eXtra informatie op www.trends.be
...

eXtra informatie op www.trends.beTot nu toe werd aangenomen dat Jan Coene, de voormalige topman van Picanol, in het najaar van 2001 - nauwelijks zes maanden na zijn aantreden - met eigen middelen aandelen had gekocht die Picanol toen in voorraad had (goed voor 0,85 %). Hij betaalde er een historisch lage prijs voor: 6,375 euro per aandeel. Picanol boekte hierop - althans volgens de (eerste) officiële versie - een verlies van 151.320 euro, omdat die aandelen een jaar eerder tegen een hogere prijs waren aangekocht. "Deze verkoop is gebeurd in alle transparantie en conform de belangenconflictenregeling," zei Coene in mei tegen Trends. Nu blijkt dat dit niet de waarheid is. De gewezen CEO kreeg voor de aankoop van die aandelen een (bruto)bedrag toegeschoven van het bedrijf: 792.007 euro. Met het nettosaldo van die bonus kocht hij het belang van 0,85 %. Tot vorige week had Picanol, ondanks alle commotie, nooit met een woord gerept over de extra bonus aan zijn topman. In het verslag van de raad van bestuur van 19 december 2001 lees je alleen dat er werd "ingestemd met de beslissing van het remuneratiecomité" en dat er werd "akte genomen van de minwaarde van 151.320 euro". Het uiteindelijke verlies dat Picanol op de transactie boekte, is echter niet 151.320 euro maar 622.000 euro. De vraag rijst dan ook in hoeverre de bestuursleden van Picanol, en in het bijzonder het remuneratiecomité, eind 2001 op de hoogte waren van die uitbe-taling aan Coene. Waren ze dat niet, dan is de raad van bestuur om de tuin geleid door Jan Coene en Patrick Steverlynck - die als voorzitter van de raad van bestuur en familiale referentieaandeelhouder Coene in 2001 aantrok - en lijkt het logisch dat Coene ook dit bedrag moet terugbetalen aan de vennootschap. Was het bestuur wel op de hoogte, dan is dat bezwarend voor de bestuursleden zelf, want dat zou betekenen dat zij het brede aandeelhouderspubliek niet hebben ingelicht over deze extra vergoeding. Een adviseur van het bedrijf: "Over de uitbetaling van 792.007 euro is wel degelijk in het remuneratiecomité beslist. Er is hierover geen goede financiële communicatie gevoerd. Ik vind dat bijzonder jammer." Het cadeautje dat Coene kreeg, is nochtans niet min: omgerekend tegen de huidige koers is het pakket aandelen zo'n 757.000 euro waard. Tenminste, als het vandaag te gelde zou worden gemaakt. Het is ook mogelijk dat Coene het pakket al vroeger heeft verzilverd. In augustus 2003 bijvoorbeeld, toen Picanol piekte op een koers van 26 euro en de aandelen 1,3 miljoen euro waard waren. In het persbericht geeft Picanol wel - mede onder druk van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen ( CBFA) - diverse details vrij over het loonpakket van Coene, maar er staat niets vermeld over zijn 'aandelenspaarpotje'. Het bedrijf zegt alleen dat er een onderscheid moet worden gemaakt tussen de 792.007 euro die Jan Coene in 2001 ontving en de 6,5 miljoen euro die hij in de loop van het boekjaar 2002 uitbetaald kreeg. Beide bedragen maken volgens het bedrijf deel uit van dezelfde sign-up-premie die Patrick Steverlynck indertijd met Jan Coene heimelijk had bedisseld. Maar voor het eerste luik bestond er een juridische basis - los van het sign-up-contract en zonder ernaar te verwijzen - en voor het tweede luik was die er niet. Gevolg: de 6,5 miljoen euro moeten worden terugbetaald en de 792.007 euro (inclusief de aardige opbrengst op de aandelen) niet. Over de manier waarop die bedragen uiteindelijk in de resultatenrekening zijn verwerkt, is Picanol formeel. "Alle vermelde betalingen werden boekhoudkundig correct geboekt," stelt het persbericht. Wat het bedrijf er niet bij vertelt, is dat er nooit melding is gemaakt van een bonus of variabele vergoeding in de jaarverslagen van 2001 en 2002. Picanol hoopt over alle zaken complete duidelijkheid te verstrekken zodra de CEO exit review die met het vertrek van Jan Coene werd aangekondigd, is afgerond. Daarvoor werd op 8 november een gespecialiseerde partner aangesteld: PricewaterhouseCoopers. Piet Depuydt