De Romeinen hadden de ge-woonte om een monument te bouwen op plaatsen waar water van nieuwe bronnen Rome binnenstroomde. De Trevifontein is zo'n pronkstuk uit de Romeinse geschiedenis. Zoals de zeegod Neptunus met zijn gevleugelde paarden aan de achtergevel van het Palazzo Poli pronkt, zo hoopt het milieutechnologiebedrijf Trevi het bedrijventerrein op de voormalige TrefilArbed-site in Gentbrugge te sieren.
...

De Romeinen hadden de ge-woonte om een monument te bouwen op plaatsen waar water van nieuwe bronnen Rome binnenstroomde. De Trevifontein is zo'n pronkstuk uit de Romeinse geschiedenis. Zoals de zeegod Neptunus met zijn gevleugelde paarden aan de achtergevel van het Palazzo Poli pronkt, zo hoopt het milieutechnologiebedrijf Trevi het bedrijventerrein op de voormalige TrefilArbed-site in Gentbrugge te sieren. "De gronden waren hier zwaar vervuild door de vroegere metaalverwerkende activiteiten", vertelt Stefaan Deboosere, oprichter en bedrijfsleider van Trevi, genoemd naar de Romeinse fontein wegens de waterzuiveringsactiviteiten. "Dit gebouw zou worden gesloopt, maar wij hebben het in 2002 gekocht en grondig gerenoveerd met duurzame mate-rialen en met bijzondere aandacht voor een laag energieverbruik. Ons verbruik bedraagt maar een derde van het gemiddelde in kantoren, omdat wij bijvoorbeeld het gebouw koelen via nachtventilatie. Voor de vloerverwarming gebruiken we opgeslagen regenwater. Bovendien is het hele dak - 5000 vierkante meter - bedekt met zonnepanelen." Het resultaat van de renovatie is een eigentijds, ecologisch verantwoord kantoor in een karaktervolle negentiende-eeuwse industriële loods. Het ideale uithangbord voor Trevi, dat milieuproblemen oplost voor bedrijven. In 1992 stampte Deboosere met drie vennoten Trevi uit de grond. Van bij het begin stond Trevi voor een holistische aanpak van water-, bodem- en luchtverontreiniging. "Omdat de natuurelementen met elkaar verweven zijn, is een globale aanpak van het probleem vereist", aldus Deboosere. "Een milieuprobleem mag niet geïsoleerd benaderd worden. Er moet worden vermeden dat de oplossing van een waterprobleem wordt omgezet in een luchtprobleem of leidt tot meer afval. Onze kracht is dat wij ervaren mensen hebben die hun kennis in al deze vakgebieden samenbrengen. Zo komen wij tot duurzame oplossingen." Ook in zijn werkwijze kiest Trevi voor een totaalaanpak. De meeste milieufirma's in ons land verdelen het takenpakket. Het ene bedrijf neemt het studiewerk voor zich, terwijl het andere het project ontwerpt en op zijn beurt de realisatie ervan doorschuift naar onderaannemers. Een vierde partner wordt daarna ingeschakeld voor de exploitatie. Trevi daarentegen houdt doorheen alle processen de touwtjes zelf in handen. "Wij staan voor een brongerichte aanpak", verduidelijkt Deboosere. "Bij een waterprobleem bijvoorbeeld zoeken wij naar de oorzaak. Hebben we die gevonden dan doen we een aantal proeven. Wij beschikken over bijna tachtig mobiele waterzuiveringsstations die we ter plaatse enkele maanden laten proefdraaien. Als we proefondervindelijk de juiste methode hebben gevonden, ontwerpen en realiseren we zelf de waterzuiveringsinstallatie. Die werkwijze hanteren we bij elk probleem. Niet zelden doen we ook de exploitatie zelf." De methodiek werpt haar vruchten af, want de afgelopen vijf jaar kon Trevi zijn omzet meer dan verdubbelen. In 2005 bedroeg de omzet 6 miljoen euro en draaide het bedrijf op 50 werknemers. Vandaag zijn er 85 mensen aan de slag en heeft Trevi een omzet van 14 miljoen euro. Het verstrengen van de milieuwetgeving voor de industrie heeft Trevi geen windeieren