Columbus Steel Group (CSG) bestaat uit de vroegere familiebedrijven New Steel uit Dendermonde en Metalcorta uit Diest. Beide ondernemingen leveren en plaatsen wapeningsstaal voor de bouw. Het was midden 2003 dat Frans Rombouts in zee ging met KBC Private Equity (KBC PE), toen hij CSG oprichtte. Zelf hield hij 75 procent van het kapitaal in handen en KBC PE nam een participatie van 25 procent.
...

Columbus Steel Group (CSG) bestaat uit de vroegere familiebedrijven New Steel uit Dendermonde en Metalcorta uit Diest. Beide ondernemingen leveren en plaatsen wapeningsstaal voor de bouw. Het was midden 2003 dat Frans Rombouts in zee ging met KBC Private Equity (KBC PE), toen hij CSG oprichtte. Zelf hield hij 75 procent van het kapitaal in handen en KBC PE nam een participatie van 25 procent. "Voor al onze participaties hanteren we een investeringshorizon van vijf tot zeven jaar", legt Gert Van Huffel uit. Hij is Investment Director bij KBC PE, en tot voor kort ook bestuurder bij CSG. "In het geval van CSG lag een exitstrategie voor de hand." In september 2009 kwamen beide aandeelhouders overeen dat Frans Rombouts KBC PE zou uitkopen. Vorige week plaatsten beide partijen hun handtekening. "De transactie heeft nogal lang geduurd", geeft Rombouts toe. "Door de crisis, maar ook de complexiteit van de operatie heeft meegespeeld. Er zaten warrants, opties en dergelijke in het spel, dus de overdracht was niet echt vanzelfsprekend." Voorts verwijst Rombouts naar de staatssteun voor KBC tijdens de bankencrisis en de daaropvolgende beslissing van de Europese Commissie dat de bank-verzekeraar een herstructureringsplan moest indienen. Over het lot van KBC PE heerste daardoor lange tijd onzekerheid. Gert Van Huffel van KBC PE merkt op dat ook het rond krijgen van de financiering bij CSG een rol heeft gespeeld bij de timing van de transactie en niet zozeer de interne situatie bij KBC. Maar nu is iedereen tevreden. KBC PE kan terugblikken op een mooi groei- en professionaliseringstraject, dat bovendien een 'mooi' rendement opleverde. Rombouts op zijn beurt is opgelucht dat hij met het volgende hoofdstuk kan beginnen in zijn persoonlijke staalbolwerk, na een jaar waarin de duidelijkheid enigszins zoek was, vooral in de raad van bestuur. De komende weken gaat Rombouts aan de slag met een doorgedreven professionalisering van de structuur van CSG. Over de opvolging van Rombouts is nog niets beslist - zijn beide dochters tonen geen interesse - maar met het oog op het volgende CSG-tijdperk wordt een Stichting Administratiekantoor opgericht. Ook het vastgoed van de groep wordt mogelijk in een afzonderlijke structuur ingebracht. Voorts houdt Rombouts de optie open dat zijn management op termijn een participatie van 5 tot 10 procent neemt in CSG. Ook in het operationele luik wordt de toekomst voorbereid. Sinds augustus vorig jaar is Peter Kraewinkels, die eerder al algemeen directeur was bij Metalcorta, CEO van CSG. Metalcorta en New Steel zijn complementair, maar zoeken de komende maanden nog meer toenadering. "Zonder hun eigenheid te verliezen", benadrukt Kraewinkels. "Maar we zijn zeker in staat om nog meer schaalvoordelen te creëren. Als Metalcorta en New Steel beter samenwerken, bijvoorbeeld voor grote infrastructuurprojecten, is dat bovendien een voordeel voor onze klanten. Dan hebben ze één aanspreekpunt in plaats van twee." Een eerste test in die richting was het Liefkenshoek-gigacontract dat CSG kon binnenrijven in 2008, waarbij de bedrijvengroep instaat voor de bouw van een spoortunnel. Baanbrekend, noemt