"De kredietnemer is vandaag aanzienlijk beschermd. Ik ben bekommerd om de schadelijke neveneffecten van een inefficiënte bescherming", zegt Marianne Delbrouck, die sinds begin februari de nieuwe voorzitter is van de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK), de koepel boven de instellingen die krediet aan de particuliere consument geven. "Net zoals een onbeperkte verhoging van de belastingtarieven leidt tot een daling van de belastinginkomsten, zo is het ook in de consumentenbescherming. Als de regelgevin...

"De kredietnemer is vandaag aanzienlijk beschermd. Ik ben bekommerd om de schadelijke neveneffecten van een inefficiënte bescherming", zegt Marianne Delbrouck, die sinds begin februari de nieuwe voorzitter is van de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK), de koepel boven de instellingen die krediet aan de particuliere consument geven. "Net zoals een onbeperkte verhoging van de belastingtarieven leidt tot een daling van de belastinginkomsten, zo is het ook in de consumentenbescherming. Als de regelgeving en bescherming te strak wordt, dan wordt de kredietverlening inefficiënt." De zware recessie maakt dat steeds meer mensen de afbetaling van hun kredieten niet meer de baas kunnen. Toch valt de schade mee. Eind 2009 waren er 356.600 personen met een betalingsachterstand, of 5 procent meer dan eind 2007, voor het uitbreken van de crisis. Marianne Delbrouck: "Er is een stijging, maar het probleem lijkt onder controle. Vaak is krediet niet de oorzaak van een overmatige schuldenlast." Marianne Delbrouck is in het dagelijkse leven directeur deposito's en kredieten aan particulieren van KBC en zit al bijna 35 jaar in de sector. Na haar studies rechten als een van de laatste Franstalige studenten in Leuven, werkte ze tussen 1976 en 1996 voor een Amerikaanse instelling gespecialiseerd in kredieten voor particulieren. In 1997 werd ze geheadhunt voor de post directeur kredieten aan particulieren bij de toenmalige Kredietbank, waar ze in 1998 na de fusie met Cera en ABB verantwoordelijk werd voor de hele kredietfabriek van KBC. In 2005 kreeg ze ook de deposito's onder haar hoede. Ze was ook al vijf jaar ondervoorzitter van de BVK en nu komt daar dus het voorzitterschap bij. "Dat zal 10 à 20 procent van mijn tijd opslorpen." Haar eerste prioriteit als voorzitter is het bewaken van het evenwicht tussen een soepele kredietverlening en de bescherming van de consument. "Een gedragscode moet helpen om het vertrouwen van de klant te herstellen. Samen met de CBFA streven we er ook naar dat alle tussenpersonen deze code volgen. Er zitten altijd cowboys in een sector, maar de serieuze spelers kunnen zich niet veroorloven om laks met krediet te zwaaien. Ze zouden de eigen ruiten ingooien. We hebben ook hard gewerkt om ervoor te zorgen dat de meeste kredietinstellingen de groene lening aanbieden, ook al brengt die groene lening voor de kleine spelers soms een complexe administratie met zich." Marianne Delbrouck (57) Is: voorzitter BVK Vrije tijd:scrabbelen, borduurwerk, lezen (vooral biografieën), fietsen enwandelen D.K.