De holding Gevaert zit twintig jaar tussen de kantooretages en de fabrieken van Agfa-Gevaert in Mortsel. Als een reliek voor mooie herinneringen. Gevaert en Agfa-Gevaert moeten het nog enkele dagen doen met die herinneringen aan een interessante geschiedenis. Maar de historische band wordt hersteld, want de holding zal opnieuw voor 15% grootaandeelhouder zijn (met een optie op 10% méér) van de hightech-onderneming, na haar loskoppeling van het Duitse Bayer. De huidige cashpositie van Gevaert, 31 miljard frank, is ruim voldoende voor de aankoop van een substantieel pakket Agfa-Gevaert. De holding Gevaert bezit als belegging 0,2% van de aandelen van Bayer. Gevaert participeert in de financiële sector ( Aegon, KBL, Dexia France, IVH Holding, Boston Millennia), de industrie (naast Bayer ook Holzmann), transport ( URS, Van Ommeren), en diensten ( VTB-VAB, VUM, Uitgeversbedrijf Tijd, Planet Internet, Mobistar, Telenet Holding).
...

De holding Gevaert zit twintig jaar tussen de kantooretages en de fabrieken van Agfa-Gevaert in Mortsel. Als een reliek voor mooie herinneringen. Gevaert en Agfa-Gevaert moeten het nog enkele dagen doen met die herinneringen aan een interessante geschiedenis. Maar de historische band wordt hersteld, want de holding zal opnieuw voor 15% grootaandeelhouder zijn (met een optie op 10% méér) van de hightech-onderneming, na haar loskoppeling van het Duitse Bayer. De huidige cashpositie van Gevaert, 31 miljard frank, is ruim voldoende voor de aankoop van een substantieel pakket Agfa-Gevaert. De holding Gevaert bezit als belegging 0,2% van de aandelen van Bayer. Gevaert participeert in de financiële sector ( Aegon, KBL, Dexia France, IVH Holding, Boston Millennia), de industrie (naast Bayer ook Holzmann), transport ( URS, Van Ommeren), en diensten ( VTB-VAB, VUM, Uitgeversbedrijf Tijd, Planet Internet, Mobistar, Telenet Holding). In 1997 herschikten Cobepa, Almanij en het oude Gevaert de vermogens- en aandeelhoudersstructuren van de drie vennootschappen. Gevaert kwam zo, met een gehalveerde portefeuille (die ondertussen is verdubbeld door de evolutie van de beurskoersen van de Gevaert-participaties), als internationale participatievennootschap binnen bij Almanij Groep, vorig jaar omgevormd tot KBC Groep, na de integratie van Almanij, KB, ABB en Cera. De cirkelis rond voor Marc Francken (53 j.), sedert 1 mei voorzitter van het directiecomité en gedelegeerd bestuurder van Gevaert. Hij is de zoon van Paul Francken, financieel directeur van Gevaert Photo-Producten op het ogenblik dat de Vlamingen en Bayer een 50/50-samenwerking aangingen. Toen André Leysen twintig jaar later een volledige toenadering zocht en vond (1981) tussen het chemieconcern en de fotomultinational was Paul Francken, dan ondervoorzitter, tegen. Dat heeft nooit kwaad bloed gezet in de jarenlange samenwerking tussen Francken jr. en Leysen bij de holding Gevaert. Vandaag komt "opnieuw samen wat samen hoort", om Leysen te citeren bij de intrede van de holding Gevaert bij Almanij, medio 1997. Marc Francken: "Het financiële leven in Vlaanderen verbetert, maar we missen nog altijd adequate vennootschappelijke beschermingen zoals de Nederlanders. Dat is een initiatief voor de volgende Vlaamse regering. Mijn vader heeft me veel ontzag meegegeven voor de gemeenschap die mij kansen gegeven heeft, kortom civisme. Van Agfa-Gevaert gaan we trachten een internationale blue chip te maken. Agfa-Gevaert zit in de chemie, de elektronica, de grafica en de imaging en past bij onze participaties Boston Millennia, Mobistar, Telenet en Planet Internet. Ik ben burgerlijk ingenieur van opleiding en erg gebrand op nieuwe technieken. Een technoloog in de strikte zin ben ik nooit geweest, maar ik heb wel een passie voor techniek, en dat combineer ik met de ervaring van acht jaar internationaal bankieren." Philippe de Vicq (44 j.) is de tweede gedelegeerd bestuurder van Gevaert, sedert 11 maart, en is lid van het directiecomité. Voor hij overstapte naar Gevaert in 1990 (na een korte en door hem beëindigde episode bij de privé-beleggingsmaatschappij Pyramid van Maurits De Prins) was hij tien jaar investment manager bij Investco, de investeringsmaatschappij van de Kredietbank-Almanij-groep, gespecialiseerd in kapitaalfinanciering ( equity capital) en toegespitst op de Vlaamse kmo-cliëntèle. Ook daar is de cirkel rond. Marc Francken is aangesteld tot voorzitter van Investco, een eerste praktische stap naar de formele samenwerking tussen Investco en Gevaert en een