Hervé Jamar, staatssecretaris voor de Bestrijding van de Fiscale Fraude (MR), wil na het paasreces via de programmawet de aansprakelijkheid van aandeelhouders en bestuurders van vennootschappen verscherpen. Hij wil bedrijfsleiders hoofdelijk aansprakelijk stellen als de vennootschap geen btw of bedrijfsvoorheffing betaalt. Ook worden grote aandeelhouders (met een minimumparticipatie van 33 %) van een kasgeldvennootschap (een vehikel dat cash onttrekt uit een vennootschap, die dan failliet gaat) ...

Hervé Jamar, staatssecretaris voor de Bestrijding van de Fiscale Fraude (MR), wil na het paasreces via de programmawet de aansprakelijkheid van aandeelhouders en bestuurders van vennootschappen verscherpen. Hij wil bedrijfsleiders hoofdelijk aansprakelijk stellen als de vennootschap geen btw of bedrijfsvoorheffing betaalt. Ook worden grote aandeelhouders (met een minimumparticipatie van 33 %) van een kasgeldvennootschap (een vehikel dat cash onttrekt uit een vennootschap, die dan failliet gaat) hoofdelijk aansprakelijk voor de schade, die ze aan de fiscus veroorzaken. Victor Dauginet, een advocaat die vaak optreedt in fiscale zaken, wijst op het belang van die maatregelen. VICTOR DAUGINET (DAUGINET & CO.). "Kasgeldvennootschappen zijn een fenomeen dat bestreden moet worden. De regering kopieert met dit voorstel de praktijk, die al jaren met succes in Nederland wordt toegepast. De details over de terugvordering van de btw of de bedrijfsvoorheffing zijn me nog niet bekend. De uitbreiding van de aansprakelijkheid lijkt me nogal verregaand. Toch denk ik niet dat men zich al te veel zorgen moet maken. Het is ondenkbaar dat de juridische afscherming van het persoonlijke vermogen van ondernemers wordt opgeheven." DAUGINET. "Klopt. Als de bestuurder of zaakvoerder strafrechtelijk aansprakelijk wordt gesteld, draait hij mee op voor de schade die de fiscus lijdt na een faillissement. We zien meer en meer dat hij ook opdraait als er geen sprake is van een strafrechtelijke inbreuk. Zeker bij niet-betaling van de bedrijfsvoorheffing in de laatste dagen van een onderneming worden bestuurders met succes gedagvaard." DAUGINET. "Als een onderneming zijn facturen niet kan betalen, moeten de boeken worden neergelegd. Het is begrijpelijk dat een ondernemer, die nog betaald moet worden door een grote klant, met alle mogelijke middelen de jobs in zijn bedrijf wil redden. Maar de overheid wenst niet als de ultieme financier van bedrijven meegesleurd te worden in falingen." DAUGINET. "De aanpak van de fiscale fraude lijkt zowat de mirakeloplossing voor de budgettaire problemen, zoals we al zagen bij de invoering van de eenmalige bevrijdende aangifte. Ik heb de indruk dat de regering eerst een tekort vaststelt en achteraf beslist de kloof voor dat bedrag te dichten met strengere belastingmaatregelen. Ze gaat deze keer voorbij aan het ontradende effect van de nieuwe maatregelen. Een verkoper van een bedrijf zal wel twee keer nadenken voor hij een kasgeldvennootschap opricht." H.B.