gelegd. "Maar geloof niet dat bedrijven zomaar het geld door ramen en deuren gooien om hun milieuproblemen op te lossen", verzucht Deboosere. "Wij creëren weliswaar vaak bepaalde inzichten bij bedrijven waardoor ze minder heffingen moeten betalen of bepaalde grondstoffen kunnen recupereren, maar een milieu-audit of sanering blijft een kostenpost voor bedrijven. Er wordt in de industrie dus nauwgezet toegekeken op wat er wordt uitgegeven. Als wij ons werk niet goed doen, gaan we zo onderuit. Bewijs daarvan zijn de vele milieubedrijven die maar moeilijk van de grond komen." Opvallend aan het succes is dat Trevi niet beschikt over een commerciële dienst. Er zijn geen verkopers die bedrijven moeten overtuigen van hun milieutechnieken en groene ideeën. Trevi's enige marketinginstrument is mondreclame. "We hebben wel concurrentie op alle deeldomeinen, maar er zijn in ons land nauwelijks bedrijven met dezelfde totaalaanpak ", reageert Deboosere. "Een goed product verkoopt zichzelf. Al moet ik toegeven dat ik het ontbreken van een commer-ciële dienst wel als een gemis beschouw nu we benoemd zijn tot Voka-ambassadeur. We beschikken niet over een marketingafdeling die een strategie kan uitstippelen om de titel uit te dragen." Eind november kroonde de Oost-Vlaamse kamer van koophandel Trevi tot ambassadeur voor de regio Gent. Met die titel wil Voka bedrijven met een voorbeeldfunctie in de kijker zetten. Bedrijven kunnen zich hiervoor niet kandidaat stellen, maar worden gekozen op basis van hun dynamiek, hun innovatieve karakter en maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. "Ik was wel verrast met de beloning van Voka", zegt Deboosere. "Ook al zetten wij als bedrijf fel in op duurzame technologie en talentontwikkeling van onze werknemers. Er is nagenoeg geen verloop in ons bedrijf. Ik vind het erg belangrijk dat mensen zich hier goed voelen. Duurzaamheid slaat niet enkel op de technologie die we ontwikkelen, maar ook op de loopbaan van onze werknemers. Als Voka-ambassadeur moet Trevi dat uitstralen." Tot dusver realiseerde Trevi een tweehonderdtal waterzuiveringsinstallaties, een twintigtal luchtzuiveringsinstallaties en een vijftigtal mestzuiveringsinstallaties. Sinds 2005 speelt het cleantechbedrijf ook mee op de energiemarkt. Volledig in de filosofie van Trevi beperkt het milieubedrijf zich niet tot het uitvoeren van audits voor een rationeel energieverbruik. Trevi plaatst ook zonnepanelen en andere installaties die het energieverbruik van een bedrijf optimaliseren. Samen met het zusterbedrijf BiogasTec nam Trevi zelfs een octrooi op een technologie om elektriciteit te winnen uit het gas dat vrijkomt bij de vergisting van maïs, mest en afval. Vandaag staan er drie van die biogascentrales in ons land. Een vierde is in aanbouw en een vijfde is gepland voor 2012. De drie operationele biogasmotoren leveren al elektriciteit aan 11.000 gezinnen. Groenestroomleverancier Ecopower haalt een belangrijk procent van zijn hernieuwbare energie uit de installaties van Trevi. Hoewel Deboosere gelooft dat duurzaam ondernemen de enige keuze is, moet hij niet weten van een beursnotering van Trevi. "Beursgenoteerd zijn er externen die mee het beleid bepalen en misschien een andere koers willen varen", zegt hij. "Bovendien wil ik hier niemand stress opleggen door omzetcijfers als doel te stellen. Wie duurzaam wil ondernemen, moet niet enkel aan de centen denken. Als we met Trevi op een gezonde manier het ritme van de markt kunnen blijven volgen, dan ben ik tevreden." JOCHEN VANDENBERGH, FOTOGRAFIE FILIP CLAUS"Wie duurzaam wil ondernemen, moet niet enkel aan de centen denken"