Polydesign, een filiaal van de Randstad-groep, heeft een pool van 200 Vlaamse ingenieurs. Die worden bij klanten ingezet om voor specifieke taken flexibiliteit én continuïteit te garanderen.
...

Polydesign, een filiaal van de Randstad-groep, heeft een pool van 200 Vlaamse ingenieurs. Die worden bij klanten ingezet om voor specifieke taken flexibiliteit én continuïteit te garanderen.Bij een belangrijk bedrijf in West-Vlaanderen gaat nagenoeg de volledige O&O-afdeling binnenkort met pensioen. De vervanging van de gepensioneerden vergt een zware investering. Maar er bestaat een alternatief : Polydesign onderhandelt momenteel met het West-Vlaamse bedrijf om mensen te detacheren. "Dat is de toekomst," zegt Hans van Geenhuizen, managing director van Randstad Polytechniek, het Nederlandse broertje van Polydesign en directeur ad interim van Polydesign België. Beide bedrijven maken deel uit van de Randstad-groep die sterk staat in flexibele arbeid (onder andere Interlabor in België). "Traditioneel heb je een kern met vaste werknemers, aangevuld met uitzendkrachten," verklaart van Geenhuizen. "In het nieuwe concept schuift zich tussen die twee niveaus een flexibele pool van specialisten. Werknemers die een structurele flexibiliteit bieden. Het bedrijf legt zich toe op zijn kerntaken en richt zich tot een leverancier als Polydesign voor werknemers die zich toeleggen op specifieke kennistaken." In Nederland, Europees voorloper inzake flexibiliteit, is Randstad Polytechniek met 2000 medewerkers marktleider in dit segment. De onderneming is ook actief in Engeland. En in België : via Polydesign in Vlaanderen en Interdesign in Wallonië. In Vlaanderen telt Polydesign drie kantoren : in Antwerpen, Roeselare en Genk. Tweehonderd mensen werken er (contractuelen en zelfstandigen), waarvan 60 tot 70 % in vast dienstverband. 80 % heeft minstens een universitair of gelijkwaardig diploma. Polydesign is hier actief in drie disciplines : mechanica, elektro-instrumentatie en informatica.De medewerkers worden altijd aangeworven met een contract van bepaalde duur of voor de duur van een project. Na een bepaalde periode volgt een evaluatie. Wie goed functioneert, kan een vast contract krijgen. "Onze ingenieurs moeten eigenlijk beter zijn dan het vast personeel van de klant," zegt Hans van Geenhuizen. "Ze worden immers extra beoordeeld. Ze moeten flexibel zijn in denken en doen. Drie tot vier jaar ervaring is het minimum, maar ook vijftig-plussers zijn welkom."De opdrachten die Polydesign uitvoert, duren gemiddeld een jaar. Maar soms loopt die periode fors uit. Voor de werken aan de Kanaaltunnel bijvoorbeeld werden 45 mensen geleverd, die daar drie tot vier jaar hebben gewerkt.FORSE GROEI.Polydesign werd opgericht in '74. Het was een onderdeel van het Nederlandse Comprimo. Oospronkelijk was Polydesign een ingenieurs- en adviesbureau dat een flexibele schil vormde voor Comprimo zelf. In '94 nam Randstad het verlieslatende Polydesign over. Het wijzigde zijn doelstelling in de huidige. De vestigingen in Roeselare en Antwerpen werden behouden. Die van Hasselt verhuisde naar Genk. "We zitten daar nu letterlijk op de entree van de DSM-vestiging. DSM, een belangrijke klant, had nogal wat dossiers die hun bedrijfsterrein niet mochten verlaten." Andere belangrijke klanten zijn voor 20 % ingenieursbureaus en voor 80 % bedrijven als Volvo Cars, Bayer, Agfa-Gevaert, Philips, Bekaert, New Holland, Belgacom en Tractebel. Polydesign groeit fors. Begin '94 bij de overname bedroeg de omzet een goede 200 miljoen frank. Vorig jaar 286 miljoen, dit jaar moet het omzetcijfer klimmen tot 370 miljoen en in '97 verwacht van Geenhuizen nog eens een stijging met 30 tot 35 %. "Onze groei wordt eigenlijk bepaald door ons vermogen om goede mensen te vinden. Want vraag is er genoeg," zegt van Geenhuizen. Via een recente kapitaalverhoging met 60 miljoen frank (tot 66,1 miljoen) ziet ook de balans er weer fraai uit. In '94 werd immers verlies geleden ten gevolge van enkele grote projecten, in '95 opnieuw door een interne reorganisatie. "Maar '96 is winstgevend," verzekert Hans van Geenhuizen.In Wallonië stelt Interdesign 120 mensen tewerk. Dit jaar zal een omzet van 230 miljoen frank worden gehaald, goed voor een groei van 20 %. "De markt is er kleiner en we zijn afhankelijk van enkele grote opdrachtgevers. De prioriteit voor de uitbouw ligt dan ook in Vlaanderen," zegt Hans van Geenhuizen, die streeft naar een nauwere samenwerking tussen de Waalse en Vlaamse vestiging.Maar ook in Vlaanderen is er nog werk aan de winkel. Vooral de definiëring en de aanvaarding van wat Polydesign doet, ligt niet voor de hand. "In België is men nog sterk op zoek naar zekerheid," zegt Hans van Geenhuizen. "Bovendien is flexibele arbeid voor hoger geschoolden, en zeker voor ingenieurs, niet echt aanvaard, zowel bij de werknemers als de bedrijven. Daarom brengen wij dit alternatief naar de markt."Van Geenhuizen is directeur ad interim voor België. "We streven naar lokaal management, maar zitten nu nog in de fase van het overbrengen van de bedrijfscultuur," verklaart hij. "Als de Nederlandse link geen toegevoegde waarde meer heeft, stappen we over naar een lokale directeur. Wanneer ? Ik weet het niet."G.M. HANS VAN GEENHUIZEN (POLYDESIGN) Traditioneel heb je een kern met vaste werknemers, aangevuld met uitzendkrachten. Daar tussenin schuift zich nu een flexibele pool van specialisten.