Hooguit 15 minuten wandelen of fietsen om alle essentiële functies en voorzieningen van een stad te bereiken. Het gaat dan om wonen, werken, winkelen, zorg, onderwijs en onts...

Hooguit 15 minuten wandelen of fietsen om alle essentiële functies en voorzieningen van een stad te bereiken. Het gaat dan om wonen, werken, winkelen, zorg, onderwijs en ontspanning. Minder alledaagse functies, zoals een ziekenhuis of een speciaalzaak, moeten in een kwartier bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. Met dat concept gaan almaar meer steden aan de slag. Parijs wordt de komende jaren omgegooid, Brussel denkt aan een 10 minutenstad. Utrecht (foto) staat al wat verder. "We zijn de snelst groeiende stad van Nederland", vertelt Eelco Eerenberg, bevoegd voor ruimteontwikkeling in Utrecht. "Daarom bouwen we in de komende twintig jaar 60.000 woningen in onze stad. Om dat in goede banen te leiden, is het cruciaal dat de leefbaarheid in goede zin mee evolueert. Voor de bewoners betekent dat concreet dat ze vlot toegang hebben tot allerlei voorzieningen."