Zoeken in een nieuw informaticasysteem voor het te water wordt gelaten in een productieomgeving. Dat is wat Ps_testware doet. Informatici bekijken dit werk vaak met misprijzen. Testen is iets voor juniors.
...

Zoeken in een nieuw informaticasysteem voor het te water wordt gelaten in een productieomgeving. Dat is wat Ps_testware doet. Informatici bekijken dit werk vaak met misprijzen. Testen is iets voor juniors. Peter Sterck, die Ps_testware tien jaar geleden oprichtte, begrijpt de minachting niet. Goed draaiende software is van levensbelang is voor een bedrijf. "Wij hebben voor Axa net een systeem helpen installeren dat de communicatie met hun agenten moet verbeteren. Als ze het adres van hun klant niet kunnen invoeren omdat het systeem blokkeert, stapt die klant gewoon naar een andere bank." Het bedrijf uit Leuven zeilde mee op de golven van de ongebreidelde groei in de informatica. Tot vorig jaar, toen er een fors verlies werd geboekt. De volle dochter in het Nederlandse Gorinchem meegerekend, zijn er bij Ps_testware 65 mensen aan de slag. "Dit jaar hebben we al zes nieuwe mensen aangeworven en tegen het einde van het jaar moeten er opnieuw vacatures worden ingevuld."Maar echt gerust is men niet bij Ps_testware. Sterck weet dat hij in een uiterst conjunctuurgevoelige niche actief is. "Onze grootste concurrent is de optimist die denkt dat het allemaal wel zal loslopen."Ps_testware werkt nu aan een systeem dat de klant op een verstaanbare manier verklaart waarom iets niet werkt en hoe dat euvel kan worden opgelost. "Informatici geven vaak blijk van wereldvreemdheid. Als een bankagent geen adressen kan ingeven, wil hij niet horen dat 'het systeem overbelast is'. Hij wil weten wanneer hij weer kan doorwerken."Voor 2003 rekent Peter Sterck op een omzetgroei van zo'n 20 %. Die verhoopte sprong voorwaarts komt op rekening van een aantal interessante contracten in de openbare sector. Samen met EDS en Telindus kreeg Ps_testware onlangs een opdracht toegewezen om vijf jaar te zorgen voor de kwaliteitscontrole op de ministeries van de Vlaamse Gemeenschap. Het bedrijf heeft ook de interface van de Kruispuntbank voor Ondernemers getest. Waarom is die dan onderuitgegaan? "De oorzaak voor de huidige chaos ligt waarschijnlijk in de backoffice-applicaties. Maar dat hebben we niet onderzocht, omdat we daarvoor geen contract hadden." Wouter De Broeck"Onze grootste concurrent is de optimist die denkt dat het allemaal wel zal loslopen."