stroomlijning binnen de KBCHolding van de activiteit investment banking.De braintrust van Gevaert bestaat nu uit vier mensen: Marc Francken, Philippe de Vicq, Jo Maertens (trading, optiestrategieën) en Henri De Cuyper (belastingexpert). Marc Francken: "De kern van investment banking is een ploeg. Met zijn vieren bekokstoven we alles. Vaak zijn de analyses informeel, een soort speaker's corner bij de Reuters en de koffiemachine. Met Investco erbij zullen we ons wat formeler moeten organiseren. Mijn stijl is van nature los, achter mijn rug zal men zeggen: chaotisch." Francken en De Vicq doen alle dossiers samen, de ene gedelegeerd bestuurder behandelt het intens, de andere volgt het vanop afstand, en er is een permanente dialoog. De Vicq: "Zelfs als ik op de maan zit en Marc hier, dan trekken we binnen het kwartier dezelfde besluiten. Die besluiten worden dan doorgenomen met André Leysen."Samen aan tafel.Gevaert werkt met elf mensen (zonder André Leysen). Tien jaar geleden begon Francken halftijds voor Gevaert. Bij Cobepa stond een bureau klaar, dat hij nooit gebruikte: "Ik beweerde dat ik bij Gevaert een voltijdse baan had."Gevaert eet 's middags collegiaal aan één tafel: "Mijn lievelingsslogan heeft een dubbele bodem: Gevaert werkt intiem," lacht Francken. "Er komen bij het topteam één of twee specialisten bij. De machine voor ons product zijn de mensen, je moet ze keurig behandelen en aanmoedigen, dus zorgzaam omspringen met de human chemicals. Toen we aan de operatie-Almanij begonnen, was iedereen hier op de hoogte en toch was er geen lek." En de compensaties? Francken: "Wij zitten in een te kleine groep om op dat vlak problemen te hebben. Ik doe deze job in de eerste plaats om in het centrum van het gebeuren te zitten en mee een impact te kunnen uitoefenen en pas vervolgens om het geld. Niemand gaat hier weg, dus zal het financieel ook wel aantrekkelijk zijn. Bij grote operaties, van het type Almanij, ontvangen wij een bonus. Er is toen keihard gewerkt."InvestcoTwee weken geleden heeft de raad van bestuur van Investco Marc Franken tot voorzitter gekozen. Investco is ook LPM, de Limburgse participatiemaatschappij, door Almanij verworven uit de nalatenschap van KS. Het handelsfonds blijft waarschijnlijk apart en tussen Investco en Gevaert zal worden gecoördineerd. Francken: "Dat lijkt mij een logische werkwijze. Onze portefeuille weegt 70 miljard frank, we volgen haar met vijf en dat kan, wegens de grote dossiers. De portefeuille van Investco weegt 2 miljard frank en wordt gevolgd door 20 medewerkers, wegens de vele kleine dossiers." De Vicq: "We hebben ons lang afgevraagd of Almanij Investco zou loslaten. We stellen ons de vraag waar Investco zal opereren. Eén van de opties is Mortsel, met een antenne in de hoofdstad. Een klandizie van Vlaamse kleine en middelgrote ondernemingen komt namelijk niet noodzakelijk graag naar Brussel."Francken: "Vroeger hebben wij al eens geprobeerd in de markt van Investco te stappen met Tris, waarvan wij 30% bezaten en een bont allegaartje de resterende 70%. Daarover was weinig overleg gepleegd met Cobepa, wat wel wat frustratie opwekte. Ook Almanij was boos en verweet ons onder hun duiven te willen schieten, wat ik niet kan ontkennen. Tris kwam echter niet van de grond. Gevaert kende een enorme evolutie op tien jaar en is een mooi voorbeeld van het rijpen van het Vlaamse kapitalisme. Doe er nog tien jaar bij en dan zul je wat zien. If anything, de evolutie is wel te traag geweest." De Vicq: "Tot vandaag hebben we op een eerder passieve manier de dossiers opgezocht, we propageerden onszelf niet. In de toekomst zullen we pro-actiever worden. Investco heeft meer een traditie van outgoing te zijn. De grootte van de dossiers die wij aangrijpen, hangt af de mogelijkheden van de participatie, niet van de zorg om hoeveel geld er in onze kassa zit. Er is geld genoeg te vinden voor goede dossiers. Een jaar geleden zou hier niemand hebben geloofd dat we 8 miljard zouden betalen voor een participatie van 24,6% in een Duitse bouwonderneming." Francken: "Ik mik op een pootje in Nederland en een pootje in Noord-Frankrijk. Niet in de financiële centra, daar vist toch al iedereen in dezelfde vijver. Wát wij zoeken en wáár? Daar waar er efficiënte effectenmarkten zijn, dus niet in België, wél in Nederland. Onze rol is altijd geweest om blue chips herop te bouwen. In een nieuwe strategie die we op punt gesteld hebben toen we veel cash op ons zagen afkomen, past Agfa-Gevaert perfect." FRANS CROLS