Praag (Tsjechië).
...

Praag (Tsjechië).De Brit Nigel Morris-Cotterill ( Silkscreen Consulting) is als consultant gespecialiseerd in de bestrijding van witwasserij, en is de auteur van het World Money Laundering Report. De advocaat wijst erop dat offshorebanking en witwaspraktijken niet mogen worden gelijkgesteld. "Heel wat offshorecentra hebben een aantrekkelijk fiscaal regime omdat ze klein zijn en er geen enkele mogelijkheid is om de ontwijking van de inkomstenbelastingen tegen te gaan," aldus Morris-Cotterill. "De enige manier om belastingen te kunnen innen, is ze extreem laag houden. Dat ook buitenlandse particulieren en ondernemingen door die regimes worden aangetrokken, is hun volste recht." We troffen Nigel Morris-Cotterill eind oktober in Praag, op de European Fraud Conference van de Association of Certified Fraud Examiners, de wereldwijde beroepsvereniging van fraudebestrijders. Hij bestempelt de zwarte lijst van offshorecentra, opgesteld door de Financial Action Task Force (FATF), als "een aantasting van de fiscale soevereiniteit van die staten". Die lijst van landen die niet in staat zijn om witwasactiviteiten te bestrijden, is bovendien behoorlijk onvolledig. Morris-Cotterill: "De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk horen ook thuis op de FATF-lijst. Dat zijn immers landen die het mogelijke witwassers ook vandaag nog erg makkelijk maken." In één adem geeft de consultant enkele mogelijkheden om in die landen een witwasoperatie op te zetten. Zo is het in Groot-Brittannië makkelijk om met een valse creditcard gelden te transfereren. De Britse trusts, die met behulp van advocaten worden opgezet, zijn ook een gedroomd instrument voor witwassers. Ook kunnen criminelen zo goed als anoniem optreden als ze een Brits bedrijf (met bankrekening) overnemen en "vergeten" die wijziging door te geven aan de autoriteiten. "Het duurt minstens drie maanden voor er een ernstige controle komt," zegt hij. "In die periode kun je probleemloos miljarden versassen." De VS is in hetzelfde bedje ziek. Ondernemingen met zetel in Delaware zijn internationaal vermaard als anonieme structuren voor geheime transacties. Ook Noord-Dakota en Nevada stellen weinig vragen over de identiteit van de personen achter de vennootschappen. "Met behulp van een lokale advocaat, die zich achter zijn beroepsgeheim verschuilt als de autoriteiten vervelende vragen stellen, kunnen criminelen probleemloos in het elektronische betalingssysteem van de VS infiltreren," aldus Morris-Cotterill.Gezien de mankementen in het eigen betalingssysteem is de consultant dus uiterst kritisch en bestempelt hij de "financiële oorlog" tegen geheime rekeningen als "hypocriet". Morris-Cotterill: "De VS en het Verenigd Koninkrijk dreigen die landen te vernietigen omdat ze geen maatregelen treffen die ze zélf niet kunnen nemen. Economisch terrorisme, noem ik dat."De Verenigde Staten en Groot-Brittannië zijn nog steeds ideale landen voor witwasoperaties.