Klusjesmannen en doe-het-zelvers zijn van deze tijd. Toch zijn er ook nog echte stielmannen. Vercammen & Co levert al ruim 50 jaar hoogstaand schilder- en decoratiewerk af. In eigen land, maar ook in wereldsteden als Parijs en New York.
...

Klusjesmannen en doe-het-zelvers zijn van deze tijd. Toch zijn er ook nog echte stielmannen. Vercammen & Co levert al ruim 50 jaar hoogstaand schilder- en decoratiewerk af. In eigen land, maar ook in wereldsteden als Parijs en New York. De managing director van Vercammen & Co is Benoit Ide. Samen met Dirk Mertens - een producent van dakdichting die wilde diversifiëren - nam hij in 1991 Vercammen & Co over en behield de oorspronkelijke naam. Daarmee was de trend gezet. Intussen nam het tweetal nog een tiental bedrijven over (zie kader 10 overnames). Zo groeide de groep in bijna twintig jaar uit tot de grootste speler in België. Het valt op dat al deze bedrijven actief zijn in hoogwaardige afwerking en restauratie. "We hanteren strikte criteria voor elke overname", zegt Ide. "Allereerst moet de hoofdactiviteit gerelateerd zijn met de bouwsector. Daarnaast moet het bedrijf actief zijn in zowel renovatie als nieuwbouw. Bovendien hechten we veel belang aan de goede naam en aan de kwaliteit van het personeel." En het bedrijf moet om de goede redenen te koop staan. "Het moet te maken hebben met een opvolgingsprobleem", zegt Ide. "Bijvoorbeeld omdat de zaakvoerder bijna met pensioen gaat en geen opvolger heeft. Of omdat de kinderen het bedrijf geërfd hebben, maar er geen interesse in hebben." Slabakkende aannemersbedrijven redden van de ondergang, behoort duidelijk niet tot zijn ambities. De markt van de hoogwaardige afwerking is erg versnipperd. Toch kon Benoit Ide de deelactiviteiten samenbrengen in één groep. "Maar dan wel een virtuele groep", zegt hij. "We hebben geen holding of zo opgericht. Al de overgenomen bedrijven konden hun naam, hun identiteit en hun ambachts-lui behouden." Dat merken we ook aan de marketing: elk bedrijf heeft een brochure waarin niet verwezen wordt naar een overkoepelende groep. "Na elke overname werd een professioneel opvolgings- en managementsysteem in het bewuste bedrijf geïntroduceerd", zegt Ide. "Maar de ziel werd altijd behouden. Elk onderdeel in de groep is wel op een identieke manier gestructureerd en wordt dagelijks geleid door een operation manager. Die heeft zijn eigen operationele, communicatieve en administratieve verantwoordelijkheden. Al deze operation managers rapporteren rechtstreeks aan mij als managing director." De ambitie van Benoit Ide is duidelijk: elke klant doet een beroep op onze bedrijven om hun vakmanschap. "Elk project is voor ons uniek." En hij kan mooie referenties geven. Kijk maar eens omhoog als u de mooi gerestaureerde Antwerpse Bourlaschouwburg of het Brusselse Vaudevilletheater voorbijloopt. Of omlaag, als u over het parket van het Amsterdamse Van Gogh Museum of de Brusselse Munt loopt. Zelfs het Louvre en de Belgische en Nederlandse koninklijke families behoren tot het cliënteel van Ide. "Het klantenbestand bestaat voor 30 procent uit privépersonen. Bedrijven en aannemers nemen nog eens 30 procent voor hun rekening. Architecten en decorateurs zijn goed voor een kwart van de omzet, en de overige 15 procent komt van hotels, musea, ambassades, enzovoort." Maar is een ambachtenbedrijf nog wel van deze tijd? Volgens Ide wel. "Het is absoluut mogelijk om moderne managementtechnieken toe te passen in een ambachtelijke omgeving. Ambacht hoeft niet haaks te staan op organisatie. Wij voeren werken uit op een zeer georganiseerde en profes-sionele manier. Bovendien verwachten onze klanten in deze tijden van technologie en internationalisering nog altijd een perfecte afwerking. Vakmanschap heeft iets persoonlijks, en dat geeft vertrouwen. De vraag naar goede stielmannen is groot, maar het aanbod is beperkt. Net door die schaarste is een groep als de onze niet zo conjunctuurgevoelig. Onze politiek is zelfs deze: het personeelsbestand zeker niet afbouwen in crisistijden. Integendeel: de economische malaise biedt kansen om vakmensen - die normaal niet op de markt komen - aan te trekken." De meer dan 260 ambachtslui zijn dan ook het echte kapitaal van de groep van Benoit Ide. "We proberen een aangename werkomgeving te creëren. We leiden onze mensen verder op via interne scholing en de besten kunnen de titel van 'Meester Artisan' behalen. Via de uitwisseling van kennis met hun collega's kunnen ze hun vakmanschap nog verbeteren. Onze mensen worden nauw betrokken bij onze activiteiten: zij denken mee en komen vaak met voorstellen." Het resultaat van deze aanpak: de gemiddelde anciënniteit van de medewerkers bedraagt meer dan tien jaar. Dat is vandaag eerder ongewoon. In 2008 draaide Vercammen & Co een omzet van meer dan 23 miljoen euro. Vorig jaar kende de groep een omzetdaling van 11 procent, maar voor 2010 wordt opnieuw een lichte verbetering verwacht. De klassieke schilderwerken in bedrijven, kantoren en hotels hadden in 2009 wat te lijden onder de economische malaise. De hoogwaardige afwerking bij particulieren en restauratieprojecten bleek echter totaal niet crisisgevoelig te zijn. De ambitie van Benoit Ide is om zijn groep goed doorheen de crisis te loodsen en de kansen die zich intussen aanbieden optimaal te benutten. Op die manier wil hij er met Vercammen & Co sterker uitkomen. De langetermijnvisie bestaat voornamelijk uit het promoten en stimuleren van ambachtelijk werk bij de jonge generatie. Daarnaast wil hij het professionalisme en de vakkennis verder uitbouwen in de groep. Door Roel Van Espen, fotografie Michel Wiegandt"Vakmanschap heeft iets persoonlijks, en dat geeft vertrouwen"