Rombouts dat. "We moeten ervoor zorgen dat CSG echt een klinkende naam wordt en blijft bij de grote bedrijvenconsortia en multinationals in onze sector." Size does matter, met andere woorden. "Neem nu onze aankooppolitiek van grondstoffen, zoals schroot. Als kleine kmo word je onherroepelijk de speelbal van de schrootleveranciers. Zeker in de economische context is de schrootprijs zeer volatiel en onvoorspelbaar. De missie van CSG is om in dat spel een stabiliserende factor te worden en om op die manier transparantie te bieden aan onze klanten." De ambities van CSG zijn niet min. Binnen de vijf jaar wil Rombouts een geconsolideerde omzet halen van 100 miljoen euro. Nu staat de teller nog op 40. Groeien is dus de boodschap. Rombouts reageert lichtjes geamuseerd als we hem confronteren met uitspraken van zijn bestuursvoorzitter Norbert Van Broekhoven, die in juni vorig jaar in Trends verkondigde dat CSG overnamegesprekken voert met twee bedrijven die geprefabriceerd beton maken. "Laat ons eerst onze rendabiliteit en onze performantie op punt stellen. We werken almaar meer met onderaannemers en winnen aan flexibiliteit zonder de kwaliteit uit het oog te verliezen. Bovendien willen we onze productie meer en meer automatiseren. Er zit nog altijd veel overcapaciteit in onze markt, dus een overname betekent onvermijdelijk dat je je heel veel ellende op de hals haalt." Groeien is een moeilijke klus, temeer omdat CSG al een groot marktaandeel heeft in bepaalde marktsegmenten. Daarom kijkt de staalgroep steeds nadrukkelijker in de richting van diversificatie, zoals ook blijkt uit de eerder betoonde interesse in bedrijven die geprefabriceerd beton maken. "Via complementaire overnames kunnen we een betere service bieden aan onze klanten", beaamt Rombouts. "Maar overnames zijn geen must. We proberen het ook op eigen kracht, door te blijven investeren in nieuwe technologieën. Een mooi neveneffect daarvan is dat we op termijn minder afhankelijk worden van de weersomstandigheden." Een voorbeeld is de recente investering van 2,4 miljoen euro van CSG in zonnepanelen, met een vermogen van meer dan 1000 kilowattpiek, in de vestigingen in Dendermonde en Diest. Het project wordt in de loop van de volgende weken operationeel en voorziet CSG integraal van groene stroom. Rombouts' enthousiasme verraadt dat hij wel brood ziet in die groene business. "Daar gaan we zeker nog in investeren. Momenteel lopen er contacten met jonge ingenieurs. Een nieuwe start-up kan daar eventueel het resultaat van worden. Je ziet, er zitten meerdere ijzers in het vuur." Groeien in het buitenland is dan weer iets waar CSG minder warm voor loopt. "Met wapeningsstaal is je actieradius eerder beperkt", legt Peter Kraewinkels uit. "We zijn wel al actief in Nederland en Frankrijk, maar verder uitwijken is geen topprioriteit." Rombouts vult aan. "Door KBC Private Equity uit te kopen heb ik net een serieuze investering gedaan in België. Hier wil ik dan ook blijven. Dat neemt niet weg dat ik me ongerust maak over ons land, omwille van de politieke impasse. De Belgische overheidsinvesteringen in grote infrastructuurprojecten - waar CSG van leeft - blijven in dalende lijn gaan. Onze buurlanden daarentegen zijn al uit het dal geklauterd. Daar moet ik toch geen tekeningetje bij maken?" Lees 'Ik heb nooit iets tegen mijn zin gedaan', blz 126 Het gezichtCELINE DE COSTER EN LUC HUYSMANS, FOTOGRAFIE THOMAS DE BOEVER"Ik maak me ongerust over de politieke situatie. CSG leeft van overheidsinvesteringen en in België gaan die in dalende lijn" (Frans Rombouts)