In de werkplaats tonen de broers Luc (39 j.) en Yves (37 j.) Heylands trots een aantal aggregaten. Honda-motoren, geluidskasten, allerhande onderdelen: het ligt er allemaal netjes opgetast bij. "Onze mensen assembleren op basis van een gedetailleerde lijst," legt Yves uit. "Door een verscherpte productievoorbereiding streven we ernaar de doorlooptijd te verkorten."
...

In de werkplaats tonen de broers Luc (39 j.) en Yves (37 j.) Heylands trots een aantal aggregaten. Honda-motoren, geluidskasten, allerhande onderdelen: het ligt er allemaal netjes opgetast bij. "Onze mensen assembleren op basis van een gedetailleerde lijst," legt Yves uit. "Door een verscherpte productievoorbereiding streven we ernaar de doorlooptijd te verkorten." Europower Generators is negen jaar jong. Voor die tijd werkte Yves als ingenieur-machinebouwer bij de firma MIC. "Een goede leerschool." Met zijn broer Luc startte hij in 1990 Europower Generators. In een oude boerderij in Sint-Truiden ontwikkelden ze hun eerste generatoren. Een te kleine werkruimte en vergunningsproblemen leidden tot een verhuis naar de kmo-zone in Nieuwerkerken. Europower Generators is de eerste Europese fabrikant van kleine generatoren die beschikt over een Iso 9001-certificaat. "Wij differentiëren ons van onze collega's ( nvdr - de broers Heylands gebruiken niet graag het woord concurrent) door tal van opties aan te bieden. We hebben nu 150 verschillende aggregaten. Via een uitgebreid dealernet gaan de generatoren naar alle mogelijke industrieën en dienstverlenende instellingen. Ook humanitaire en niet-gouvernementale organisaties, zoals Unicef en het Rode Kruis, maken gebruik van die stroomopwekkers. Met een verkoop van 3200 aggregaten - hoofdzakelijk kleine generatoren van 1 tot 10 kva (kilovoltampère) - is de kmo uit Nieuwerkerken een belangrijke speler in de markt. Met de export erbij (voornamelijk naar Nederland, Duitsland en Spanje) haalde Europower Generators vorig boekjaar een omzet van 118,7 miljoen frank. De omzet groeide sinds de start met gemiddeld 30% per jaar. "Ons doel is deze groei de volgende vijf jaar aan te houden," zeggen de broers. Ze verwachten dat de vraag naar stroom nog zal toenemen. De bestellingen van een nieuwe Britse klant en de verdere bewerking van de Duitse en Spaanse markt moeten het exportgedeelte doen stijgen naar 67% van de totale omzet, (nu bedraagt de export 50,3% van de omzet).MILLENNIUMPROBLEEM."In België verwachten we niet direct een omzetstijging. We willen ons marktaandeel hier behouden. Dit jaar hopen we op een totale omzet van 150 miljoen frank. Misschien kunnen we ook nog een graantje meepikken van de millenniumproblematiek. In de Verenigde Staten stijgt de vraag naar aggregaten spectaculair naarmate het jaar 2000 dichterbij komt. Velen vrezen er blijkbaar een algemene elektriciteitspanne.""Acquisities voorzien we voorlopig niet. Dit wil niet zeggen dat we er niet over willen onderhandelen. Zo voerden we vorig jaar gesprekken - de overnameprijs bedroeg 200 miljoen frank - met een Britse fabrikant. Maar hun geloofsbrieven bleken uiteindelijk niet zo rooskleurig, zodat de plannen zijn afgeblazen."Dit jaar neemt het bedrijf nog acht mensen in dienst, wat het totaal op 29 zal brengen. "Wijzelf inbegrepen, want we werken zelf hard mee," lacht Luc. De broers betrekken het personeel actief bij het bedrijfsbeleid. "Goed personeel is de grote kracht van elke kmo. Maar je moet je mensen motiveren. Zo bouwen we in ons productieplan tussentijdse mijlpalen in. Na het bereiken van zo'n mijlplaal - bijvoorbeeld: mijlpaal 1 is vastgelegd op 2000 bestellingen - organiseren we een daguitstap, een gezamenlijk bioscoopbezoek of iets soortgelijks."ZONDER LAWAAI.Het succes van Europower Generators is de overheid niet ontgaan. Samen met de Vito(Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) werken de broers aan een prototype dat de eindgebruiker een optimale veiligheid moet garanderen. "In Europa bestaat er nog altijd geen duidelijkheid over de veiligheidsnormen van een aggregaat, maar de ontwikkeling ervan is zo goed als rond." Ook kreeg de kmo de steun van het Vlaams Instituut voor de bevordering van het Wetenschappelijk Technologisch Onderzoek in de Industrie (IWT) voor een innoverend project. "Samen met de KU Leuven werken we aan een haalbaarheidsstudie over actieve geluidsdemping. Vandaag dempen we het geluid van stroomgroepen via passieve geluidsdemping: rond de groep monteren we een geluidsdempende kast. Bij actieve geluidsdemping trachten we een tegenovergestelde golfbeweging - een antigeluid - op te wekken zodat het geluid als het ware geneutraliseerd wordt. In theorie betekent dit dat het aggregaat in staat moet zijn elektriciteit op te wekken zonder lawaai te maken." WK