks op elkaar. Je zou voor minder de handdoek gooien, zeker als je bij het Nederlandse KPN meer kan verdienen, zowel in centen als in waardering.
...