Door Jean-Pierre Avermaete
...

Door Jean-Pierre AvermaeteHe Hongaarse forint (HUF) kreeg een zware klap te verduren. De regering bleek echter niet onder de indruk. De wet werd met een onomstotelijke meerderheid goedgekeurd. Vanaf heden zullen de Hongaarse banken en verzekeringsmaatschappijen 0,45 % van hun vermogen jaarlijks moeten afstaan. De maatregel loopt drie jaar en is jaarlijks aanpasbaar. Volgens de berekeningen van de regering zou de opbrengst zowat 200 miljard HUF (700 miljoen EUR) opbrengen. Waarom klagen de Europese instanties en het IMF dergelijke praktijken aan? De bedoeling is immers de staatsschuld van het land terug te dringen zoals verzocht. In het kader van de bijeenkomsten van de G-20 is er meermaals sprake geweest om een gelijkaardige heffing in te voeren. Nu blijkt dat de wijze waarop Hongarije die implementeert onbedachtzaam is en het economische herstel in het gedrang zou brengen. Larie! Neen, de afkeurende houding van beide instanties heeft mogelijk twee redenen. Vooreerst, de meeste Hongaarse financiële instellingen zijn voor een groot stuk in handen van Europese banken. Het zijn ook zij die beide instanties op het verwoestende effect op hun winstmarges hebben gewezen en hebben verzocht om Hongarije op het matje te roepen. Wat beide instanties blindelings nakwamen! De klacht werd ingediend door een zestal Europese banken, waaronder KBC. Volgens hun berekeningen zou de belasting niet minder dan één derde van hun winsten afromen. Ze zou de helft van die van de verzekeraar confisqueren. Diezelfde banken hebben belangen in andere Oostbloklanden. Het gevaar bestaat dat die landen de maatregel nabootsen. De Hongaarse regering heeft inmiddels verklaard niet langer de hulp van het IMF nodig te hebben. Zo zeker is het land van de opbrengst die de belasting zal voortbrengen. Maar er schuilt misschien een totaal andere verklaring achter de afkeer van die Europese banken. Het feit dat het IMF zo prompt was om de eisen van dat zestal banken tegemoet te komen terwijl de instelling officieel geen bezwaar heeft voor een wereldwijde invoering van een gelijkaardige heffing, weliswaar op transacties, duidt op een ander zorgwekkend feit. De Hongaarse regering heeft de heffing vastgesteld op 0,45 %, steunend op het cijfermateriaal dat de banken zelf haar overhandigden. De bedoeling was 200 miljard HUF te vergaren zonder de banken en verzekeraars zwaarder te belasten. Stel nu dat de banken hun cijfers verfraaid hebben, om de indruk te geven dat ze volkomen solvabel zijn, dan is er de kans dat een miezerige taks van 0,45 % alles wegspoelt zonder dat de beoogde 200 miljard bereikt worden. Plots zou heel de wereld de bevestiging krijgen dat de banken alles- behalve solide zijn. Dat moet op alle manieren vermeden worden. Als die laatste verklaring de ware toedracht van de klacht van die zes banken weergeeft, dan betekent dat dat alle instanties belast met het rechttrekken van de financiële sector ons jarenlang bedrogen hebben. Zo'n maatregel, zodra die daadwerkelijk toegepast wordt, zou alle verzwijgingen plots onthullen. Zoiets kan onmogelijk geduld worden. (C)De Hongaarse regering heeft inmiddels verklaard niet langer de hulp van het IMF nodig te hebben. Zo zeker is het land van de opbrengst die de belasting zal voortbrengen.