Ed Lungo legt ons uit welke strategie Franklin Templeton volgt om ondanks de volatiliteit toch succesvol te kunnen beleggen.
...

Ed Lungo legt ons uit welke strategie Franklin Templeton volgt om ondanks de volatiliteit toch succesvol te kunnen beleggen. ED LUGO. De markten schommelen inderdaad sterk en dat schrikt de beleggers wat af. Wij zijn echter niet bang van die volatiliteit, integendeel. Om te beginnen moet u weten dat onze beleggingsstrategie, die erop gericht is om kwaliteitsaandelen aan een goede prijs op te pikken binnen een groeiperspectief op lange termijn, ervoor zorgt dat wij aan die volatiliteit voorbij kunnen gaan. Wij ondervinden er relatief weinig hinder van. Daarnaast is de volatiliteit voor ons een opportuniteit. Wij hebben de kans om sterke kwaliteitsaandelen aan een heel mooie prijs te kopen. Wij houden het dan ook niet bij overwegingen als 'is het nu een goed of een slecht moment om te beleggen?'. Onze visie reikt verder dan vandaag. LUGO. U weet ongetwijfeld ook dat Griekenland vandaag een nooit eerder geziene crisis doormaakt. Het enorme tekort van het land heeft al heel wat inkt doen vloeien en er moest een groot Europees reddingsplan worden opgezet. De Griekse beurs heeft daar natuurlijk ook klappen door gekregen. Doordat de Griekse aandelen sterk daalden, konden wij het aandeel Jumbo aan een erg goede prijs oppikken. Jumbo is een Griekse detailhandelaar die gespecialiseerd is in artikelen voor kinderen, van kinderkleding over speelgoed tot kinderverzorgingsproducten. Jumbo neemt op de Griekse markt een leiderspositie in en blijft groeien. Op financieel vlak kan de groep prat gaan op een gezonde balans met een aanzienlijke kaspositie. Jumbo heeft uiteraard wel schulden, maar het genereert zo veel cash dat die schuld slechts weinig consequenties heeft. Zelfs als de crisis in Griekenland nog wat erger zou worden, zal Jumbo niet failliet gaan en verder groeien. We zagen de koersdaling van het aandeel dan ook als een kans die voor het grijpen lag. Op langere termijn kan onze positie in Jumbo alleen maar opbrengen. LUGO. Wij hanteren geen geografische benadering van de markten, maar het klopt wel dat het gewicht van Groot-Brittannië in ons fonds aanzienlijk is. De reden daarvoor is eenvoudig: wij zagen op die markt heel wat koopjes bij de kleine en middelgrote beurskapitalisaties. De beurs van Londen had sterk te lijden onder de crisis, waardoor ze voor 'valuebeleggers' als wij (die beleggen in goedkope kwaliteitsaandelen) een ideaal speelterrein werd. De Londense beurs bood gewoonweg meer opportuniteiten dan de andere Europese beurzen. Zo konden we het aandeel Carpetright kopen aan een bodemprijs. De detailhandelaar in materiaal voor binnenhuisinrichting (vinyl, tapijt, laminaatparket...) heeft een solide balans en een competitieve marktpositie. De koers van het aandeel moest wel herstellen. Sinds kort beperken we echter onze blootstelling aan de Britse markt, want de aandelen gingen weer richting hun topkoersen en we moesten onze winst veiligstellen. We richten ons nu meer op markten als Duitsland en Frankrijk, waar er nog heel wat ondergewaardeerde kwaliteitsaandelen te vinden zijn. LUGO. Wij houden van België. We hebben echt koopjes kunnen doen op de Belgische markt. Op dit moment vindt u trouwens in de top tien van belangrijkste posities binnen ons fonds de holdingmaatschappij RHJ International. Dat is een aandeel dat wij sterk appreciëren. Tot voor kort had de maatschappij nog een aanzienlijke kaspositie en geen schulden, wat helemaal niet in de waardering van de holding te merken was. Sindsdien heeft RHJ Kleinwort Benson gekocht, maar aan een prijs die wij als aantrekkelijk beschouwen. Dat is een operatie die alleen maar winstgevend kan zijn voor de groep. De blootstelling aan Japan en aan de autosector zijn de andere grote troeven van RHJ. De koers van het aandeel is sterk gestegen sinds wij het gekocht hebben, maar wij blijven ervan overtuigd dat het nog een aanzienlijk stijgingspotentieel heeft. LUGO. Wij benaderen de markten niet vanuit een geografisch of sectoraal standpunt. Wij concentreren ons echt op een bottom-upbenadering, die erin bestaat die beursgenoteerde bedrijven van goede kwaliteit op te sporen die de markt onderwaardeert. We hebben op dit moment wel een voorkeur voor de industrie. Binnen die sector valt vooral de producent van liften Schindler in de smaak. Die Zwitserse groep, het nummer twee binnen de sector, boekt niet de grootste winsten met haar liften, maar met het onderhoud van het verkochte materiaal. Het businessmodel van de groep is efficiënt en daardoor beschikt Schindler over veel cash en kan het met een gerust gemoed naar de toekomst kijken. Ook de groep Kuehne & Nagel International is een erg mooi verhaal. Dat bedrijf verhuurt plaats voor vracht op schepen. Het neemt alle stappen die de klanten in verband daarmee moeten ondernemen, op zich. De zaken lopen goed, maar dat succes is nog niet in de koers van het aandeel verrekend. We hebben ook een zwak voor verzekeringsmaatschappijen, die een interessante waardering hebben. De banksector mijden we dan weer als de pest. De balansen van de banken zijn ondoorzichtig en wij voelen ons niet goed bij hun praktijken. Wij laten die sector dan ook liever links liggen. LUGO. Ik heb zelf belegd in de Amerikaanse versie van dat fonds en ik ben niet van plan om er voor mijn oude dag aanbreekt, weer uit te stappen. Wij raden beleggers aan om een beleggingshorizon van minstens drie jaar aan te houden. We hebben al gemerkt dat beleggers die 'op het goede moment' uit de markten willen stappen om er 'op een beter moment' weer in te stappen, vaak over de hele lijn verliezen. Met een fonds als het onze, speelt de tijd in ons voordeel. Wij beleggen in bedrijven waarvan wij overtuigd zijn dat ze schitterende groeiperspectieven hebben. Maar we moeten die ondernemingen wel de tijd gunnen om zich te bewijzen, om hun businessmodel uit te voeren. Daar is geduld voor nodig, maar aan het einde van de rit worden we wel bijna altijd beloond. FRANKLIN EUROPEAN SMALL-MID CAP GROWTH FUND - ISIN: LU138075311 Door Karine Huet"Wij zijn niet bang van volatiliteit, omdat ze ons de kans geeft om kwaliteitsaandelen aan een mooie prijs te kopen." Ed Lungo