Voor velen lijkt de medische wetenschap even magisch als ontoegankelijk. Enkele populair wetenschappelijke werken verlagen de drempel.
...

Voor velen lijkt de medische wetenschap even magisch als ontoegankelijk. Enkele populair wetenschappelijke werken verlagen de drempel.Zelfs als u walgt van medische verslagen, kokhalst van symptoombeschrijvingen en onderuit gaat bij een druppel bloed, blijft u als gebiologeerd lezen in De virusjager. Met de suspensrijke flair van een Indiana Jones-verhaal getuigen Joseph McCormick (die als eerste het HIV-virus identificeerde), diens vrouw en confrater Susan Fisher-Hoch en journalist Leslie Alan Horvitz over de oorlog tegen hedendaagse verwoestende epidemieën als ebolakoorts, lassa en aids. Het trio zorgt voor een transparante mix van wetenschap en barre tot tragische avonturen, onder meer in Zaïre. Uitg. Elmar, 424 blz., 890 fr. .De medische mijlpalen worden opgesomd en van een vlot leesbare toelichting vergezeld in Ontwikkeling van de geneeskunde. Paul Lewis en Roberto Margotta trachten zich verwoed los te wurmen van het praatje-bij-een-plaatje-syndroom, maar verliezen het gevecht omdat het onderwerp te omvangrijk uitvalt om samen te proppen op niet eens 200 zuinig bedrukte bladzijden. Uitg. Standaard/Schuyt & Co, 192 blz., 1295 fr. .Steeds nauwgezetter bestuderen wetenschappers de kleinste bouwstenen van ons lichaam. Stilaan dringen ze het domein binnen van de erfelijke dragers. Onlangs zette de KU-Leuven een tentoonstelling over die gecompliceerde materie op. Daaruit sproot Het ABC van het DNA voort, waarin enkele proffen het hoe en waarom begrijpelijk uitleggen. Ook de ethische consequenties komen ter sprake. Voor wie het debat met kennis van zaken wil aansnijden. Uitg. Davidsfonds, 149 blz., 595 fr. .Eindelijk bestaat er een uitgave die in begrijpbare taal en stap voor stap beschrijft hoe meer dan 70 operaties verlopen. Het operatieboek is kristalheldere no nonsense informatie. Uitg. Michon, 448 blz., 995 fr. .Beduidend minder positief reageren we op De kleine dokter van de onlangs overleden Dr. Vogel. Hier kan de lezer wel eens de indruk krijgen zelf doktertje te kunnen spelen. Bovendien is de info te vaag. Uitg. Kosmos/Z&K, 813 blz., 800 fr. .We ronden af met het bescheiden maar bruikbaar adviesboek Gezond leven. Zowel voeding, veiligheid in huis en houding voor uw pc komen aan bod. Gewoon enkele handige tips. Uitg. Kosmos/Z&K, 72 blz., 300 fr. . LUC DE DECKER